Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Одеса на 2020 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2020 рік
2020 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
4.1. 02.03 – 06.03 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 20 суддів
4.2. 06.04 – 10.04 Підготовка суддів місцевих загальних судів (цивільна спеціалізація)


Максимально 30 суддів
4.3. 01.06 – 05.06 Підготовка суддів місцевих загальних судів (кримінальна спеціалізація)


Максимально 30 суддів
4.4. 28.09 – 02.10 Підготовка суддів місцевих господарських судів


Максимально 20 суддів
4.5. 19.10 – 23.10 Підготовка суддів місцевих загальних судів (цивільна та кримінальна спеціалізація)


Максимально 30 суддів


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2020 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2020 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.

Одеське РВ  за рахунок коштів Державного бюджету України

Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.4.1. 18.02 Семінар “Фахове спілкування суддів та працівників судів. Практичне застосування інтеракційної техніки та діалогу” Судді місцевих судів загальної юрисдикції Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
1.4.2. Перенесено на невизначений термін Семінар “Стандарти доказування в податкових спорах” Судді адміністративних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
1.4.3. Перенесено на невизначений термін Семінар “Міжнародні стандарти у сфері реалізації права на свободу пересування: гарантії дотримання та критерії правомірного обмеження” Судді місцевих судів загальної юрисдикції Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
1.4.4. Перенесено на невизначений термін Семінар “Гарантії права на справедливий суд за статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: застосування та дотримання за практикою Європейського суду з прав людини” Судді місцевих судів загальної юрисдикції Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 25 суддів
1.4.5. 19.06 Семінар “Опрацювання та презентація інформації” у форматі онлайн навчання за допомогою  платформи “ZOOM” Судді-спікери місцевих судів загальної юрисдикції  Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 40 суддів
1,4,613,07-14,07Семінар в онлайн режимі через платформу “ZOOM” на тему: “Врегулювання спорів за участю судді в цивільному судочинстві”Судді місцевих загальних судівОдеське РВ спільно з відділом підготовки викладачів (тренерів) за рахунок коштів Державного бюджету Україним. ОдесаКількість учасників визначається Одеським РВ
1,4,731,07Семінар в онлайн режимі за допомогою  платформи “ZOOM” на тему: “Актульні питання суддівської етики”Судді місцевих судів

Одеське РВ  за рахунок коштів Державного бюджету України

м. Одеса30 учасників
1.4.8. 03.09 Семінар в онлайн режимі за допомогою платформи “ZOOM” на тему: “Запобігання конфлікту інтересів в суддівській діяльності” Судді місцевих судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 30 суддів
2.4.1. 23.06 – 26.06 Регіональний тренінг “Кіберзлочинність та електронні докази: вступ” Судді апеляційних та місцевих загальних судів Одеське РВ, відділ підготовки суддів, відділ науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування за підтримки проєкту Ради Європи та Європейського Союзу “CyberEast” м. Одеса Кількість суддів узгоджується з проєктом Ради Європи та Європейського Союзу “CyberEast”
2.4.2. 22.06 Семінар  “Застосування судами України законодавства щодо протидії людьми” в онлайн режимі за допомогою платформи “Webex” Судді місцевих загальних судів Одеське РВ, відділ підготовки суддів спільно з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні  м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
2.4.322.09Семінар “Міжнародний та український досвід попередження розповсюдження сексистської реклами: співпраця споживачів реклами із виконавчою та судовою гілками влади” у форматі онлайн навчання за допомогою  платформи “ZOOM”Судді апеляційних та місцевих судівВідділ підготовки суддів, Одеське РВ  за підтримки громадських  організацій “Українська Асоціація Маркетингу”, “Всеукраїнська асоціація жінок-суддів” та Представництва Фонду імені Фрідріха Ебера в Українім. ОдесаКількість суддів визначається Одеським РВ


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2020 рік (електронна реєстрація)
2020 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
4.1. Перенесено на невизначений термін Загальноукраїнський семінар у формі круглого столу на тему: “Контроль за виконанням судового рішення в адміністративному судочинстві” Судді апеляційних та окружних адміністративних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 60 суддів Реєстрація
4.2. Перенесено на невизначений термін Загальноукраїнський семінар у формі круглого столу на тему: “Діяльність слідчого судді як гаранта захисту прав людини на досудовому розслідуванні” Судді місцевих загальних судів, які розглядають кримінальні справи Одеське РВ спільно з Апеляційним судом Одеської області за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 60 суддів Реєстрація
4.3. Перенесено на невизначений термін Загальноукраїнський семінар на тему: “Недобросовісна конкуренція. Проблемні питання” Судді апеляційних та місцевих господарських судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 60 суддів Реєстрація
4.4. 09.10 Загальноукраїнський семінар у формі круглого столу на тему: “Підвищення ефективності здійснення цивільного судочинства: загальні тенденції та кращі практики” Судді місцевих загальних судів, які розглядають цивільні справи Одеське РВ спільно з Одеським апеляційним судом за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 60 суддів Реєстрація
4.5.16.07Загальноукраїнський семінар в онлайн режимі через платформу “ZOOM”  на тему: “Діяльність  слідчого судді як гаранта захисту прав людини на досудовому розслідуванні” Судді місцевих загальних  судівОдеське РВ спільно з відділом підготовки викладачів (тренерів)  за рахунок коштів Державного бюджету Україним. Одеса90 суддів
Реєстрація