Національна школа суддів України

Тренінг з кримінального права

4-5 квітня 2019 року в рамках Орієнтаційного курсу для переможців на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати проводиться тренінг з кримінального права. В процесі навчання широко використовуються тематичні кейси.

Метою тренінгу є розгляд найбільш складних питань:

• кваліфікації злочинів (статті 206-2, 210, 211, 410, а також статті 262, 308, 312, 357 Кримінального кодексу України); провокації підкупу; злочинів, що належать до числа дискусійних у доктрині і суперечливо вирішуються у правозастосовній практиці та щодо декларування недостовірної інформації.

• кримінально-правової характеристики незаконного збагачення (як це діяння розглядається в міжнародних правових актах та законодавстві інших держав, було сформульовано у різних редакціях статті 368-2 КК та пропонується сформулювати у новій статті 368-5 КК згідно з понад десятьма різними законопроектами);

• актуалізація знань слухачів щодо складів злочину «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» та «Невиконання судового рішення» (проблеми, пов’язані з існуванням ст. 375 КК, та шляхи їх вирішення; найбільш складні питання кваліфікації невиконання судового рішення (ст. 382 КК) та суміжних злочинів) тощо.

Викладає на тренінгу В’ячеслав Навроцький, доктор юридичних наук, професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету (Львів), кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, Вищої школи охорони і безпеки імені маршала Йозефа Пілсудського (Варшава, Польща), член-кореспондент Національної академії правових наук України, член науково-консультативної ради при Верховному Суді.

 Ще одним викладачем тренінгу є Микола Хавронюк, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету “Києво-Могилянська академія”, директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ, експерт Ради Європи, експерт Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), експерт Програми USAID реформування сектору юстиції “Нове правосуддя”, антикорупційної та правоохоронної груп громадської платформи “Реанімаційний пакет реформ”, член Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України, Голова Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань.

У другий день тренінгу з майбутніми суддями працював Олександр Дудоров, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, професор кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету (за сумісництвом), експерт Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).