Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Львів на 2021 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2021 рік
2021 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
3.1. 15.02 – 19.02 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.2. 15.03 –19.03 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів
3.3. 12.04 – 16.04 Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 40 суддів
3.4. 17.05 – 21.05 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.5. 02.08 – 06.08 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.6. 06.09 – 10.09 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів
3.7. 04.10 – 08.10 Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 40 суддів
3.8. 08.11 – 12.11 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2021 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2021 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.3.1.

Перенесено на невизначений термін

Семінар на тему: “Етичні дилеми в суддівській діяльності: як їх вирішувати” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді місцевих судів Львівське РВ у співпраці з нідерландським Центром міжнародного співробітництва (CILC), українським Центром політико-правових реформ та школою права Українського католицького університету за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.2.

Перенесено на невизначений термін

Семінар на тему: “Етичні дилеми в суддівській діяльності: як їх вирішувати” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді місцевих судів Львівське РВ у співпраці з нідерландським Центром міжнародного співробітництва (CILC), українським Центром політико-правових реформ та школою права Українського католицького університету за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.3. 07.04 Семінар на тему: “Судова експертиза як складова доказової бази судочинства” в онлайн режимі через платформу “Zoom”. Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.4. 27.10 Семінар на тему: “Судове рішення – гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.5. 19.04, 26.04 Семінар-практикум на тему: “Етичні дилеми в суддівській діяльності” у форматі трьохгодинних сесій в онлайн-режимі через платформу “Zoom”. Судді місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України у співпраці з нідерландським Центром міжнародного співробітництва (CILC), українським Центром політико-правових реформ,школою права Українського католицького університету м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.6. 21.05, 26.05 Семінар-практикум на тему: “Етичні дилеми в суддівській діяльності” у форматі трьохгодинних сесій в онлайн-режимі через платформу “Zoom”. Судді місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України у співпраці з нідерландським Центром міжнародного співробітництва (CILC), українським Центром політико-правових реформ,школою права Українського католицького університету м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2021 рік (електронна реєстрація)
2021 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
3.1. 21.01. Всеукраїнський семінар на тему: “Де-ескалація конфліктних ситуацій при здійсненні правосуддя” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України спільно з КМЄС м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.2. 01.06. Всеукраїнський семінар на тему: “Суд як інструмент забезпечення захисту прав та інтересів дитини” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.3. 28.09. Всеукраїнський семінар на тему: “Булінг: попередження відповідальність, захист” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.4. 18.11. Всеукраїнський семінар на тему: “Презумпція невинуватості крізь призму ст. 6 ЄКПЛ та практика ЄСПЛ” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація