Національна школа суддів України

Підготовка суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів

4–8 жовтня 2021 року Національна школа суддів України проводить підготовку суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів.

Навчальний захід відкрив начальник відділу підготовки суддів Національної школи суддів України Іван Балаклицький, який зазначив, що підготовка фактично повністю перейшла на використання інтерактивних, практично орієнтованих методів суддівської освіти, а також зосередив увагу на змісті навчальної програми підготовки суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів, яка враховує пропозиції суддів, розкриває питання, що відповідають потребам суддів у вдосконаленні знань. Змістовним і корисним для слухачів буде спілкування із суддями Верховного Суду у складі Касаційного кримінального суду, суддею Конституційного Суду України, суддею Вищого адміністративного суду України у відставці, менеджером проєкту Ради Європи “Підтримка судової влади України для кращого доступу до правосуддя”, досвідченими юристами, авторитетними науковцями. Національна школа суддів України традиційно застосовує інтерактивні форми навчання за допомогою мінілекцій, обговорень, дискусій, ефективними є і тренінгові форми навчання. У межах підготовки передбачено проведення тренінгів “Актуальні питання щодо арешту майна в діяльності слідчого судді” та “Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією” (модератор викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України Ольга Короткова).

Розпочне підготовку викладач Національної школи суддів України, доцент, кандидат юридичних наук Наталія Ахтирська, яка розгляне із суддями важливі питання щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій.

Суддя Верховного Суду в Касаційному кримінальному суді, кандидат юридичних наук, доцент Сергій Фомін зосередить свій виступ на питанні щодо доказів та доказування у кримінальному провадженні, а також ознайомить суддів із практикою Верховного Суду та проаналізує рішення ЄСПЛ  “Чжан проти України”, “Бондар проти України”, “Якуба проти України”.

Суддя Верховного Суду в Касаційному кримінальному суді Надія  Стефанів поінформує колег стосовно судової практики касаційного розгляду кримінальних проваджень щодо гендерно зумовленого насильства.

Суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Галина  Юровська залучить суддів до обговорення застосування юридичних позицій Конституційного Суду України при розгляді кримінальних справ.

Суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Світлана Яковлєва під час інтерактивної лекції мотивуватиме суддівську аудиторію до розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних із торгівлею людьми.

Суддя  Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Тетяна Чумаченко залучить суддів до дискусії щодо особливостей врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності судді.

Суддя Чернівецького апеляційного суду у відставці Онуфрій Колотило зініціює розгляд проблемних питань стосовно справ про службові злочини (статті 364-369-2 КК України).

Начальник відділу вивчення судової практики правового управління (ІІІ) департаменту аналітичної і правової роботи апарату Верховного Суду, кандидат юридичних наук Ольга Бринзанська розкриє важливе питання щодо застосування електронних доказів під час розгляду кримінальних проваджень.

Актуальною є тема щодо психологічних особливостей спілкування в професійній діяльності суддів, яку запропонує до вивчення заступник начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів, доктор психологічних наук Андрій Маслюк. Судді обговорять шляхи запобігання виникненню синдрому професійного вигорання.

Менеджер проєкту Ради Європи “Підтримка судової влади України для кращого доступу до правосуддя” Ірина Кушнір зосередить увагу на питанні застосування Європейської Конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини місцевими та апеляційними судами у кримінальному судочинстві.

Інтерактивні лекції щодо процесу реформування судової системи та напрямків реформування законодавства сприятимуть жвавим дискусіям серед суддівської спільноти.

Повний текст програми підготовки розміщено на вебсайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.