Національна школа суддів України

Тренінг для тренерів курсу про судовий контроль за дотриманням фундаментальних прав і свобод

6–7 грудня 2018 року Національна школа суддів України за підтримки проекту “Боротьба з корупцією в Україні” Програми Ради Європи та Європейського Союзу “Партнерство заради належного врядування” проводила тренінг для тренерів на тему: “Судова практика при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів ”.  Тренінг проводився після успішної апробації цього курсу для суддів.

Вітальними словами тренінг відкрили викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Олександр Коротких, менеджер проекту Ради Європи “Боротьба з корупцією в Україні” Наталія Дрьоміна-Волок та завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно–розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук Ольга Шило.

Викладачами на тренінгу працювали також судді Олександр Коровайко, Олег Полюхович та старший науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Олександр Здебський.

У ході дводенного тренінгу майбутні тренери вивчили поняття, характерні ознаки, предмет, правову природу та види судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Особлива увага зосереджувалася на необхідності забезпечення прав людини на основі принципу верховенства права та на підставі тривалої прецедентної практики Європейського суду, акцентувалася увага на концепції допустимих обмежень основних прав і свобод при проведенні  негласних слідчих (розшукових) дій.

У процесі проведення тренінгу розкрито

поняття критеріїв допустимості доказів;

порядок розсекречування носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

особливості оцінки доказів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а також висвітлені питання щодо контролю за вчиненням злочину, зокрема, критерії розмежування з провокацією на вчинення злочину та використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших кримінальних провадженнях.

Під час тренінгу для тренерів судді набули навичок використання інтерактивних методів підготовки суддів.

Судді, які будуть тренерами зазначили, що тематика тренінгу є дуже актуальною в контексті застосування судового контролю за дотриманням фундаментальних прав і свобод, що обмежуються при ухваленні рішень і проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

На завершення тренінгу кожен суддя отримає Сертифікат Національної школи суддів України про успішну підготовку тренерів.