Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Одеса на 2017 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2017 рік
2017 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
4.1. 27.02 – 03.03 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.2. 13.03 – 17.03 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 30 суддів
4.3. 03.04 – 07.04 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.4. 11.09 – 15.09 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.5. 02.10 – 06.10 Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 30 суддів
4.6. 20.11 – 24.11 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.7 06.02–10.02 Підготовка суддів місцевих загальних судів  (до 3 років роботи)       Максимально 30 суддів
4.8 12.06 – 16.06 Підготовка суддів місцевих загальних судів       Максимально 35 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2017 рік (електронна реєстрація)
2017 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
4.1. 30.03 Семінар на тему: “Проблемні питання в адміністративному судочинстві при підготовці справи до судового розгляду та виконання судових рішень” Судді окружних адміністративних судів та місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 50 суддів. Реєстрація
4.2. 19.04 Семінар на тему: “Арешт суден за морськими вимогами в Україні та відповідальність за неправомірний арешт” Судді місцевих господарських та місцевих загальних судів Одеське РВ спільно з Одеським апеляційним господарським судом за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 50 суддів. Реєстрація
4.3. 28.09 Семінар на тему: “Захист права власності та інших речових прав в цивільному судочинстві ” Судді місцевих загальних судів, які розглядають цивільні справи Одеське РВ спільно з Апеляційним судом Одеської області за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 50 суддів. Реєстрація
4.4. 19.10 Семінар на тему: “Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування” Судді місцевих загальних судів, які розглядають кримінальні справи Одеське РВ спільно з Апеляційним судом Одеської області за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 50 суддів. Реєстрація


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2017 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2017 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.4.1 17.01 Семінар на тему: “Реалізація принципів верховенства права в адміністративному судочинстві – ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (практичний аспект)” Судді окружних адміністративних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Херсон 25 суддів
1.4.2 27.01 Семінар на тему: “Право власності. Вивчення практики Європейського суду за статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та її імплементація національними судами при розгляді цивільних справ” Судді місцевих загальних та апеляційних судів, які розглядають цивільні справи Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 40 суддів
1.4.3 06.03 Семінар на тему: “Автономні концепції” у Європейській Конвенції про захист прав людини і основних свобод” Судді місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 30 суддів
1.4.4 24.02 Семінар на тему: “Психопедагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигорання у професійній діяльності суддів” Судді місцевих судів загальної юрисдикції Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
1.4.5 24.03 Семінар на тему: “Психопедагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигорання у професійній діяльності суддів” Судді місцевих судів загальної юрисдикції Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
1.4.6 07.04 Семінар на тему: “Психопедагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигорання у професійній діяльності суддів” Судді місцевих судів загальної юрисдикції Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
1.4.7 19.05 Семінар на тему: “Суд і медіація: можливості та перспективи” Судді місцевих судів загальної юрисдикції Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Херсон Кількість суддів визначається Одеським регіональним відділенням
1.4.8 26.05 Семінар на тему: “Реалізація принципів верховенства права в цивільному судочинстві – ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (науково-практичний аспект)” Судді місцевих загальних та апеляційних судів

Одеське  РВ за рахунок коштів Державного бюджету України

м. Одеса 30 суддів
1.4.9 22.06 Семінар на тему: “Критерії правомірності обмеження прав людини у світлі практики Європейського суду з прав людини” Судді окружних адміністративних та місцевих загальних судів

Одеське  РВ за рахунок коштів Державного бюджету України

м. Одеса 35 суддів