Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Львів на 2019 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2019 рік
2019 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
3.1. 11.02   15.02 Підготовка суддів окружних господарських судів


Максимально 40 суддів
3.2. 18.02 – 22.02 Підготовка суддів окружних загальних судів


Максимально 40 суддів
3.3. 25.02 – 01.03 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів
3.4. 03.06 – 07.06 Підготовка суддів окружних загальних судів


Максимально 40 суддів
3.5. 11.11 – 15.11 Підготовка суддів окружних загальних судів


Максимально 40 суддів
3.6. 02.12 – 06.12 Підготовка суддів окружних загальних судів


Максимально 40 суддів
3.7. 25.11 – 29.11 Підготовка суддів місцевих загальних (окружних) судів


Максимально 40 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2019 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2019 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.3.1.  12.03 Семінар “Культура мовлення у професійній діяльності”

Судді апеляційних та окружних судів

Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.2. 11.06

Семінар “Реалізація права на ефективний захист у світлі змін до процесуального законодавства”

Судді окружних загальних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.3. 16.10 Семінар “Свобода в європейській історії ідей” Судді окружних загальних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.4. 05.04 Круглий стіл “Висновки Верховного Суду щодо застосування правових норм та їх значення у правозастосовчій практиці судів нижчих інстанцій у світлі чинних норм ЦПК України” Судді окружних загальних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.5. 19.04 Круглий стіл “Висновки Верховного Суду щодо застосування правових норм та їх значення у правозастосовчій практиці судів нижчих інстанцій у світлі чинних норм КАС України” Судді окружних та апеляційних адміністративних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.6. 22.04 Семінар “Застосування Бангалорських принципів поведінки суддів в Україні” Судді місцевих (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.7. 03.05 Семінар “Нове законодавство України щодо протидії домашньому насильству” Судді місцевих загальних (окружних) та апеляційних судів областей Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Ужгород Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.8. 28.05 Семінар “Актуальні питання діяльності слідчого судді ” Судді місцевих загальних судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
2.3.1. 26.02 Тренінг “Комунікація з особами з психічними та інтелектуальними порушеннями” Судді окружних загальних та адміністративних судів Львівське РВ спільно з правозахисною організацією “Права людини” м. Львів 20 суддів
2.3.5. 10.04-
11.04
Семінар “Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею людьми” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Волинської, Рівненської областей Львівське РВ, відділ підготовки суддів  спільно з  Представництвом в Україні Міжнародної організації з міграції  (МОМ)

м. Івано-Франківськ

24 судді
2.3.4. 21.03 – 22.03 Семінар “Запровадження медіації в судах України та практика її застосування судами Німеччини” Судді місцевих загальних (окружних) та апеляційних судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ спільно з ВГО “Асоціація суддів України” та Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва (IRZ) м. Львів Кількість суддів визначається ВГО “Асоціація суддів України” та Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва (IRZ)


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2019 рік (електронна реєстрація)
2019 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
3.2. 19.03 Семінар на тему: “Безоплатна правова допомога як вид гарантії держави на рівний доступ громадян до правосуддя” Судді апеляційних та окружних судів Відділ підготовки суддів,Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.3. 16.05 Семінар на тему: “Застосування статей 5, 6 та 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод національними судами в межах досудового розслідування кримінальних проваджень” Судді апеляційних та окружних загальних судів Відділ підготовки суддів,Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 50 суддів
Реєстрація