Національна школа суддів України

Судді Дніпропетровщини удосконалюють знання з української ділової мови

17 липня 2017 року в місті Дніпрі місцевим регіональним відділенням,  відділом підготовки суддів Національної школи суддів України спільно з Апеляційним судом Дніпропетровської області проведено семінар з метою підвищення рівня кваліфікації суддів місцевих загальних та апеляційних судів на тему: “Мова української праводілової сфери”.

У семінарі взяли участь 45 суддів місцевих загальних та апеляційних судів Дніпропетровської області.

Відкриваючи захід, директор Дніпропетровського регіонального відділення, суддя у відставці, кандидат юридичних наук Володимир Поплавський та суддя, голова Апеляційного суду Дніпропетровської області Наталія Деркач звернули увагу учасників на своєчасність і важливість теми семінару.

Провела захід доцент кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наук Неонілла Баракатова.

Під час семінару судді ознайомилися зі сучасними тенденціями етикету усного й писемного мовлення.

На міні-лекції з використанням презентації Power Point учасники семінару удосконалили свої знання з морфологічних основ мови в законодавчій сфері.

Судді взяли участь в обговоренні правил уживання мовних конструкцій через запитання-відповіді, на які Неонілла Баракатова дала професійні відповіді.

Під час виконання практичних завдань із використанням роздаткового матеріалу учасники семінару на конкретних прикладах розглянули лексико-термінологічні й фонетико-акцентуаційні норми мови права та  перевірили свій рівень володіння мовою.

Експрес-опитування за допомогою клікерів дозволило підсумувати отримані знання щодо особливостей оформлення текстів судових документів із позицій логіки і граматики.

Свої враження від участі у вищезазначеному заході та побажання щодо тематики наступних семінарів учасники висловили під час анкетного опитування. Судді  подякували викладачеві за проведення семінару на високому рівні з використанням новітніх технологій, що дозволило в актуальній формі оновити знання та мовні навички.

Кожному учаснику, який брав участь у семінарі, було вручено Сертифікат Національної школи суддів України.

Повний текст програми семінару розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України.