Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Львів на 2022 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2022 рік
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
3.1. 24.01 – 28.01 Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.2.21.02 – 25.02Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів
3.3.11.04 – 15.04Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.4.26.09 – 30.09Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 40 суддів
3.5.24.10 – 28.10Підготовка суддів місцевих загальних судів


Максимально 40 суддів
3.6.14.11 – 18.11Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 40 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2022 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.3.1. 02.03Семінар-практикум “Процесуальний строк як складова принципу правової визначеності” Судді місцевих загальних судів Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів
40 суддів
1.3.2.10.03Семінар “Подолання гендерних стереотипів при здійснення правосуддя”Судді апеляційних та місцевих судівВідділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету Україним. Львів40 суддів
1.3.3.03.11Семінар “Особливості кваліфікації злочинів проти життя: проблемні питання та судова практика”Судді апеляційних та місцевих загальних судів (кримінальна спеціалізація)Відділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету Україним. Львів40 суддів
1.3.4.09.12Семінар “Антикорупційне законодавство – основоположний принцип української правової системи”Судді апеляційних та місцевих судівВідділ підготовки суддів, Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету Україним. Львів40 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2022 рік (електронна реєстрація)
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
3.1. 17.02. Усеукраїнський семінар “Дисциплінарна відповідальність судді: міжнародні стандарти й національна практика” Судді апеляційних та місцевих судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України спільно з КМЄС м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.2. 06.06. Усеукраїнський семінар “Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.3. 12.09. Усеукраїнський семінар “Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як найважливіший документ у міжнародній системі захисту прав людини” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація
3.4. 25.11. Усеукраїнський семінар “Протидія домашньому насильству. Судова практика” Судді апеляційних та місцевих загальних (окружних) судів Львівське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Львів 40 суддів
Реєстрація