Національна школа суддів України

Поглиблення знань суддів з актуальних питань судочинства

13–17 вересня 2021 року в місті Києві Національна школа суддів України проводить онлайн-підготовку суддів місцевих загальних судів.

Підготовку відкрили проректор Національної школи суддів України Наталія Шукліна та начальник відділу підготовки суддів Іван Балаклицький. Проректор у своєму виступі зазначила, що Національна школа суддів України розпочинає п’ятиденний курс підготовки для підтримання кваліфікації суддів місцевих загальних судів. Навчальна програма підготовки ґрунтовна, насичена за змістом, ураховує всі пропозиції суддів, розкриває питання, які відповідають потребам суддів у вдосконаленні знань. Для проведення підготовки запрошено суддів Великої Палати Верховного Суду, Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, а також  суддів місцевих загальних судів, які у своїх виступах поділяться досвідом щодо розгляду проблемних питань. 

Наталія Шукліна також зазначила, що відповідно до вимог чинного законодавства України та за традицією в межах підготовки буде проведено тренінг “Захист прав споживачів: актуальні питання правозастосування та судової практики” (модератор викладачка-координаторка відділу підготовки викладачів (тренерів) Олена Умнова). Програмою підготовки передбачено лекцію менеджерки проєкту Ради Європи “Підтримка судової влади України для кращого доступу до правосуддя” Ірини Кушнір щодо застосування Європейської Конвенції з прав людини та  практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя. Наталія Шукліна підкреслила важливість цієї теми та поінформувала суддів про написання авторським колективом, який вона очолює, навчального посібника “Верховенство права:дія принципу Верховенства права при здійсненні правосуддя”. Начальник відділу підготовки суддів Національної школи суддів України Іван Балаклицький акцентував увагу суддівської аудиторії на дотриманні організаційних аспектів при проведенні підготовки.

Під час підготовки судді обговорять кращі практики національного законодавства, обміняються досвідом щодо здійснення компетентного судочинства.  

Розпочала підготовку суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент Алла Олійник, яка приділила увагу розгляду критеріїв дотримання верховенства права відповідно до висновків Венеціанської комісії та ознайомила суддів із практикою застосування окремих елементів верховенства права національними судами.

Судді Великої Палати Верховного Суду Олена Ситнік та Валентина Сімоненко під час інтерактивних лекцій забезпечать розв’язання низки важливих питань. Олена Ситнік обговорить судову практику щодо актуальних питань застосування трудового законодавства при розгляді цивільних справ, а Валентина Сімоненко висвітлить особливості відповідальності за порушення грошового зобов’язання.

Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук Сергій Фомін під час обговорення питання щодо доказів та доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції ознайомить суддівську аудиторію з практикою Верховного Суду та здійснить огляд рішень ЄСПЛ “Чжан проти України”, “Бондар проти України”, “Якуба проти України”

Суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Галина Юровська зосередить свій виступ на застосуванні юридичних позицій Конституційного Суду України при розгляді справ у судах загальної юрисдикції.

Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Марчук розгляне актуальне питання щодо  підготовчого провадження та його ролі в забезпеченні ефективного та якісного розгляду кримінальної справи.

Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук Олександра Яновська розкриє окремі аспекти забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист.

Викладачка-координаторка відділу підготовки викладачів (тренерів), суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Олена Умнова розгляне актуальні питання щодо провадження в цивільній справі в суді першої інстанції та зосередить увагу суддів на окремих питаннях, що виникають при розгляді спадкових справ.

Директорка Харківського регіонального відділення, суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці Лілія Гуцал розповість про проблематику та практику застосування цивільного позову у кримінальному провадженні.

Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Лариса  Радуцька залучить суддів до обговорення актуального питання щодо арешту майна в діяльності слідчого судді.

Суддя Жовтневого районного суду міста Дніпра Максим Ходаківський запропонує до розгляду важливе питання щодо судового контролю за виконанням судових рішень, обговоренню окремих аспектів та релевантної судової практики.

Доцільними для практичного застосування буде виступ викладачки Національної школи суддів України, доцента, кандидата юридичних наук Наталії Ахтирської, яка ознайомить суддів із судовою практикою щодо застосування антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Повний текст програми підготовки розміщено на вебсайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.