Національна школа суддів України

Підготовка стандартизованих лекцій для суддів-господарників

30 червня 2020 року Національна школа суддів України провела онлайн обговорення між розробниками стандартизованих лекцій для суддів господарських судів.

Засідання розпочав куратор господарського блоку Олександр Потильчак, який повідомив, що 7-11 вересня поточного року НШСУ проводить підготовку суддів загальних господарських судів. На спільне обговорення було винесено питання актуальних тем підготовлених стандартизованих лекцій та їх включення до програми підготовки.

За результатами обговорення схвалено та рекомендовано до включення у відповідну програму підготовки суддів наступні стандартизовані лекції:

  1. Судова практика застосування антимонопольного та конкурентного законодавства (викладач-розробник Голенко І.П.);
  2. Розгляд спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності за участю організацій колективного управління авторськими і суміжними правами (викладачі-розробники Крижний О.М. та             Коротун О.М.);
  3. Практика розгляду господарськими судами спорів, що виникають із земельних правовідносин (викладач-розробник Малєєва О.В.);
  4. Проблемні питання впровадження Кодексу України з процедури банкрутства (викладачі-розробники Омельян О.С. та Янюк О.С.);
  5. Судова практика з розглядів спорів у сфері банківської діяльності (викладач-розробник Гевко В.Л.);
  6. Особливості розгляду спорів, що виникають з договорів оренди державного та комунального майна (викладач-розробник Гребенюк Т.Д.).

У обговорені взяли участь судді господарських судів Діна Огороднік, Ірина Голенко, Олександр Крижний, Тетяна Гребенюк та працівники Національної школи суддів України Юлія Блінова та Наталія Свиридова.