Національна школа суддів України

Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

14–16 вересня 2020 року Національна школа суддів України проводить на платформі дистанційного навчання онлайн підготовку працівників апаратів судів України з питань застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

Слухачам курсів Національна школа суддів України надає можливість при дотриманні ними жорстких умов епідеміологічного карантину дистанційно підвищувати свій професійний рівень та навички при здійсненні посадових обов’язків.

Варто зазначити, що до курсів загальною тривалістю 3 дні включено найбільш важливі для слухачів питання у кримінальних, цивільних, адміністративних справах з огляду на окремі положення Конвенції та Протоколів до неї.

Зокрема, бажаючі працівники апаратів судів можуть взяти участь у дистанційному навчанні на чотирьох курсах:

“Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві”;

“Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини. Судовий розгляд” (в кримінальному судочинстві);

“Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини” (в адміністративному судочинстві);

“Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Досудове розслідування”  (у кримінальному судочинстві).

Під час підготовки працівники апаратів судів зможуть опанувати теоретичний матеріал, ознайомитися з рішеннями Європейського суду з прав людини та вирішити практичні завдання.