Національна школа суддів України

Процесуальні зміни до розроблених курсів

15 грудня 2017 року набирає чинності Закон України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”.

З метою приведення  розроблених  тренінгів для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді “Особливості розгляду окремих категорій справ у цивільному судочинстві” у відповідність до зазначених новел, позапланово було проведено засідання групи розробників цих тренінгів.


5 – 6 грудня 2017 року розробники в режимі особливої терміновості відпрацьовували кардинальні зміни до кожного тренінгу. Так, тренінг “Докази і доказування” має врахувати появу нового процесуального суб’єкта – “експерта з питань права”, змін до порядку подання письмових доказів,  можливості подання письмових доказів в електронних копіях та чимало інших нововведень.


Судді розробники відредагують всі тренінги з питань віднесення справ до категорії “малозначні справи” та підготують значну кількість інших змін.