Національна школа суддів України

Питання Комісії з питань правової реформи

Указом Президента України Володимира Зеленського від 7 серпня 2019 року № 584/2019, яким врегульовано питання діяльності та затверджено  склад Комісії з питань правової реформи (далі – Комісія), ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук призначений головою робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя.

Відповідно до Положення про Комісію з питань правової реформи, затвердженого цим Указом, Комісія є консультативно–дорадчим органом при Президентові України, діяльність якого ґрунтується на засадах верховенства права, відкритості та прозорості, професіоналізму та доброчесності, самоврядності та незалежності в ухваленні рішень.

Основним завданням Комісії є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини та громадянина з урахуванням міжнародних зобов’язань України.

У складі Комісії з числа її членів утворено робочі групи з питань:

підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України;

розвитку законодавства про організацію судової влади

та здійснення правосуддя;

розвитку кримінального права;

реформування кримінальної юстиції;

розвитку юридичної освіти;

реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Указом також затверджено склад консультантів і спостерігачів від міжнародних організацій, які будуть брати участь у роботі Комісії з питань правової реформи.