Національна школа суддів України

17 – 21 травня 2021 р. Програма підготовки для підтримання кваліфікації суддів місцевих загальних судів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи суддів України

М.В.Оніщуком

“28” квітня 2021 року

 

 

ПРОГРАМА

підготовки для підтримання кваліфікації суддів місцевих загальних судів

в онлайн-режимі через платформу “Zoom”

(тривалістю 40 академічних годин)

17 – 21 травня 2021 року

 

17 травня 2021 року понеділок

 

09.00 – 09.20

Реєстрація слухачів.

09.20 – 09.30

Відкриття.

Мартиненко Олександр Васильович – директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя                         у відставці, заслужений юрист України.

09.30 – 10.50


Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Проблемні питання провадження у цивільній справі в суді першої інстанції:

 • особливості розгляду заяви про забезпечення позову;
 • представництво інтересів осіб в судовому процесі (адвокатом, прокурором, іншими суб’єктами);
 • критерії визначення справи як “малозначної”;
 • застосування заходів процесуального примусу у цивільному процесі;
 • судовий розгляд в порядку окремого провадження;
 • процесуальні строки розгляду цивільних справ (співвідношення розумного строку розгляду справи за практикою ЄСПЛ та строків за ЦПК України);
 • релевантність застосування статті 6 ЄКПЛ національними судами.

Правовий аналіз рішень ЕСПЛ “Аграчова та інші проти України”, “Кудряшов та інші проти України”, «Рудий проти України», “Шумельна проти України”, “Котенко та інші проти України”.

Сакара Наталія Юріївна – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук, доцент.

10.50 – 11.00

Перерва.

11.00 – 12.20


Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Застосування судом ефективного способу захисту порушеного права: огляд висновків Великої Палати Верховного Суду (2020-2021 р.р.).

Гудима Дмитро Анатолійович – суддя Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент.

12.20 – 13.00

Перерва.

13.00 – 14.20


Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Актуальні питання виконання слідчим суддею обов’язків щодо захисту прав людини, передбачених ст. 206 КПК України

 • міжнародні стандарти захисту прав людини у діяльності слідчого судді;
 • окремі аспекти застосування суддею положень ст. 206 КПК України;
 • затримання.

Правовий аналіз рішень ЕСПЛ “Петухов проти України”, “Гарумов проти України”, “Король проти України”, “Величко проти України”.

Яковлєва Світлана Володимирівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді.

14.20 – 14.30

Перерва.

14.30 – 15.50


Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Цифровізація в судах та використання штучного інтелекту.

Богданевич Тетяна Станіславівнапровідний науковий співробітник відділу “Тестологічний центр” Національної школи суддів України.


18 травня 2021 року вівторок


09.30 – 10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Засоби запобігання зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві.

Луспеник Дмитро Дмитрович – секретар Пленуму Верховного Суду, суддя,  секретар судової палати Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук, доцент.

10.50 – 11.00

Перерва.

11.00 – 12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Проблемні питання розгляду кримінальних справ щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Кібербезпека та права людини в мережі Інтернет:

 • загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Види цих злочинів;
 • особливості доказування у справах зазначеної категорії. Поняття електронних доказів;
 • особливості дослідження та оцінки доказів у справах зазначеної категорії.

Іщенко Олександр Петровичзаступник начальника відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського самоврядування Національної школи суддів України.

12.20 – 13.00

Перерва.

13.00 – 14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Призначення покарання у кримінальних справах:

 • індивідуалізація покарання як принцип його призначення;
 • визначення виду та розміру покарання;
 • особливості призначення покарання щодо окремих категорій злочинів.

Булейко Ольга Леонідівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, кандидат юридичних наук

14.20 – 14.30

Перерва.

14.30 – 15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Особливості розгляду цивільних спорів, що виникають із сімейних правовідносин: сталість та єдність судової практики. Огляд рішень ЄСПЛ, в тому числі “М. Т. проти України”.

Воробйова Ірина Анатоліївна – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук.

19 травня 2021 року середа

09.30 – 17.00

Тренінг на тему: “Актуальні питання надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку, огляду та тимчасового доступу до речей і документів”

(у дистанційному форматі навчання за окремою програмою).

Реєстрація на дистанційний курс за посиланням на сайті НШСУ: http://sdn.nsj.gov.ua

Модератор: Ходаківський Максим Петрович суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.


20 травня 2021 року – четвер


09.30 – 10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Актуальна судова практика розгляду судами спорів, що виникають із земельних правовідносин. Огляд рішень ЕСПЛ, в тому числі “Віра Довженко проти України”.

Осіян Олексій Миколайович – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді.

10.50 – 11.00

Перерва.

11.00 – 12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя у кримінальному проваджені. Проблемні питання судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції .

Правовий аналіз рішень ЄСПЛ “Кін проти України”, “Вега та інші проти України”, “Гарбуз проти України”, “Кінаш і Дзюбенко проти України”.

Шаповалова Ірина Сергіївнасуддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, доктор філософії у галузі права.

12.20 – 13.00

Перерва.

13.00 – 14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Гендер і правосуддя: впровадження гендерного підходу в судову систему України.

Гайдук Віра Іванівна – головний спеціаліст Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці.

14.20 – 14.30

Перерва.

14.30 – 15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Проблемні питання висвітлені в судових рішеннях Верховного Суду стосовно юрисдикції та підсудності трудових спорів. Огляд актуальних рішень.

Ситнік Олена Миколаївна – суддя Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук.


21 травня 2021 року – п’ятниця


09.30 – 10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Страхові спори в практиці Верховного Суду.

Крат Василь Іванович – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук.

10.50 – 11.00

Перерва.

11.00 – 12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу ZOOM.

Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя.

Петров Євген Вікторович – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, доктор юридичних наук, професор.

12.20 – 13.00

Перерва.

13.00 – 14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Право власності в юридичних позиціях Конституційного Суду України. Конвеційні стандарти захисту права власності: рішення ЄСПЛ “Світлана Ільченко проти України”.

Юровська Галина Валентинівна – суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

14.20 – 14.30

Перерва.

14.30 – 15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Система міжнародних і національних правових актів, що визначають правовий статус дитини, яка перебуває у контакті/конфлікті із законом. Зміст поняття “найкращі інтереси дитини”.

Попов Георгій Володимировичнаціональний експерт проекту Ради Європи “Боротьба з насильством щодо дітей в Україні”, доктор юридичних наук.

15.50 – 16.20

Підбиття підсумків. Анкетування учасників.

Мартиненко Олександр Васильович – директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, заслужений юрист України.