Національна школа суддів України

Положення Конвенції вже два десятиліття є частиною національного законодавства

17–18 липня 2017 року в місті Ужгороді Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України спільно з Апеляційним судом Закарпатської області проводить семінар для суддів місцевих загальних та апеляційних судів на тему: “Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя”.

Сьогодні рівно 20 років із моменту, як 17 липня 1997 року підписано Закон України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”, яка набрала чинності для України 11 вересня 1997 року.

Особливістю Конвенції є те, що вона забезпечує та гарантує дієву та ефективну систему захисту прав на міжнародному рівні. Так, Україна, як член Ради Європи, взяла на себе зобов’язання гарантувати та захищати передбачені Конвенцією права і свободи людини, визнавши ці положення частиною національного законодавства.

Участь у семінарі беруть судді місцевих загальних та апеляційних судів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей.

Голова Апеляційного суду Закарпатської області Ганна Фазикош висловила подяку за багаторічну співпрацю з Національною школою суддів України, зокрема у сфері впровадження конвенційної тематики в національне судочинство. Начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Тетяна Фулей наголосила на тому, що в практиці не зменшується актуальність Конвенції та практики Європейського суду з прав людини, без ознайомлення з якою неможливо зрозуміти дію конвенційних положень. Директор Львівського регіонального відділення Оксана Польна озвучила статистичні дані трирічної співпраці, як результат організованих та проведених (спільно з Координатором ОБСЄ в Україні та за кошти Державного бюджету України) заходів для суддів Закарпатської області. Директор звернула увагу на те, що за кошти Державного бюджету України було проведено як окремі одно- та дводенні семінари, так і семінари в межах підготовки суддів місцевих загальних судів.

Суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Вікторія Бучківська розпочала роботу семінару з визначення  очікувань суддів-учасників від участі в заході та з’ясування  найважливіших моментів, які потребують детального розгляду й опрацювання.

Програмою семінару передбачено розгляд питань щодо застосування Конвенції та рішень Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці, як механізму захисту прав людини, та інтерактивну роботу: опитування з використанням клікерів, виконання практичних завдань, роботу в малих групах. Увагу учасників семінарів буде зосереджено на головних елементах справедливого судового розгляду у кримінальних справах. Окремо виділено питання щодо допустимості доказів як однієї з гарантій справедливого судового розгляду згідно ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини.

 Львівське регіональне відділення вважає значним досягненням участь суддів Закарпатської області в семінарі з вивчення Конвенції з прав людини. Лише деякі судді згаданого регіону з об’єктивних причин не взяли участь у семінарах чи тренінгах із цієї тематики.