Національна школа суддів України

Календарний план підготовки Одеса на 2022 рік


Підготовка суддів для підтримання кваліфікації на 2022 рік
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва заходу


Примітка
4.1. 07.02 – 11.02 Підготовка суддів окружних адміністративних судів


Максимально 25 суддів
4.2. 04.04 – 08.04 Виключено Підготовка суддів місцевих загальних судів (цивільна спеціалізація)       Максимально 60 суддів
4.3. 06.06 – 10.06 Виключено Підготовка суддів місцевих загальних судів (кримінальна спеціалізація)       Максимально 60 суддів
4.4.
24.10 – 28.10 Виключено Підготовка суддів місцевих господарських судів       Максимально 25 суддів
4.5. 14.11 – 18.11 Підготовка суддів місцевих загальних судів (цивільна та кримінальна спеціалізація)       Максимально 25 суддів
4.6. 20.06  Підготовка суддів на семінарі “Подолання наслідків психотравми: психологічна допомога”       Кількість суддів визначається Одеським РВ
4.8.  27.06  Підготовка суддів на семінарі “Актуальні питання захисту персональних даних: реалії, виклики, перспективи”         Кількість суддів визначається Одеським РВ
4.9.  30.06  Підготовка суддів на тренінгу “Комунікація судів в умовах воєнного стану” (апробація)        Кількість суддів визначається Одеським РВ
4.10. 5.07  Підготовка суддів на тренінгу “Цифрові права в контексті захисту свободи слова: судовий аспект” (апробація)       Кількість суддів визначається Одеським РВ
4.11. 26.09 – 30.09 Підготовка суддів місцевих господарських судів       Кількість суддів визначається Одеським РВ
4.12. 03.10 – 07.10 Підготовка суддів місцевих загальних судів       Кількість суддів визначається Одеським РВ
4.13. 19.09 – 23.09
виключено
Підготовка суддів окружних адміністративних судів       Кількість суддів визначається Одеським РВ
4.14. 26.09 – 30.09 Підготовка суддів місцевих господарських судів       Кількість суддів визначається Одеським РВ


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2022 рік за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.
Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
1.4.1. 28.01 Семінар “Практичні питання оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, дізнавача, прокурора під час досудового розслідування” Судді місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
1.4.2. 18.02 Семінар “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних правовідносин” Судді апеляційних місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
1.4.3. 24.02 Семінар “Підстави та наслідки припинення права користування земельною ділянкою” Судді господарських судів Одеське РВ спільно з громадською організацією “Асоціація суддів господарських судів України” за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
1.4.4. 03.03 Семінар “Діяльність слідчого судді: процесуальні та організаційні аспекти” Судді місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
1.4.5. 22.03 Семінар “Психологічна експертиза: сучасні умови, особливості, практика” Судді місцевих судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
1.4.6. 21.04 Семінар “Суддівський розсуд в адміністративному процесі як необхідний інститут у демократичному суспільстві” Судді господарських судів Одеське РВ спільно з громадською організацією “Асоціація суддів господарських судів України” за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
1.4.7. 02.06 Семінар “Припинення іпотеки та перехід права власності на предмет іпотеки до іншої особи” Судді господарських судів Одеське РВ спільно з громадською організацією “Асоціація суддів господарських судів України” за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
1.4.19. 13.05  Усеукраїнський семінар “Здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану”  Судді місцевих загальних та апеляційних судів  Одеське РВ спільно з відділом підготовки суддів, Дніпровським РВ, Харківським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса

Харків 100 слухачів

Київ 60 слухачів

Дніпро 60 слухачів

Одеса 60 слухачів
1.4.20. 20.05  Усеукраїнський семінар “Здійснення кримінального судочинства в умовах воєнного стану”   Судді місцевих загальних та апеляційних судів  Одеське РВ спільно з відділом підготовки суддів, Дніпровським РВ, Харківським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса

Харків 100 слухачів

Київ 60 слухачів

Дніпро 60 слухачів

Одеса 60 слухачів
1.4.21. 26.05  Семінар “Судовий захист трудових прав: виклики сьогодення”  Судді місцевих та апеляційних судів  

Одеське РВ,

відділ підготовки суддів спільно з відділом підготовки викладачів (тренерів), Дніпровське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України
м. Одеса Максимально 300 слухачів
1.4.22. 03.05  Семінар “Окремі  правила  поведінки та відповідальність цивільних осіб в  умовах  військової  агресії рф”  Судді місцевих та апеляційних судів  

