Національна школа суддів України

Порозуміння, необхідне правосуддю та суспільству

10 серпня 2017 року в Національній школі суддів України відбулася зустріч з експертами компанії громадського контролю “ЧЕСНО. Фільтруй суд!”  Метою зустрічі було обговорення питань організації та здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

У зустрічі з представниками громадськості взяли участь проректор Національної школи суддів України  Володимир Мазурок, начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду суддів Олександр Гашицький, секретар палати з питань добору і публічної служби суддів Вищої кваліфікаційної комісії судів України Михайло Макарчук, директор департаменту суддівської кар'єри Вищої кваліфікаційної комісії судів України Тарас Нешик,   а також координатори блоків програми спеціальної підготовки та працівники відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

Проректор Національної школи суддів України  Володимир Мазурок звернув увагу на основне завдання спеціальної підготовки. Це - допомогти кандидатам розвинути відповідні якості та набути професійних знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання повноважень судді. Кандидатів належить навчити  приймати законні, обґрунтовані та справедливі рішення, спираючись на принципи верховенства права та практику Європейського Суду з прав людини, з повагою ставитися до особи, забезпечувати реалізацію її прав і свобод.  Крім того, у майбутніх суддів має укорінитись розуміння суддівської етики усвідомлення високої значущості ролі та місії суду тощо - відмітив Володимир Мазурок.

У рамках обговорення значна увага була приділена особливостям добору на посади суддів місцевих судів, різниці  у тривалості та програмах спеціальної підготовки для кандидатів, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше 3 роки, та інших категорій правників, які відповідають вимогам, визначеним законодавством.

Експерти отримали детальну інформацію щодо підходів, програм і тем викладання для кандидатів на посаду судді. Зокрема, фахівці Національної школи суддів України розповіли, на що у першу чергу буде звертатися увага кандидатів у ході проходження теоретично-практичної підготовки, який досвід  отримає кандидат у рамках стажування, які форми контролю будуть застосовані у ході спецпідготовки.

Важливим було також ознайомлення експертів компанії громадського контролю “ЧЕСНО. Фільтруй суд!”  з іноземним досвідом підготовки кандидатів на посади суддів, який узагальнила Національна школи суддів України. Раціональність доктринального бачення початкової суддівської освіти, підтверджена міжнародним досвідом, була сприйнята експертами.

Учасники зустрічі дійшли спільного висновку, що завдяки предметному діалогу, ґрунтовним і вичерпним відповідям на всі питання, що виникають у громадському та професійному середовищі, можливо досягти порозуміння, необхідного правосуддю та суспільству.  


Із презентаціями, які були продемонстровані на зустрічі, можна ознайомитись тут:

Використання досвіду суддівської освіти шкіл-партнерів

Основні аспекти організації та проведення спеціальної підготовки

Оцінювання результатів спеціальної підготовки

Стажування є складовою частиною спеціальної підготовки

Суддів повинні навчати судді

Увага до формування майбутніх суддів

Формування умінь і навичок