Національна школа суддів України

Судовий захист житлових прав та права власності постраждалих від збройної агресії

31 серпня 2022 року Національна школа суддів України спільно з Проєктом Ради Європи Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ провела третій із серії чотирьох вебінарів навчального курсу для підготовки суддів місцевих загальних та окружних адміністративних судів Судовий захист внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройної агресії проти України, присвячений темі Судовий захист житлових прав та права власності постраждалих від збройної агресії”.

Начальницею відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України Тетяною Фулей у своїй доповіді, присвяченій судовому захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб крізь призу практики ЄСПЛ, наголошено на Керівних принципах ООН з питань внутрішнього переміщення та рекомендації Rec (2006) 6 КМ РЄ державам-членам щодо внутрішньо переміщених осіб, а також на особливостях застосування ст. 8 та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді житлових спорів. Розкриваючи практику ЄСПЛ щодо внутрішнього переміщення, доповідачка навела її розвиток, починаючи від “кіпрських справ”, рішень щодо Туреччини і Грузії, до “карабахських справ”, акцентуючи увагу на виді зобов’язань держави та методології, яку використовував ЄСПЛ при розгляді конкретної ситуації. 

Суддям-учасникам та учасницям вебінару запропоновано вирішити кілька ситуативних прикладів із національної судової практики, а потім обговорити їх у світлі підходів ЄСПЛ. Також було звернуто увагу на потенційні категорії житлових справ, кількість яких може зростати у зв’язку із збройним конфліктом. На вжиття заходів загального характеру щодо виконання Україною рішень ЄСПЛ викладено основні проблемні питання, що призвели до визнання Європейським судом з прав людини порушення Конвенції у таких рішеннях ЄСПЛ як “Іван Панченко проти України”, “Садов’як проти України”, “Саган проти України”, “Левчук проти України”, “Бурля та інші проти України”, “Пастрама проти України”, “Брайловська проти України”, “Чорненко проти України”, “Панова та інші проти України”, та рекомендовано їх суддям для поглибленого опрацювання.

Координаторка з надання правової допомоги БФ “Право на захист” Юлія Трало у своїй доповіді “Судовий захист права власності постраждалих від збройної агресії” нагадала про існуючі міжнародні підходи щодо компенсації зруйнованого або втраченого майна і житла під час збройних конфліктів, окрему увагу приділивши ключовим положенням Принципів Пін’єйру, рекомендаціям Ради Європи. Навела розглянуті ЄСПЛ справи, що стосуються питань відшкодування і компенсації (“Саргсян проти Азербайджану”; “Дімейдс проти Туреччини”; “Доган та інші проти Туреччини”; “Гюльмамєдова проти Азербайджану”, “Ксенідез-Арестіс проти Туреччини”), а також звернула увагу на заяву “Антон Васильович Лісний та дві інші заявки проти України і Росії” як приклад неприйнятності. Лекторка охарактеризувала національну практику щодо компенсації за зруйноване майно та житло, розкрила адміністративну процедуру з питань компенсації і запропонувала для обговорення суддів практичні завдання.

У заключній частині навчання Ганна Христова, керівниця Проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”, звернула увагу на законопроєкти, які перебувають на розгляді, і формування Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна й очікувані законодавчі зміни.

Заключний вебінар відбудеться 7 вересня 2022 року.