Національна школа суддів України

Українське ділове мовлення

15 березня 2019 року в місті Вінниці Національна школа суддів України спільно з Вінницьким апеляційним судом провела семінар для суддів та працівників апарату на тему: “Українське ділове мовлення”. 

Вітальними словами семінар відкрив голова Вінницького апеляційного суду Сергій Медвецький.

Для проведення семінару запрошено головного наукового співробітника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидата філологічних наук, доцента Оксану Кабиш, яка зазначила, що з роками мова зазнає змін – змінюються мовні стилі, ряд термінів і слів виходять з ужитку, виникають нові. Стиль ділової мови на сучасному етапі відрізняється від стилів попередніх років, а дотримання суддями та працівниками апарату суду сукупності всіх мовленнєвих норм є однією з передумов підтримання авторитету суду.  

У ході презентації викладачка зосередила увагу суддів та працівників апаратів судів на типових мовленнєвих помилках, суперечливих та складних проблемах морфології і синтаксису сучасної української літературної мови.

Оксана Кабиш розглянула зі слухачами граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, обговорила особливості писемного й усного ділового мовлення, вимоги до реквізитів та правила оформлення документів. У ході семінару було приділено увагу новим стандартам судово-процесуального документування. Викладачка ознайомила суддів та працівників апарату суду з новими стандартами в організаційно-розпорядчій документації, з доповненнями та змінами щодо складання та оформлення документів відповідно до ДСТУ. Жвавим та змістовним було виконання слухачами практичних завдань щодо обговорення мовних та лексичних особливостей складання судово-процесуальних документів та опрацювання типових порушень лексичних, граматичних та орфографічних норм сучасної української мови.

Повний текст програми семінару розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.