Національна школа суддів України

26 вересня 2022 р. ПРОГРАМА підготовки для підтримання кваліфікації суддів місцевих господарських судів

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. ректора

Національної школи суддів України

 

Наталія ШУКЛІНА  

13” вересня 2022 року

 

 

 

ПРОГРАМА

підготовки для підтримання кваліфікації суддів місцевих господарських судів

(тривалістю 40 академічних годин)

у програмі “Zoom”

26–30 вересня 2022 року

 

26 вересня 2022 року понеділок

 

10:00 – 10:15

Відкриття. Вступне слово.

Наталія ШУКЛІНАпроректор Національної школи суддів України, заслужений юрист України, 

кандидат юридичних наук, професор

Богдан ЛЬВОВ голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 

Модератор: Володимир ПОПЛАВСЬКИЙ – директор Дніпровського регіонального відділення

10:15 – 11:35

Презентація Power Point лекції.

Людська гідність – основний критерій захисту в умовах воєнного стану.

Оксана ГРИЩУК – суддя Конституційного Суду України, професор, доктор юридичних наук

11:35 – 11:45

Перерва.

11:45 – 13:05

Презентація Power Point лекції.

Захист права власності в умовах війни:конституційний аспект.

Михайло САВЧИН викладач Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, професор 

13:05 – 14:00

Перерва

14:00 – 15:20

Презентація Power Point лекції.

Актуальні питання здійснення судового провадження під час розгляду справ у суді 

першої інстанції за практикою Верховного Суду.

Тетяна ДРОБОТОВА суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, 

секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності, 

кандидат юридичних наук

15:20 – 15:30

Перерва.

15:30 – 16:50

Презентація Power Point лекції.

Земельні спори за участю фермерських господарств: практика Верховного Суду.

Віталій УРКЕВИЧ суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

 

27 вересня 2022 року – вівторок


09:30 – 12:20


Тренінг на тему “Мовне оформлення судових рішень” (за окремою програмою)

Викладачка (тренерка):

Оксана КАБИШ – головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук, доцент 

12:20 – 13:00

Перерва 

13:00 – 14:20

Презентація Power Point лекції.

Актуальні питання щодо відповідальності за порушення господарських зобов’язань:

  • порівняльний аналіз нормативного регулювання відповідальності за порушення зобов’язань 
  •  за ЦК України та ГК України;
  • актуальні  питання стягнення  штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня);
  • особливості судової практики розгляду спорів щодо нарахувань за ст. 625 ЦК України.

Олександр КРИЖНИЙ суддя Господарського суду Дніпропетровської області

14:20 – 14:30

Перерва 

14:30 – 15:50

Презентація Power Point лекції.

Практика розгляду судових спорів, що виникають з кредитних правовідносин 

в умовах воєнного стану.

Олександр КРИЖНИЙ – суддя Господарського суду Дніпропетровської області 

 

28 вересня 2022 року – середа


09:30 – 10:50

Презентація Power Point лекції.

Комунікація суду та умови організації роботи в умовах воєнного стану. 

Особисті історії суддів та працівників апаратів судів, які змінили офіси на поле бою.

Володимир ГЕВКО суддя Господарського суду Тернопільської області

10:50 – 11:00

Перерва

11:00 – 12:20

Презентація Power Point лекції.

Проблемні питання, які виникають в судовій практиці при вирішенні 

 господарським судом корпоративних спорів.

Володимир ГЕВКО суддя Господарського суду Тернопільської області

12:20 – 13:00

Перерва

13:00 – 14:20

Презентація Power Point лекції.

Психологічна адаптація в умовах війни.

Андрій МАСЛЮК заступник начальника відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів, доктор психологічних наук 

14:20 – 14:30

Перерва

14:30 – 15:50

Презентація Power Point лекції.

Порушення господарськими судами ст.6 Європейської конвенції з прав 

людини в світлі практики ЄСПЛ щодо України.

Оксана ЯРЕШКО – суддя Господарського суду Запорізької області, кандидат юридичних наук

 

29 вересня 2022 року – четвер

 

09:30 – 17:00

Тренінг на тему “Спори у справах про банкрутство юридичних осіб” (окрема програма).

Викладачі (тренери):

Лілія ГРАБОВАН – суддя Господарського суду Одеської області;

Олександр БАНАСЬКО – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду;

Олена ЯНЮК – суддя Господарського суду Київської області;

Володимир ГЕВКО – суддя Господарського суду Тернопільської області

Роман МІЛІЦІАНОВ – суддя Господарського суду Вінницької області

 

30 вересня 2022 року – п’ятниця


09:30 – 10:50

Презентація Power Point лекції.

Правові конструкції належного та ефективного способів захисту порушеного права 

в господарському судочинстві

  • умови застосування способів захисту порушеного права;
  • аналогія процесуального закону в судовій практиці Верховного Суду;
  • проблемні питання застосування процесуальних строків, сплата судового збору, 
  • відшкодування судових витрат на правову допомогу при закритті провадження у справі,  
  • порядок повідомлення учасників процесу.

Світлана БОЙКО – суддя  Західного апеляційного господарського суду

10:50 – 11:00

Перерва

11:00 – 12:20

Презентація Power Point лекції.

Відповідальність посадових осіб за новим Законом України № 2493 від 27.06.2022 р. 

“Про акціонерні товариства” та останньою судовою практикою.

Олена КІБЕНКО суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук

12:20 – 13:00

Перерва

13:00 – 14:20

Презентація Power Point лекції.

Огляд правових позицій Великої Палати Верховного Суду щодо способу 

захисту прав у господарському судочинстві в умовах правового режиму воєнного стану.

Лариса РОГАЧ суддя, секретар Великої Палати Верховного Суду

14:20 – 14:30

Перерва

14:30 – 15:50

Презентація Power Point лекції.

Розгляд спорів щодо захисту права власності: актуальні питання та практика їх вирішення.

Юрій ЧУМАК  суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

15:50 – 16:10

Підбиття підсумків. Зворотний зв’язок.

Модератор: Володимир ПОПЛАВСЬКИЙ