Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Львів на 2017 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2017 рік
2017 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
3.1. 23.01 – 27.01 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.2. 06.02 – 10.02 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів
3.3. 20.03 – 24.03 Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 30 суддів
3.4. 10.04 – 14.04 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.5. 12.06 – 16.06 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів
3.6. 11.09 – 15.09 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.7. 02.10 – 06.10 Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 30 суддів
3.8. 04.12 – 08.12 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.9.25.09 – 29.09Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 30 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2017 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2017 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.3.1 02.03 Семінар на тему: “Проблемні питання, що виникають під час розгляду господарськими судами корпоративних спорів” Судді місцевих господарських судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 50 суддів
1.3.2 27.03 – 28.03 Семінар на тему: “Судова практика у справах про спадкування” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.4 24.04 – 25.04 Семінар на тему: “Особливості розгляду судами справ, що виникають із сімейних відносин крізь призму Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.5 26.04 – 27.04 Семінар на тему: “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Ужгород 40 суддів
1.3.6 29.05 Семінар на тему: “Новації виконання рішень господарських судів (в контексті нового Закону України “Про виконавче провадження”) Судді місцевих господарьский судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Ужгород 50 суддів
1.3.7 01.06 – 02.06 Семінар на тему: “Захист прав та інтересів дитини при здійсненні правосуддя з дотриманням міжнародних стандартів” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.8 29.08 Семінар на тему: “Способи захисту цивільних прав у практиці господарських судів” Судді місцевих господарських судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 50 суддів
1.3.9 19.06–20.06 Семінар на тему: “Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри до суду” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.10 21.08–22.08

Семінар на тему: “Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри до суду”

Судді місцевих загальних та апеляційних судів

Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України

м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.11 17.07–18.07 Семінар на тему: “Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського  суду з прав людини при здійсненні правосуддя” Судді місцевих загальних  та апеляційних судів Відділ підготовки, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Ужгород Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.12 10.08–11.08 Семінар на тему: “Захист прав та інтересів дитини при здійсненні правосуддя з дотриманням міжнародних  стандартів” Судді місцевих загальних  та апеляційних судів Відділ підготовки, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.13 22.08–23.08 Семінар на тему: “Судова практика у справах про спадкування” Судді місцевих загальних  та апеляційних судів Відділ підготовки, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.14 17.08–18.08 Періодичне навчання суддів на тему: “Особливості розгляду сімейних справ” (апробація тренінгу) Судді місцевих загальних судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.15 06.10 Семінар на тему: “Доктрина сучасного конституціоналізму” Судді місцевих судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.16 19.10 Семінар на тему: “Психопедагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигорання у професійній діяльності суддів” Судді місцевих судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.17 30.10 Семінар на тему: “Конфлікт інтересів у діяльності судді: антикорупційні стандарти та корупційні ризики” Судді місцевих судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.18 09.11 Семінар на тему: “Право на справедливий суд крізь призму рішень ЄСПЛ” Судді місцевих судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.19 27.11 Семінар на тему: “Конфлікт інтересів у діяльності судді: антикорупційні стандарти та корупційні ризики” Судді місцевих судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.20 29.11–30.11 Семінар на тему: “Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри до суду” Судді місцевих судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.21 14.11 Семінар на тему: “Особливості розгляду податкових і митних спорів ” Судді окружних адміністративних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.22 07.12. Семінар на тему: “Судовий контроль у кримінальному процесі. Нововведення у КПК”. Судді місцевих загальних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.23 18.12 – 19.12 Семінар на тему: “Реалізація права на ефективний захист у світлі змін до процесуального законодавства”. Суддів окружних адміністративних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.23 18.12 – 19.12 Семінар на тему: “Реалізація права на ефективний захист у світлі змін до процесуального законодавства”. Суддів окружних адміністративних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.24 27.12 Семінар на тему: “Господарський процесуальний кодекс: нові тенденції та особливості застосування” Судді місцевих господарських суддів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
1.3.25 28.12 Семінар на тему: “Процесуальні механізми та удосконалення принципів судочинства у світлі змін до Цивільного процесуального кодексу України” Судді місцевих загальних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським регіональним відділенням
СЕМІНАРИ У СПІВПРАЦІ З ПРОЕКТАМИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ, МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФОНДАМИ
2.3.1 Перенесено на невизначений термін Семінар на тему: “Корпоративні конфлікти: практика врегулювання та розгляду спорів” Судді господарських судів Львівське РВ спільно з Центром комерційного права м. Львів Кількість суддів визначається Центром комерційного права
2.3.2 15.02 – 16.02 Семінар на тему: “Незалежність суддів та суддівська етика” Судді апеляційних та місцевих судів Львівської області Львівське РВ спільно з Центром суддівських студій та Центром міжнародного співробітництва (Нідерланди) м. Львів Кількість суддів визначається Центром суддівських студій та Центром міжнародного співробітництва (Нідерланди)
2.3.3 21.06 – 22.06 Семінар на тему: “Незалежність суддів та суддівська етика” Судді апеляційних та місцевих судів Львівської області Львівське РВ спільно з Центром суддівських студій та Центром міжнародного співробітництва (Нідерланди) м. Львів Кількість суддів визначається Центром суддівських студій та Центром міжнародного співробітництва (Нідерланди)
2.3.4 20.09 – 21.09 Семінар на тему: “Захист прав біженців, шукачів притулку та інших вразливих категорій іноземців та осіб без громадянства в Україні” Судді адміністративних та місцевих загальних судів Волинської, Закарпатської та Львівської областей Відділ підготовки суддів, Львівське РВ спільно з громадською організацією “Чернігівський громадський комітет захисту прав людини” м. Львів Кількість суддів визначається громадською організацією “Чернігівський громадський комітет захисту прав людини”
2.3.6 12.10 Семінар на тему: “Зв’язки з громадськістю в судах” Судді–спікери Волинської області Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за кошти Державного бюджету України та у співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні м. Львів Кількість суддів визначається Консультативною місією Європейського Союзу в Україні
2.3.7 28.11 Семінар на тему: “Ефективне управління судом” Судді, голови судів Івано–Франківської області Відділ підготовки суддів, Львівське РВ спільно з українсько-канадським проектом “Підтримка судової реформи в Україні” м. Івано–Франківськ Кількість суддів визначається українсько-канадським проектом “Підтримка судової реформи в Україні”
2.3.8 13.12 – 14.12 Семінар на тему: “Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею людьми (особливо дітьми) через посилення національного механізму взаємодії для надання допомоги постраждалим” Судді місцевих та апеляційних судів Волинської та Львівської областей Відділ підготовки, Львівське РВ спільно з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні м. Львів Кількість суддів визначається Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2017 рік (електронна реєстрація)
2017 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
3.1. 30.01 – 31.01 Семінар на тему: “Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри до суду” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Максимально 40 суддів. Реєстрація
3.2. 30.06 Семінар на тему: “Відшкодування шкоди, завданої суб’єктом владних повноважень” Судді окружних адміністративних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Максимально 40 суддів. Реєстрація
3.3. 18.10 Семінар на тему: “Право на ефективний засіб правового захисту в адміністративному судочинстві (ст.13 Європейської конвенції з прав людини)“ Судді окружних адміністративних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Максимально 40 суддів. Реєстрація
3.4. 15.11 Семінар на тему: “Проблемні питання, що виникають під час розгляду господарськими судами корпоративних спорів” Судді господарських судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Максимально 40 суддів. Реєстрація