Національна школа суддів України

СТАРТ БЛОКУ З КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

З 8 січня  до 13 лютого 2018 року Національна школа суддів України буде проводити тренінги блоку із кримінального судочинства  та судочинства у справах про адміністративні правопорушення для кандидатів і кандидаток на посаду судді.

У Програмі спеціальної підготовки передбачені такі курси:

Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при судовому розгляді кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення.

Особливості розгляду окремих  категорій справ у кримінальному судочинстві:

- проти основ національної безпеки

- проти честі, волі та гідності; статевої свободи та статевої недоторканості

- у сфері господарської діяльності корупційних злочинів

- у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язані з наданням публічних послуг

- проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності

- у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Кібербезпека та права людини в мережі Інтернет

- проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Особливі порядки судового розгляду:

- судове провадження на підставі угод

- судове провадження у формі приватного обвинувачення

-судове провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Окремі аспекти діяльності слідчого судді.

Призначення покарання у кримінальних справах.

Особливості ведення підготовчого судового засідання та судового розгляду. Роль головуючого в судовому засіданні. Забезпечення порядку в судовому засіданні .

Написання судових рішень у кримінальному судочинстві та у справах про адміністративні правопорушення.

Особливості розгляду окремих категорій справ про адміністративні правопорушення:

- правопорушення, пов’язані з корупцією

- правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП), рішення Європейського суду з прав людини у справі “Швидка проти України”

- вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування (стаття 173-2 КУпАП)

- порушення правил на транспорті

- порушення митних правил

- прояв неповаги до суду (стаття 185-3 КУпАП)

Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення. Дотримання прав особи при застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, порядок розгляду справ суддею.

Накладення стягнення у справах про адміністративні правопорушення.

Інтерактивні методики викладання дозволять висвітлити та обговорити основні питання щодо практики застосування кримінального законодавства та законодавства про адміністративні правопорушення.

Тренерами в кожній із 16 аудиторій з майбутніми суддями протягом усіх днів буде працювати 2–3 досвідчених судді.

Майбутнім суддям будуть продемонстровані відеоролики, презентації до міні–лекцій, практичні завдання з фабулами судових справ та проведені експрес–опитування тощо.