Національна школа суддів України

Реалізація конвенційних прав у цивільному судочинстві

24 вересня 2021 року Національна школа суддів України провела підготовку та підвищення рівня кваліфікації працівників апарату Верховного Суду на семінарі “Захист прав людини та основоположних свобод”, “Практика Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві”.

Навчання провели керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду, доктор юридичних наук Расім Бабанли та його заступник - начальник правового управління (IV) апарату Верховного Суду, доктор юридичних наук Михайло Шумило.

Розпочався семінар з огляду механізмів захисту прав людини та основоположних свобод, що закріплені у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Михайло Шумило поділився зі слухачами національною та міжнародною практикою судового захисту прав людини. Викладач акцентував увагу на реалізації конвенційних трудових прав у цивільному судочинстві, запропонував для опрацювання, проведення аналізу та обговорення рішення Європейського суду з прав людини в окремих справах.

Продовжив тему навчання Расім Бабанли, який нагадав учасникам семінару загальні аспекти розуміння практики ЄСПЛ як джерела права. Під час доповіді викладач зосередив увагу на новелах, критеріях та ознаках релевантного застосування практики ЄСПЛ у цивільному судочинстві. На завершення семінару учасники ознайомилися з актуальною практикою Європейського суду з прав людини у справах, що виникають із цивільних правовідносин.

Присутні на семінарі мали можливість удосконалити свої знання у сфері захисту прав людини, застосування практики ЄСПЛ та отримати відповіді на актуальні питання.