Національна школа суддів України

Уміння передати дух принципів рівності та недискримінації

9 серпня 2018 року в місті Києві Національна школа суддів України у співпраці з Радою Європи в рамках Проекту Ради Європи “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні” проводила тренінг для тренерів курсу для кандидатів на посаду судді “Запобігання та протидія дискримінації”, в якому взяли участь судді з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано–Франківської, Київської, Миколаївської, Тернопільської, Черкаської областей, міст Києва, Одеси та Харкова.

Тренінг був організований з метою формування складу викладачів, які в подальшому будуть залучені до викладання курсу в ході спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді в Національній школі суддів України.

До учасників тренінгу звернувся проректор Володимир Мазурок, який зупинився на особливостях спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді тривалістю 9 місяців, яка розпочнеться 27 серпня 2018 року.

Проректор зауважив, що курс “Запобігання та протидія дискримінації” є новим, та детально окреслив кроки, які здійснює Національна школа суддів України для підготовки викладачів нових курсів спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, а також наголосив на вагомості передання ними “духу” принципів рівності та недискримінації, концепції захисту прав людини в цілому, новому поколінню майбутніх суддів.

Модератор тренінгу для тренерів – начальник відділу Тетяна Фулей зауважила, що Національна школа суддів України розробляла курс (тренінг) “Запобігання дискримінації та расизму” на виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р.

Упродовж тренінгу Тетяна Фулей ознайомила учасників і учасниць з курсом, а також роздавальними матеріалами, розкрила методику викладання індивідуальних і практичних завдань, які передбачені програмою курсу, надала методичні рекомендації для викладання курсу.

Протягом тренінгу завтрашні тренери зробили аналіз програми нового курсу, який буде тривати півдня, вивчили роздавальні матеріали для учасників, перевірили відповідність розроблених матеріалів меті проходження тренінгу – сприянню досягненню навичок у кандидатів на посаду судді, на вироблення яких орієнтований курс. Задля формування цілісного бачення викладання цього курсу вони оволоділи методикою викладання кожного елемента програми курсу.

Тренери навчалися подавати майбутнім суддям матеріали курсу з використанням презентацій Power Point, проводити модеровані дискусії за результатами експрес-опитування та виконання  практичних завдань у малих групах.

На заняттях спеціальної підготовки майбутні судді з допомогою підготовлених тренерів у ході вивчення курсу “Запобігання та протидія дискримінації”  будуть виконувати індивідуальні завдання у формі експрес–опитування та заповнення таблиці за опрацьованими рішеннями Європейського суду;  обговорювати рішень цього суду після їх попереднього вивчення, проходити поточний  контроль тощо.

Після закінчення тренінгу  його учасники та учасниці отримали сертифікати, які засвідчують отримання нових знань, умінь і навичок для вивчення з кандидатами на посаду судді курсу “Запобігання та протидія дискримінації”.

9 серпня 2018 року в місті Києві Національна школа суддів України у співпраці з Радою Європи в рамках Проекту Ради Європи “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні” проводила тренінг для тренерів курсу для кандидатів на посаду судді “Запобігання та протидія дискримінації”, в якому взяли участь судді з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано–Франківської, Київської, Миколаївської, Тернопільської, Черкаської областей, міст Києва, Одеси та Харкова.

Тренінг був організований з метою формування складу викладачів, які в подальшому будуть залучені до викладання курсу в ході спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді в Національній школі суддів України.

До учасників тренінгу звернувся проректор Володимир Мазурок, який зупинився на особливостях спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді тривалістю 9 місяців, яка розпочнеться 27 серпня 2018 року.

Проректор зауважив, що курс “Запобігання та протидія дискримінації” є новим, та детально окреслив кроки, які здійснює Національна школа суддів України для підготовки викладачів нових курсів спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, а також наголосив на вагомості передання ними “духу” принципів рівності та недискримінації, концепції захисту прав людини в цілому, новому поколінню майбутніх суддів.

Модератор тренінгу для тренерів – начальник відділу Тетяна Фулей зауважила, що Національна школа суддів України розробляла курс (тренінг) “Запобігання дискримінації та расизму” на виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р.

Упродовж тренінгу Тетяна Фулей ознайомила учасників і учасниць з курсом, а також роздавальними матеріалами, розкрила методику викладання індивідуальних і практичних завдань, які передбачені програмою курсу, надала методичні рекомендації для викладання курсу.

Протягом тренінгу завтрашні тренери зробили аналіз програми нового курсу, який буде тривати півдня, вивчили роздавальні матеріали для учасників, перевірили відповідність розроблених матеріалів меті проходження тренінгу – сприянню досягненню навичок у кандидатів на посаду судді, на вироблення яких орієнтований курс. Задля формування цілісного бачення викладання цього курсу вони оволоділи методикою викладання кожного елемента програми курсу.

Тренери навчалися подавати майбутнім суддям матеріали курсу з використанням презентацій Power Point, проводити модеровані дискусії за результатами експрес-опитування та виконання  практичних завдань у малих групах.

На заняттях спеціальної підготовки майбутні судді з допомогою підготовлених тренерів у ході вивчення курсу “Запобігання та протидія дискримінації”  будуть виконувати індивідуальні завдання у формі експрес–опитування та заповнення таблиці за опрацьованими рішеннями Європейського суду;  обговорювати рішень цього суду після їх попереднього вивчення, проходити поточний  контроль тощо.

Після закінчення тренінгу  його учасники та учасниці отримали сертифікати, які засвідчують отримання нових знань, умінь і навичок для вивчення з кандидатами на посаду судді курсу “Запобігання та протидія дискримінації”.