Одеське РВ

за рахунок коштів Державного бюджету України
м. Одеса Максимально 300 слухачів
1.4.23. 10.05  Семінар “Міжнародна та внутрішня міграція в умовах військового конфлікту: правові виклики, обмеження та психологічні особливості”  Судді місцевих та апеляційних судів  Одеське РВ спільно  з відділом підготовки суддів,  Дніпровським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса

90 учасників від Одеського РВ

1.4.24. 12.05  Усеукраїнський семінар “Україна в умовах воєнного стану. Зміни до податкового та митного законодавства”  Судді окружних та апеляційних адміністративних судів  Одеське РВ спільно  з відділом підготовки суддів,  Дніпровським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса

90 учасників від Одеського РВ

1.4.25. 14.06  Семінар “Особливості змін до Кримінального та кримінально-процесуального законодавства”  

Судді місцевих та апеляційних судів

 Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 300 слухачів
1.4.26. 24.05  Семінар “Застосування стандартів прав людини та норм міжнародного гуманітарного права у національній судовій практиці в умовах збройної агресії рф”  

Судді місцевих та апеляційних судів

 Одеське РВ спільно   з відділом підготовки суддів за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Максимально 300 слухачів
1.4.27. 19.05  Семінар “Подолання наслідків психотравми: психологічна допомога”  Судді місцевих та апеляційних судів Відділ підготовки суддів,

Одеське РВ,

Харківське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України
м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.28. 09.06  Семінар “Актуальні питання щодо розгляду сімейних спорів в умовах воєнного стану”  Судді місцевих загальних та апеляційних судів  Відділ підготовки суддів, Одеське РВ, Дніпровське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.29. 14.06  Семінар “Особливості змін до Кримінального та кримінально-процесуального законодавства”  Судді місцевих та апеляційних судів  Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.30. 19.07  Семінар “Судовий захист трудових прав: виклики сьогодення”   Судді апеляційних та місцевих загальних судів  Одеське РВ спільно з Дніпровським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.31. 13.07  Семінар “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та заяв про відновлення втраченого судового провадження”  Судді апеляційних та місцевих судів  Одеське РВ спільно з Лвівським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.32. 20.07  Тренінг “Комунікація судів в умовах воєнного стану”  Судді  Одеське РВ спільно з Харківським РВ, відділом науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.33. 25.07  Семінар “Домашнє насильство: національні механізми захисту та судова практика”  Судді  Одеське РВ спільно з
відділом підготовки суддів  за рахунок коштів Державного бюджету України
м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.34. 26.07  Семінар практикум “Говоримо українською правильно: фонетичні, словотвірні та лексичні норми”  Судді  Одеське РВ
за рахунок коштів Державного бюджету України
м. Одеса Кількість суддів визначається Одеським РВ
1.4.35 04.08 Семінар “Проєкт нового Кримінального кодексу України: основні новели” Судді апеляційних та місцевих загальних судів Одеське РВ спільно з Лвівським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України У програмі “Zoom” Кількість слухачів визначається Львівським РВ
1.4.36 05.08 Семінар “Комунікаційна діяльність судді-спікера та прессекретаря суду в умовах збройної агресії проти України ” Судді-спікери місцевих та апеляційних судів Одеське РВ спільно з Дніпровським РВ, Львівським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України У програмі “Zoom” Максимально – 50 слухачів
1.4.37 11.08 Семінар-практикум “Говоримо українською правильно: граматичні норми” Судді Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса Кількість слухачів визначається Одеським РВ
1.4.38 22.09 Семінар “Деякі аспекти притягнення до відповідальності за військові  адміністративні правопорушення”  Судді місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України У програмі “Zoom” Максимально 150 суддів
2.4.1. 22.06  Вебінар “Основи міжнародного гуманітарного права”  Судді місцевих загальних  та апеляційних судів

Одеське РВ у співпраці з Українською Гельсінською спілкою з прав людини

 м. Одеса  Кількість суддів визначається Одеським РВ
2.4.2. 29.06  Вебінар “Практичне застосування міжнародного гуманітарного права”  Судді місцевих загальних  та апеляційних судів  Одеське РВ у співпраці з Українською Гельсінською спілкою з прав людини  м. Одеса  Кількість суддів визначається Одеським РВ


Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2022 рік (електронна реєстрація)
2022 рік
Оберіть місяць, який вас цікавить.

