Національна школа суддів України

15 вересня 2021 р. Програма онлайн-тренінгу суддів окружних адміністративних судів: “Судова дискреція в адміністративному судочинстві”

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. ректора Національної

школи суддів України

 Н. Г. Шукліною

“6” вересня 2021 року


ПРОГРАМА

онлайн-тренінгу суддів окружних адміністративних судів:

“Судова дискреція в адміністративному судочинстві”

у програміZoom

 15 вересня 2021 року

м. Дніпро

(1 день)

 

Мета онлайн-тренінгу:

Окреслення кола актуальних питань, які пов’язані із судовою дискрецією в адміністративному судочинстві.

 

Цілі онлайн-тренінгу:

Надати знання та сформувати  у суддів вміння та навички щодо визначення:

-          загальні положення про судовий розгляд та визначення поняття судового розсуду, як позитивного обов’язку;

-          межі суб’єктивного в судовому розсуді;

-          поняття судового розсуду з позиції практики Європейського суду з прав людини;

-          особливості розсуду при розгляді адміністративної справи.

 

Викладачі (тренери), які беруть участь у проведенні онлайн-тренінгу:

 

Світлана Головчук, суддя Вищого адміністративного суду України, кандидатка юридичних наук;

Ірина Верба, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидатка юридичних наук;

Марина Семененко, суддя Запорізького окружного адміністративного суду.

 

09.30 – 10.00

Реєстрація суддів на онлайн–тренінг у програмі Zoom.

10.00 – 10.20

Відкриття онлайн-тренінгу.

Представлення викладачів. Окреслення мети та завдань. Визначення очікувань учасників і учасниць онлайн-тренінгу.

Модераторка:Світлана Головчук

10.20 – 10.30

Тема 1. Загальні положення про судовий розгляд.

Викладачка (тренерка): Ірина Верба

Експрес-опитування. Обговорення.

Модераторки: Світлана Головчук, Ірина Верба

10.30 – 10.50

Презентація Power Point лекції:

Визначення поняття судового розгляду.

Викладачка (тренерка): Марина Семененко

Запитання-відповіді.

Модераторки: Світлана Головчук, Марина Семененко

10.50 – 11.10

Презентація Power Point лекції:

Судовий розсуд як позитивний обов’язок.

Викладачка (тренерка): Ірина Верба

Запитання-відповіді.

Модераторки: Світлана Головчук, Ірина Верба

11.10 – 11.30

 

Презентація Power Point лекції:

Судовий розсуд у матеріальному та процесуальному праві.

Викладачка (тренерка): Ірина Верба

Запитання-відповіді.

Модераторки: Світлана Головчук, Ірина Верба

11.30 – 11.40

Перерва

11.40 – 12.00

Тема 2. Межі суб’єктивного в судовому розсуді.

Презентація Power Point лекції:

Межі суб’єктивного в судовому розсуді.

Викладачка (тренерка): Марина Семененко

Запитання-відповіді.

Модераторки: Світлана Головчук, Марина Семененко

12.00 – 12.20

 

 

Виконання практичного завдання. Обговорення.

Викладачка (тренерка): Марина Семененко

Модераторки: Світлана Головчук, Марина Семененко

12.20 – 12.40

 

Тема 3. Судовий розсуд з позиції практики Європейського суду з прав людини.

Презентація Power Point лекції:

Судовий розсуд з позиції практики Європейського суду з прав людини (частина 1).

Запитання-відповіді.

Викладачка (тренерка): Світлана Головчук

12.40 – 13.00

 

Презентація Power Point лекції:

Судовий розсуд з позиції практики Європейського суду з прав людини (частина 2).

Запитання-відповіді.

Викладачка (тренерка):Світлана Головчук

13.00-13.50

 

Перерва

13.50 – 14.10

 

Тема 4. Розсуд при розгляді адміністративної справи за Кодексом адміністративного судочинства України.

Презентація Power Point лекції:

Розсуд при розгляді адміністративної справи за Кодексом адміністративного судочинства України.

Викладачка (тренерка):Ірина Верба

Запитання-відповіді.

Модераторки: Світлана Головчук, Ірина Верба

14.10 – 14.50

Виконання практичного завдання. Обговорення.

Викладачка (тренерка): Ірина Верба

Модераторки: Світлана Головчук, Ірина Верба

14.50 – 15.10

Тема 5.  Інстанційний судовий розсуд.

Презентація Power Point лекції:

Розсуд у суді апеляційної інстанції.

Запитання-відповіді.

Викладачка (тренерка): Світлана Головчук

15.10-15.40

Виконання практичного завдання. Обговорення.

Викладачка (тренерка): Світлана Головчук

 

15.10-15.50

Перерва

15.50 – 16.10

Презентація Power Point лекції:

Розсуд у суді касаційної інстанції.

Запитання-відповіді.

Викладачка (тренерка): Світлана Головчук

16.10-16.40

Виконання практичного завдання. Обговорення.

Викладачка (тренерка): Світлана Головчук

 

16.40 – 17.00

Підбиття підсумків онлайн-тренінгу. Зворотний зв’язок  з учасниками та учасницями.

Модераторка: Світлана Головчук