Національна школа суддів України

Підготовка тренерів, які навчатимуть кандидатів на посаду судді розумінню Конвенції про захист прав людини

Національною школою суддів України у співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні у рамках проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” 5 вересня 2017 року в м. Києві проведено тренінг для тренерів з викладання курсу для кандидатів на посаду судді “Європейська система захисту прав людини. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини адміністративними судами України”.

Вітальними словами захід відкрили проректор Національної школи суддів України Володимир Мазурок, начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу, директор курсу Тетяна Фулей, національний спеціаліст проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні Олена Лунгол, експерт проекту Ірина Кушнір.

Тренерами та фасилітаторами тренінгу є розробники та тренери навчальних курсів з вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ Володимир Донець, Сергій Шинкоренко, Наталя Піхало, Андрій Савчак, Інна Порозова, Сергій Уханенко.

Тренінг присвячений V блоку “Адміністративне судочинство” проекту Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та розрахований на 0,5 дня.

Під час ТоТ судді-викладачі змогли пройти цей навчальний курс як учасники та оволодіти методикою викладання змістовного матеріалу цього тренінгу. У ході роботи учасники та учасниці проаналізували програму 0,5-денного курсу, її логіку та перебіг; опрацювали роздавальні матеріали для учасників та викладачів; оволоділи методикою викладання кожного елемента програми курсу (міні-лекцій, тестування, практичного завдання); ознайомилися з розширеною програмою для викладачів.

Пройшовши тренінг, судді-викладачі змогли сформувати цілісне бачення викладання цього курсу та проаналізувати, чи розроблені навчальні матеріали достатньою мірою сприяють здобуттю навичок у кандидатів на посаду судді, на вироблення яких орієнтований курс.

Слід зауважити, що дизайн навчального курсу розроблявся з урахуванням того, що цей тренінг для кандидатів на посаду судді буде заключним серед інших тренінгів з вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ. Мета тренінгу – закріпити, актуалізувати, перевірити отримані слухачами знання з тематики Конвенції під час вивчення попередніх 4-х блоків проекту Програми спеціальної підготовки. Тому у тренінгу використовуються та згадуються частково рішення ЄСПЛ, які були у попередніх тренінгах. Проводячи тренінг, викладачі зможуть робити прив’язки до інших блоків проекту Програми спеціальної підготовки з вивчення Конвенції.

Як і інші тренінги з вивчення Конвенції для суддів та кандидатів на посаду судді, цей тренінг передбачає обов’язкове опрацювання учасниками та учасницями визначених рішень ЄСПЛ до проходження тренінгу.

Основними темами цього навчального курсу є вивчення статті 11 Конвенції (в частині свободи об’єднань) та статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції (свобода пересування). Особлива увага звертається на вивчення статті 13 Конвенції, яка гарантує право на ефективний засіб правового захисту. Оскільки тренінг розрахований на 0,5 дня, деякі теми винесені на самостійне опрацювання слухачами, зокрема, право на мирні зібрання та право на вільні вибори (стаття 3 Протоколу № 1 до Конвенції).

З метою підготовки до тренінгу 4 вересня 2017 року відбулася нарада тренерів та фасилітаторів, під час якої узгодили ролі та завдання тренерів (“хто що робить”); ознайомилися з роздавальними матеріалами (пошук необхідних цитат з рішень ЄСПЛ для коментування експрес-опитування, презентацій, завдань); обговорили структурні елементи ТоТ, опрацювали проблемні питання, які можуть виникнути при обговоренні завдань та узгодження коментарів тренерів.