Національна школа суддів України

Розробка курсу на фінальному етапі

23 листопада 2021 року Національна школа суддів України спільно з Проєктом Ради Європи “Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя” розпочала третє засідання робочої групи з розробки одноденного навчального курсу “Застосування принципу юридичної визначеності в адміністративному судочинстві”.

Відкрила засідання Тетяна Фулей, начальниця відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти НШСУ, яка наголосила на важливості курсу як для суддів, так і кандидатів на посаду судді, а також помічників суддів, окреслила коло питань, які потрібно вирішити під час засідання робочої групи, а саме: фіналізувати очікування тренерів відповідно до мети навчального курсу, доопрацювати матеріали навчального курсу з урахуванням результатів обговорення, уніфікувати мінілекції, презентації, експресопитування.

Ірина Кушнір, менеджерка Проєкту Ради Європи “Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя” зазначила мету та завдання робочої зустрічі, ознайомила учасників та учасниць з програмою робочої зустрічі та форматом роботи.

Учасники та учасниці робочої зустрічі – судді адміністративних судів усіх трьох інстанцій Сергій Уханенко, Олеся Радишевська, Олена Головко, Яна Глущенко, Оксана Гінда, Ростислав Москаль, Володимир Донець, Віталій Брагар детально обговорили вхідне експресопитування, мінілекції “Принцип юридичної визначеності як елемент верховенства права”, “Якість закону”, “Легітимні очікування як елемент принципу юридичної визначеності”, практичні завдання. Було здійснено апробацію вправи “мозковий штурм”, яка проводилася з метою актуалізації теми курсу, та обговорено методики її проведення.

Наступного дня заплановано обговорення мінілекції: “Res judicata” як елемент принципу юридичної визначеності”, презентації “Застосування принципу юридичної визначеності у практиці КАС ВС”, практичних завдань до Блоку, апробацію вихідного експресопитування, структурування навчального матеріалу, нотатків для тренерів, доопрацювання матеріалів навчального курсу з урахуванням результатів обговорення, формування матеріалів для тренера відповідно до інтерактивних методик навчання, роздаткових матеріалів для учасників/учасниць, а також визначення попередньої дати проведення апробації навчального курсу.