Всеукраїнський вебінар “Окремі кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”

Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Місце проведення Примітка
4.1. 15.04 Усеукраїнський семінар “Розгляд справ про неплатоспроможність фізичних осіб господарськими судами: проблеми та шляхи вирішення” Судді господарських судів Одеське РВ спільно з громадською організацією “Асоціація суддів господарських судів України” за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
Реєстрація
4.2. 17.06 Усеукраїнський семінар “Актуальні питання державної політики щодо державної служби” Судді адміністративних судів Одеське РВ спільно з П’ятим апеляційним адміністративним судом за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса
90 суддів
Реєстрація
4.3. 23.09 Усеукраїнський семінар “Застосування антикорупційного законодавства. Розгляд справ про кримінальні та адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією” Судді місцевих загальних судів Одеське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
Реєстрація
4.4. 06.10 Усеукраїнський семінар “Розгляд спорів, стороною в яких є особа, відносно якої відкрито провадження у справі про банкротство. Судова практика” Судді господарських судів Одеське РВ спільно з громадською організацією “Асоціація суддів господарських судів України” за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
Реєстрація
4.5. 21.10 Усеукраїнський семінар “Суддівський розсуд і дискреційні повноваження в цивільному процесі: поняття, правове регулювання та реалізація” Судді місцевих загальних судів, які розглядають цивільні справи Одеське РВ спільно з Одеським апеляційним судом за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса 90 суддів
Реєстрація
4.6. 24.06   Усеукраїнський семінар “Злочини геноциду: кримінально-правова кваліфікація”  Судді місцевих загальних та апеляційних судів  Відділ підготовки суддів спільно з з Консультативною місією ЄС, Харківським РВ, Дніпровським РВ, Одеським РВ   м. Одеса  Кільксть суддів визначається Одеським РВ 
4.7. 03.06  Усеукраїнський семінар  “Судова практика в питаннях – відповідях: господарське судочинство”  Судді місцевих загальних та апеляційних судів Відділ підготовки суддів спільно з Харківським РВ, Дніпровським РВ, Одеським РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса  Кільксть суддів визначається Одеським РВ
4.8. 17.06  Усеукраїнський семінар  “Актуальні питання державної політики щодо державної служби”  Судді адміністративних судів судів Одеське РВ спільно з П’ятим апеляційним адміністративним судом, Харківське РВ за рахунок коштів Державного бюджету України м. Одеса  Кільксть суддів визначається Одеським РВ
4.9.

29.07

Усеукраїнський семінар “Земельні спори: проблемні питання правозастосування”

Судді місцевих та апеляційних господарських судів

Одеське РВ спільно з відділом підготовки суддів, Харківським РВ, Дніпровським РВ, за рахунок коштів Державного бюджету України 

м. Одеса

Кількість суддів визначається Дніпровським РВ
4.10. 05.08 Всеукраїнський вебінар “Злочини проти основ національної безпеки України” Судді місцевих загальних та апеляційних судів  Відділ підготовки суддів, Харківське РВ, Одеська РВ за рахунок коштів Державного бюджету України у програмі “Zoom” Київ 40 Одеса 40 Харків 200 слухачів
4.11. 26.08 Всеукраїнський вебінар “Окремі кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку” Судді місцевих загальних та апеляційних судів  Відділ підготовки суддів, Харківське РВ, Одеська РВ за рахунок коштів Державного бюджету України у програмі “Zoom” Київ 40 Одеса 40 Харків 200 слухачів
4.13. 15.09 Усеукраїнський семінар “Актуальні питання щодо розгляду сімейних спорів у справах з іноземним елементом”   Судді місцевих загальних та апеляційних судів   Відділ підготовки суддів, Дніпровське РВ , Одеське РВ  У програмі “Zoom”  Максимально –200 слухачів 
4.14. 19.09 Усеукраїнський семінар “Застосування антикорупційного законодавства. Розгляд справ про кримінальні та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією”   Судді та помічники суддів місцевих загальних судів   Відділ підготовки суддів, Одеське РВ, Харківське РВ   У програмі “Zoom”  Максимально –300 слухачів 
4.15. 30.09 Усеукраїнський семінар “Судова практика в питаннях–відповідях: адміністративне судочинство”   Судді та помічники суддів адміністративних судів   Одеське РВ, Харківське РВ   У програмі “Zoom”  Максимально –300 слухачів