Національна школа суддів України

Як варто формулювати зміст, щоб текст правильно тлумачився

8 лютого 2019 року в місті Києві Національна школа суддів України у приміщенні господарського суду Київської області провела семінар для працівників апарату цього ж суду на тему “Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма та процесуального документування”.

Семінар провела головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук Оксана Кабиш.

У ході своєї інтерактивної презентації у форматі Power Point викладачка розглянула з учасницями та учасниками семінару питання культури та етики ділового спілкування, мистецтва ділового письма, пригадавши їх важливе значення в роботі працівників судових установ. Оксана Кабиш зосередила особливу увагу на основних положеннях використання офіційно–ділового стилю при усному спілкуванні та в оформленні судових документів, детально зупинилася на мовних і лексичних особливостях, які встановлені для судово–процесуальних документів. Окремим питанням було висвітлено правила оформлювання реквізитів службових і процесуальних документів.

Учасницям та учасникам семінару було продемонстровано зразки оформлювання цифрової та словесно–цифрової інформації в документах, розкрито питання щодо особливостей уживання офіційних назв установ та організацій, відмінювання прізвищ, використання слів іншомовного походження та застосування складних мовленнєвих зворотів у письмових документах.

Оксана Кабиш надала важливі та необхідні рекомендації для досягнення точності, логічності, послідовності та доречності при підготовці службових документів, роз’яснила як варто формулювати зміст, щоб уникнути неправильного чи двоякого тлумачення тексту його читачем.

На семінарі було наведено приклади типових порушень лексичних, граматичних і стилістичних норм, що трапляються у професійному мовленні працівників суду під час підготовки та оформлення  процесуальних документів, службового листування, відповідей на звернення.

Викладачка надала слушні рекомендації щодо оформлення таких документів відповідно до державних стандартів.

Працівники апарату суду мали можливість у ході дискусій обговорити з досвідченим фахівцем актуальні питання, отримати відповіді на запитання та почути корисні рекомендації, що стануть їм у нагоді при виконанні професійних обов’язків.