Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Львів на 2022 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2022 рік
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
3.1. 24.01 – 28.01 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.2. 21.02 – 25.02 Підготовка суддів окружних адміністративних судів       Максимально 40 суддів
3.3. 11.04 – 15.04 Підготовка суддів місцевих загальних судів       Максимально 40 суддів
3.4. 26.09 – 30.09 Підготовка суддів місцевих господарських судів       Максимально 40 суддів
3.5. 24.10 – 28.10 Підготовка суддів місцевих загальних судів       Кількість суддів визначається Львівським РВ
3.6. 14.11 – 18.11 Підготовка суддів окружних адміністративних судів       Максимально 40 суддів
3.7. 27.06  Підготовка суддів на семінарі “Актуальні питання захисту персональних даних: реалії, виклики, перспективи”         Кількість суддів визначається Львівським РВ 
3.8. 29.06  Підготовка суддів на тренінгу “Арешт і конфіскація активів” (апробація)        Кількість суддів визначається Львівським РВ 
3.9. 19.09 – 23.09 Підготовка суддів окружних адміністративних судів       Кількість суддів визначається Львівським РВ
3.10. 26.09 – 30.09 Підготовка суддів місцевих господарських судів       Кількість суддів визначається Львівським РВ


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2022 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.3.1. 02.03 Семінар-практикум “Процесуальний строк як складова принципу правової визначеності” Судді місцевих загальних судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів
40 суддів
1.3.2. 10.03 Семінар “Подолання гендерних стереотипів при здійснення правосуддя” Судді апеляційних та місцевих судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.3. 03.11 Семінар “Особливості кваліфікації злочинів проти життя: проблемні питання та судова практика” Судді апеляційних та місцевих загальних судів (кримінальна спеціалізація) Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.4. 09.12 Семінар “Антикорупційне законодавство – основоположний принцип української правової системи” Судді апеляційних та місцевих судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
1.3.12. 02.05  Семінар “Виклики для правосуддя в умовах воєнного стану”  Судді місцевих загальних та апеляційних судів  Лвівське РВ, Чернівецьке РВ,               за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.13. 24.05  Семінар “Гарантії прав людини в умовах збройного конфлікту”  Судді місцевих та апеляційних судів  Лвівське РВ, за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.14. 31.05  Семінар “Захист цивільного населення під час військової агресії РФ проти України”  Судді місцевих загальних та апеляційних судів  Лвівське РВ, спільно з відділом підготовки суддів за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.15. 20.05  Семінар “Психологічна травма: як впоратись та відновитись”  Судді місцевих та апеляційних судів  Львівське РВ, спільно з відділом підготовки суддів за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.16. 06.06  Семінар “Подолання наслідків психотравми: психологічна допомога”  Судді місцевих та апеляційних судів  Львівське РВ спільно з відділом науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.17. 20.05  Семінар “Доступ до правосуддя людей з інвалідністю в умовах воєнного стану”  Судді   Лвівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.18. 4.07  Семінар “Міжнародно-правові механізми захисту прав людини в умовах збройного конфлікту”  Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.19. 5.07  Семінар “Українська мова – ефективна зброя у війні з росією”  Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.20. 13.07  Семінар “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та заяв про відновлення втраченого судового провадження”  Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ спільно з Одеським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.21. 15.07  Семінар “Порушення законів та звичаїв війни: сексуальне насильство”  Судді апеляційних та місцевих загальних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.22 04.08 Семінар “Проєкт нового Кримінального кодексу України: основні новели” Судді апеляційних та місцевих загальних судів Лвівське РВ спільно з Одеським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.23 11.08 Семінар “Судовий захист трудових прав в умовах воєнного стану в Україні” Судді апеляційних та місцевих загальних судів Лвівське РВ у співпраці із відділом підготовки викладачів (тренерів) за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.3.24 05.08 Семінар “Комунікаційна діяльність судді-спікера та прессекретаря суду в умовах збройної агресії проти України ” Судді-спікери місцевих та апеляційних судів Львівське РВ спільно з Дніпровським РВ, Одеським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України У програмі “Zoom” Максимально – 50 слухачів
1.3.25. 26.09 Апробація тренінгу “Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності суддів” Судді місцевих та апеляційних судів Лвівське РВ спільно з відділом науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Кількість слухачів визначається Львівським РВ
             
2.3.1 08.09 Тренінг “Арешт і конфіскація активів” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ за підтримки проєкту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні” м. Львів Максимально – 200 слухачів
2.3.2 12.10 Семінар “Особливості розгляду справ щодо міжнародного захисту в умовах воєнного стану” Судді окружних адміністративних судів Львівське РВ у співпраці з Міжнародним фондом охорони здоров’я та навколишнього середовища “Регіон Карпат” NEEKA та за рахунок коштів Державного бюджету м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ
2.3.3 13.10 Семінар “Особливості розгляду справ щодо затримання, примусового повернення, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства з дотриманням принципу невислання” Судді місцевих загальних судів Львівське РВ у співпраці з Міжнародним фондом охорони здоров’я та навколишнього середовища “Регіон Карпат” NEEKA та за рахунок коштів Державного бюджету м. Львів Кількість суддів визначається Львівським РВ


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2022 рік (електронна реєстрація)
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
3.1. 17.02. Усеукраїнський семінар “Дисциплінарна відповідальність судді: міжнародні стандарти й національна практика” Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України спільно з КМЄС м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.2. 06.06. Усеукраїнський семінар “Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.3. Перенесено на грудень (дата уточнюється) Усеукраїнський семінар “Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як найважливіший документ у міжнародній системі захисту прав людини” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.4. 25.11. Усеукраїнський семінар “Протидія домашньому насильству. Судова практика” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.5. 01.06. Усеукраїнський семінар  “Права дітей в умовах збройного конфлікту” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів Максимально 300 слухачів
3.6. 05.08. Всеукраїнський вебінар “Злочини проти основ національної безпеки України” Судді місцевих загальних та апеляційних судів Львівське РВ, відділ підготовки суддів, Харківське РВ, Одеське РВ, за рахунок коштів Державного бюджету України у програмі “Zoom” 200 слухачів.