Національна школа суддів України

Взаємодія задля високої компетентності

11 жовтня 2018 року між Національною школою суддів України та Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ підписано договір про співробітництво.

Мета укладеного договору – підвищення ефективності використання науково-педагогічного і методичного потенціалу сторін в галузі освіти, науки, підвищення кваліфікації кадрів.

Укладанню угоди передувала зустріч ректора Національної школи суддів України Миколи Оніщука з директором Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти “Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ”  Сергієм Корсунським.

У ході зустрічі сторони констатували, що постійна професійна підготовка, основана на новітніх методиках є умовою кваліфікованості представників сфери правосуддя та дипломатичного корпусу.

У сучасному світі суддям і дипломатам, аби ефективно виконувати свої повноваження, належить невпинно працювати над підвищенням власних компетенцій. Тому інституціям, які  уповноважені забезпечувати їх кваліфікацію теж необхідно вдосконалювати методологію та навчальні продукти.

Укладений між Національною школою суддів України та Дипломатичною академією договір передбачає співпрацю в таких напрямах:

  • розробка та впровадження новітніх методик, інноваційних та педагогічних технологій, навчальних курсів та програм з професійної підготовки фахівців, зокрема навчальних програм і курсів з іноземних мов для кандидатів на посаду судді, тестових завдань для визначення та оцінювання їхнього рівня володіння іноземними мовами спільно з Центром мовної підготовки;
  • сприяння обміну науковими, науково-педагогічними та іншими працівниками для проведення навчальних занять і викладання навчальних курсів, що мають спільний інтерес, у тому числі для діючих суддів – факультативи з іноземних мов;
  • створення спільних навчально-наукових і дослідних центрів, лабораторій, робочих груп, сприяння освоєнню новітньої техніки і методики наукових досліджень, тощо.