Національна школа суддів України

Особливості розгляду справ у різних формах судочинства

22–26 листопада 2021 року Національна школа суддів України проводить у програмі “Zoom” підготовку та підвищення рівня  кваліфікації помічників суддів і консультантів місцевих та апеляційних загальних, господарських, адміністративних судів та Вищого антикорупційного суду.

Начальниця відділу підготовки працівників апаратів судів Наталія Тимощук відкрила навчальний захід, привітала учасників та ознайомила з порядком проходження онлайн-навчання і включеними до програми темами.

Розпочалося навчання з апробації тренінгу “Роль помічника судді у забезпеченні професійної діяльності судді”, під час якого учасники вивчали та опрацьовували питання щодо ролі помічника судді крізь призму висновку КРЄС, ефективної комунікації та формування іміджу судової влади в діях помічника судді, етичних аспектів та репутації помічника судді, психологічних аспектів профілактики професійного вигорання помічників судді, а також особливості їх правового статусу.  До проведення тренінгу залучено суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Сергія Уханенка, голову Бахмацького районного суду Чернігівської області Павла Пархоменка, суддю Авдіївського міського суду Донецької області Олену Панченко, керівника апарату Волинського апеляційного суду Оксану Підгайну, заступника начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів України Андрія Маслюка.

Програмою підготовки передбачено також апробацію семінару-практикуму для помічників суддів і консультантів окружних та апеляційних адміністративних судів “Підготовче провадження в адміністративному судочинстві”, під час якого буде опрацьовано питання щодо поняття, завдання і мети підготовчого провадження, проведення підготовчого засідання та завершення підготовчого провадження. Семінар проведуть судді Ганна Панова, Дмитро Гурін та Сергій Глазько.

 Окрім того,  у ході підготовки слухачі ознайомляться з тематикою загального розділу стандартизованих програм, зокрема, особливостями роботи в ЄСІТС, українським діловим мовленням та застосуванням Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, психологічними методиками керування стресом та розвитку навичок саморегуляції, захистом персональних даних та функціонуванням комплексної системи захисту інформації, реалізації конвенційних трудових прав у національному судочинстві, а також шляхами вирішення проблеми протидії домашньому насильству, правовим регулюванням конфлікту інтересів у сфері правосуддя та антикорупційному законодавству.

Значну увагу буде приділено спеціалізованим темам, під час вивчення яких  учасники підготовки будуть працювати в окремих віртуальних кабінетах відповідно до юрисдикцій судів та спеціалізації. Слухачі розглянуть теми із застосування норм матеріального та процесуального права в адміністративній, господарській, кримінальній та цивільній юрисдикції, стандарти написання рішень у різних видах судочинства та застосування національними судами практики ЄСПЛ.

До підготовки залучено суддів Ігоря Чорного, Ганну Майну, Людмилу Макаренко, Тетяну Дудар, Михайла Зіміна, Вікторію Корецьку, Олену Малєєву, Олександра Крижного, Василя Ількова, Олександра Ситникова, Ганну Шендрікову, Андрія Дудікова, Катерину Котельву, Ларису Радуцьку, Єлизавету Ікорську, Дмитра Кияна, Світлану Муратову, Олександра Банаська, Володимира Гевка,  Романа Міліціанова, Олександра Прасова, Євгена Мєзєнцева, Альону Кушнову, Світлану Головчук, представника ДП “Інформаційні судові системи” Вадима Коваля, співробітників Національної школи суддів України Лілію Гуцал, Оксану Польну, Оксану Кабиш та Анжеліку Фарафонову, начальника правового управління апарату Верховного Суду Михайла Шумила, національного експерта та тренера Віктора Вальчука.

Під час навчання помічники суддів та консультанти удосконалять свої знання та практичні навички, необхідні для професійного виконання своїх посадових обов’язків, обміняються досвідом, отримають відповіді на актуальні запитання та корисні практичні поради від викладачів.

Після закінчення підготовки кожен слухач отримає Сертифікат Національної школи суддів України.