Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Одеса на 2018 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2018 рік
2018 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
4.1. 05.02 – 09.02 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.2. 19.02 – 23.02 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.3. 12.03 – 16.03 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.4. 14.05 – 18.05 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.5. 10.09 – 14.09 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 30 суддів
4.8. 29.10 – 02.11 Підготовка суддів окружних адміністративних судів і місцевих господарських судів       Максимально 30 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2018 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2018 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.4.1. 26.01 Семінар на тему: “Захист права на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами за практикою Європейського суду з прав людини” Судді окружних адміністративних та місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 30 суддів
1.4.2. 08.02 Семінар на тему: “Захист права на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами за практикою Європейського суду з прав людини” Судді окружних адміністративних та місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 30 суддів
1.4.3. 30.01 Семінар на тему: “Новели Кодексу адміністративного судочинства України. Актуальні питання” Судді адміністративних судів Відділ підготовки суддів, Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 50 суддів
1.4.4. 02.02 Семінар на тему: “Основні положення Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в контексті кваліфікаційного оцінювання суддів” Судді судів загальної юрисдикції Миколаївської області Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з Центральним районним судом м. Миколаєва за рахунок коштів Державного бюджету України м. Миколаїв 60 суддів
1.4.5. 16.02 Семінар на тему: “Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма” Судді Херсонської області Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з Апеляційним судом Херсонської області за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.6. 18.04 Семінар на тему: “Особливості судового розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних із фактами торгівлі людьми” Судді місцевих загальних судів кримінальної спеціалізації Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
1.4.7. 26.02 Семінар на тему: “Цивільний процесуальний кодекс: новели та особливості їх застосування” Судді місцевих загальних судів цивільної спеціалізації Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.8 20.04  Семінар на тему: “Імплементація принципу верховенства права та його складових національними судами при захисті прав людини (теоретичний та практичний аспекти) ” Судді Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей Відділ підготовки суддів, Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
2.4.1. 15.02 Семінар на тему: “Суд і медіація: можливості та перспективи” Судді Одеської області Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з громадською спілкою “Українська академія медіації” та за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 50 суддів
2.4.2. 23.03 Семінар на тему: “Суд і медіація: можливості та перспективи” Судді Миколаївської області Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з громадською спілкою “Українська академія медіації” та за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 50 суддів
2.4.3. 14.02 – 15.02 Семінар на тему: “Комунікаційна діяльність суду” Судді–спікери Одеської області Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з українсько-канадським проектом підтримки судової реформи м. Одеса Кількість суддів узгоджується Одеським РВ з українсько-канадським проектом підтримки судової реформи
1.4.9. 17.05 Семінар на тему: “Забезпечення поваги до судової гілки влади у світлі практики Європейського суду з прав людини” Судді судів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей Відділ підготовки суддів, Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
2.4.4. 21.05 Семінар на тему: “Покращення рівня навиків спілкування суддів у роботі з людьми з інвалідністю” Судді судів Одеської області Одеське РВ спільно з Регіональним громадським благодійним фондом “Право і демократія” та за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 30 суддів
2.4.5. 21.05 Семінар на тему: ”Суд і медіація: можливості та перспективи Судді судів Миколаївської та Херсонської областей Відділ підготовки, Одеське РВ спільно з громадською спілкою “Українська академія медіації” та за рахунок коштів Державного бюджету м. Одеса 25 суддів
2.4.6 05.11 Семінар на тему: “Забезпечення прав шукачів притулку в Україні: актуальні проблеми” Судді місцевих загальних та адміністративних судів Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з громадською організацією “Десяте квітня” м. Одеса 25 суддів
2.1.16 14-15.09 Круглий стіл на тему: “Європейські стандарти справедливого суду та їхнє впровадження в Україні” Судді Верховного Суду Відділ підготовки суддів, відділ міжнародного співробітництва у співпраці з проектами РЄ "Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини" та ОБСЄ "Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя" м. Одеса 69 суддів
1.4.11. 26.11 Семінар на тему: “Психологічна експертиза у цивільному процесі (сучасні умови, особливості, практика)” Судді місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 30 суддів
1.4.12. 07.12 Семінар на тему: “Особливості призначення та виконання судових експертиз відповідно до змін у законодавстві” Судді місцевих загальних судів Одеське РВ спільно з Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 50 суддів
2.4.4. 09.07–10.07. Семінар-практикум на тему: “Парламентські вибори в Україні 2019: судове врегулювання виборчих спорів” Судді адміністративних судів (Закарпаття, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Волинь) Відділ підготовки суддів спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем в Україні (IFES) м. Одеса Не більше 25 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2018 рік (електронна реєстрація)
2018 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
4.1. 22.03 Загальноукраїнський семінар на тему: “Стандарти кваліфікації осіб як біженців у контексті міжнародного законодавства” Судді окружних адміністративних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 30 суддів. Реєстрація
4.2. 19.04 Загальноукраїнський семінар на тему: “Написання судових рішень у кримінальному судочинстві” Судді місцевих загальних судів, які розглядають кримінальні справи Одеське РВ спільно з Апеляційним судом Одеської області за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 60 суддів. Реєстрація
4.3. 24.05 Загальноукраїнський семінар на тему: “Актуальні питання застосування господарського процесуального законодавства” Судді господарських судів Відділ підготовки суддів, Одеське РВ спільно з Одеським апеляційним господарським судом за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 60 суддів. Реєстрація
4.4. 21.09 Загальноукраїнський семінар на тему: “Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: матеріально-правовий та процесуальний аспекти” Судді місцевих загальних судів, які розглядають цивільні справи Одеське РВ спільно з Апеляційним судом Одеської області за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 60 суддів. Реєстрація