Національна школа суддів України

Зріз успішності з основ організації суду та діяльності судді

14 вересня 2018 року одночасно в шести локаціях Національної школи суддів України – в містах Дніпрі, Києві, Львові, Одесі, Харкові та Чернівцях, було проведено підсумковий контроль успішності засвоєння майбутніми суддями програми І блоку спеціальної підготовки “ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ”.

  

Необхідно нагадати, що в цьому блоці програми  слухачі та слухачки взяли участь в таких тренінгах та опанували знання й навички з таких питань:

  • Судове адміністрування та доступ до суду;
  • Застосування принципу верховенства права при здійсненні правосуддя;
  • Дисциплінарна відповідальність судді;
  • Управління часом в суддівській діяльності;
  • Суддівська етика;
  • Професійнопсихологічна адаптація до суддівської діяльності;
  • Управління залою судового засідання;
  • Загальні засади написання судових рішень;
  • Конвенційні стандарти захисту прав людини у світлі практики Європейського суду з прав людини;
  • Антикорупційне законодавство.

          

За результатами тренінгів здійснювався поточний контоль успішності завтрашніх служителів Феміди, а на завершення всього блоку передбачено проведення підсумкове тестування для виявлення зрізу успішності.

Кожен слухач і слухачка отримали по 30 тестових завдань і чотири варіанти відповідей на кожне завдання, лише одна з яких була повністю правильною.

В один бал електронною системою оцінювалася кожна правильна відповідь.

Електронна система підсумовувала всі бали. Кожен майбутній суддя мав можливість отримати максимально 30 балів (100 відсотків).

У підсумковому контролі успішності засвоєння І блоку програми взяли участь 372 претенденти та претендентки на суддівську мантію.

Близько 70 відсотків слухачів і слухачок набрали від 24 до 28 балів.

Майбутні судді мали можливість ознайомитися зі своїми результатами в електронному журналі оцінок, а також із правильними відповідями до тестових питань і коментарями до них.

Після завершення підсумкового контролю в аудиторіях відбулося обговорення тих питань, які викликали у слухачів і слухачок труднощі для відмітки правильної відповіді.

Такі обговорення важливі для удосконалення розробки тестових завдань і в цілому для підвищення ефективності спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.