Національна школа суддів України

Основи ухвалення судових рішень в адміністративному судочинстві

15  квітня 2019 року слухачі та слухачки однієї із груп спеціальної підготовки в Харківському регіональному відділенні продовжили опановувати основні аспекти написання судових рішень в адміністративному судочинстві.

Для того, щоб викликати інтерес до активної праці на заняттях, викладачі курсу Яна Макаренко та Марина Кухар використовують такі інструменти, як мозковий штурм, групові обговорення, вирішення практичних вправ, експрес–опитування за допомогою електронної системи клікерів.

У ході тренінгу кандидатки та кандидати на суддівські посади відповіли на питання щодо видів судових рішень, змісту вступної та резолютивної частин, визначення розміру судових витрат тощо. Відповідаючи на питання, слухачі та слухачки побачили відсоткове співвідношення різних варіантів відповідей, обговорили всі точки зору з поставлених питань.

Жвавий інтерес у слухацькій аудиторії викликала тема щодо особливостей окремих видів ухвал. Вирішуючи практичне завдання, слухачі та слухачки в малих групах виготовили ухвали суду за запропонованою фабулою справи та мали можливість обговорити їх зміст з викладачами та колегами.

Протягом дводенного тренінгу майбутні судді отримають знання, суддівські навички та розуміння соціального контексту, необхідні для написання законних, обґрунтованих і справедливих судових рішень, які будуть відповідати національним правовим нормам і міжнародним стандартам.

Тренінг з підготовки судових рішень для цієї групи є завершальним у блоці адміністративного судочинства. 

Уже 17 квітня 2019 року майбутні судді втілюватимуть отримані теоретичні знання у практичну діяльність під час проходження стажування в окружних адміністративних судах.