Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Львів на 2021 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2021 рік
2021 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
3.1. 15.02 – 19.02 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.2. 15.03 –19.03 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів
3.3. 12.04 – 16.04 Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 40 суддів
3.4. 17.05 – 21.05 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.5. 02.08 – 06.08 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.6. 06.09 – 10.09 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів
3.7. 04.10 – 08.10 Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 40 суддів
3.8. 08.11 – 12.11 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2021 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2021 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.3.1.

Перенесено на невизначений термін

Семінар на тему: “Етичні дилеми в суддівській діяльності: як їх вирішувати” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді місцевих судів Львівське РВ у співпраці з нідерландським Центром міжнародного співробітництва (CILC), українським Центром політико-правових реформ та школою права Українського католицького університету за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.2.

Перенесено на невизначений термін

Семінар на тему: “Етичні дилеми в суддівській діяльності: як їх вирішувати” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді місцевих судів Львівське РВ у співпраці з нідерландським Центром міжнародного співробітництва (CILC), українським Центром політико-правових реформ та школою права Українського католицького університету за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.3. 07.04 Семінар на тему: “Судова експертиза як складова доказової бази судочинства” в онлайн режимі через платформу “Zoom”. Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.4. 27.10 Семінар на тему: “Судове рішення – гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.5. 19.04, 26.04 Семінар-практикум на тему: “Етичні дилеми в суддівській діяльності” у форматі трьохгодинних сесій в онлайн-режимі через платформу “Zoom”. Судді місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України у співпраці з нідерландським Центром міжнародного співробітництва (CILC), українським Центром політико-правових реформ,школою права Українського католицького університету м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.6. 21.05, 26.05 Семінар-практикум на тему: “Етичні дилеми в суддівській діяльності” у форматі трьохгодинних сесій в онлайн-режимі через платформу “Zoom”. Судді місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України у співпраці з нідерландським Центром міжнародного співробітництва (CILC), українським Центром політико-правових реформ,школою права Українського католицького університету м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
1.3.8. 7.12 Онлайн–тренінг “Право на інформацію та інформація з обмеженим доступом” Судді окружних та апеляційних адміністративних судів Відділи підготовки суддів і науково–методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначає Львівське РВ
2.3.1. 28.04 Семінар на тему: “Взаємодія між суддями та журналістами ” Судді-спікери апеляційних та місцевих судів Львівське РВ, відділ підготовки суддів у співпраці з проєктом Ради Європи “Правова освіта у галузі свободи слова в Україні”, Радою суддів України, пресслужбою Верховного Суду, Вищої ради правосуддя та за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість суддів визначається організаторами семінару
2.3.2.

12.10

Семінар: “Підвищення стандартів якості судових рішень у процедурі визначення статусу біженця крізь призму судової практики” Судді окружних адміністративних судів Львівське РВ спільно з міжнародним фондом охорони здоров’я та навколишнього середовища  “Регіон Карпат” NEKKA м. Ужгород Кількість суддів визначається Львівським РВ
2.3.3.

13.10

Семінар: “Підвищення стандартів якості судових рішень у процедурі затримання іноземців, їх примусового видворення за межі України крізь призму судової практики” Судді місцевих загальних судів Львівське РВ спільно з міжнародним фондом охорони здоров’я та навколишнього середовища  “Регіон Карпат” NEKKA м. Ужгород Кількість суддів визначається Львівським РВ
2.3.4.

19.08

Семінар: “Підвищення культури спілкування задля зміцнення потенціалу організації” Судді Відділ підготовки суддів, Львівське РВ спільно з Проєктом ЄС “Право–Justice” NEKKA м. Закарпатська область с. Кам’яниця Кількість суддів визначається відділом підготовки суддів
2.3.5. 24.09 Круглий стіл: “Узаємодія органів державної влади, центрів надання правової допомоги та громадського сектору у справах шукачів захисту в Україні” Судді Львівське РВ спільно з благодійним фондом “Право на захист” м. Луцьк 4 судді


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2021 рік (електронна реєстрація)
2021 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
3.1. 21.01. Всеукраїнський семінар на тему: “Де-ескалація конфліктних ситуацій при здійсненні правосуддя” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України спільно з КМЄС м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.2. 01.06. Всеукраїнський семінар на тему: “Суд як інструмент забезпечення захисту прав та інтересів дитини” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.3. 28.09. Всеукраїнський семінар на тему: “Булінг: попередження відповідальність, захист” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.4. 18.11. Всеукраїнський семінар на тему: “Презумпція невинуватості крізь призму ст. 6 ЄКПЛ та практика ЄСПЛ” в онлайн режимі через платформу “Zoom” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація