Національна школа суддів України

17–21лютого 2020 р. Програма підготовки для підтримання кваліфікації суддів місцевих загальних судів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи суддів України

М. В. Оніщуком

“12” лютого 2020 року

 

 

ПРОГРАМА

підготовки для підтримання кваліфікації суддів місцевих загальних судів

тривалістю 40 годин

 

17–21лютого 2020 року

Актова зала Дніпровського апеляційного суду

(м. Дніпро, вул. Харківська, 13; 1 поверх)

 

17 лютого 2020 рокупонеділок

 

10.00-10.15

Відкриття. Вступне слово

Мартиненко Олександр Васильович – директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, Заслужений юрист України

10.15-11.35

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint

Провадження у цивільній справі в суді першої інстанції

 • Проблемні питання відкриття провадження у цивільній справі;
 • Дії судді при підготовці цивільних справ до попереднього судового розгляду.
 • Врегулювання спору за участі судді: підстави, порядок, строки. Підстави для припинення врегулювання спору за участі судді;
 • Види та підстави забезпечення позову. Особливості розгляду заяви про забезпечення позову. Заміна виду або скасування заходів забезпечення позову. Забезпечення відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення);
 • Представництво інтересів осіб в судовому процесі адвокатом;
 • Розгляд цивільних справ у порядку спрощеного позовного провадження;
 • Поняття “малозначних справ” у цивільному процесі;
 • Заходи процесуального примусу у цивільному процесі: попередження, видалення із зали судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід, штраф;
 • Процесуальні строки розгляду цивільних справ. Збільшення строку оскарження рішень судів. Практика Європейського суду з прав людини щодо дотримання розумних строків як складової права на справедливий судовий розгляд;
 • Судовий розгляд в порядку окремого провадження;
 • Судові рішення (види, форми);
 • Застосування вимог статті 6 Конвенції під час розгляду цивільних справ.

Дискусія

Парфьонов Дмитро Олександрович суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

11.35-11.45

Перерва

11.45-13.05

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint

Застосування цивільного законодавства при розгляді земельних спорів

 • Підсудність спорів;
 • Особливості доказування у спорах, що виникають із земельних правовідносин;
 • Спори, що виникають у правовідносинах з набуття, реалізації та припинення права власності на земельні ділянки;
 • Розгляд справ про визнання права власності на земельні ділянки, щодо яких неможливо визначити територіальну приналежність;
 • Особливості розгляду цивільних справ за позовами про визначення порядку користування земельною ділянкою громадянами, яким належить житловий будинок, споруди на праві спільної сумісної власності;
 • Особливості розгляду цивільних справ щодо визнання договорів оренди земельної ділянки не дійсними;
 • Особливості розгляду цивільних справ щодо оскарження рішень про виділення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;
 • Земельний сервітут. Емфітевзис. Суперфіцій;
 • Практика розгляду судами спорів, що виникають із земельних правовідносин.

Дискусія

Парфьонов Дмитро Олександрович суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

13.05-14.00

Перерва

14.00-15.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint

Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції

 • Належність, допустимість та достатність доказів;
 • Порядок дослідження та оцінки доказів у кримінальному провадженні;
 • Докази, здобуті в рамках негласних слідчих та/чи розшукових дій (НСРД), та їх оцінка судом;
 • Недопустимість доказів, отриманих внаслідок порушення прав та свобод людини;
 • Процесуальний порядок визнання судом доказів недопустимими;
 • Значення рішень інших судів у питаннях оцінки доказів;
 • Особливості оцінки доказів, отриманих з мережі Інтернет, відео та аудіо-файлів при розгляді справ за ч. 3 ст. 258 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації);
 • Викладення оцінки доказів у судовому рішенні. 

Дискусія.

Мазниця Андрій Анатолійович – суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

15.20-15.30

Перерва

15.30-16.50

Інтерактивналекція з використаннямпрезентаціїPowerPoint

Проблемні питання судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції. Правові позиції Верховного Суду щодо розгляду окремих категорій справ. Аналіз помилок під час розгляду кримінальних справ в суді першої інстанції

Мазниця Андрій Анатолійович – суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

18 лютого 20120 рокувівторок

09.30-17.30

Тренінг на тему:Професійна психологічна адаптація до суддівської діяльності(за окремою програмою)

Модератор: Гайдук Віра Іванівна – головний спеціаліст Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці

19 лютого 2020 рокусереда

09.30-10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Практика здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням у світлі положень Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя як гарант захисту прав людини на досудовому розслідуванні

•   Роль слідчого судді в забезпеченні та реалізації прав підозрюваного, обвинуваченого на стадії досудового розслідування;

•   Організаційні питання роботи слідчого судді;

•   Повноваження слідчих суддів відповідно до норм КПК;

•   Відводи слідчому судді: практика застосування ст.ст. 81,82 КПК;

•   Практика застосування норм КПК під час розгляду слідчим суддею клопотань слідчого, прокурора.

Дискусія

Чайкіна Ольга Володимирівна суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

10.50-11.00

Перерва

11.00-12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Практика здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням у світлі положень Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя як гарант захисту прав людини на досудовому розслідуванні

 • Судовий контроль за процесуальними діями, бездіяльністю та рішеннями слідчих та прокурорів на стадії досудового розслідування. Особливості розгляду слідчим суддею скарг на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора;

•   Проблемні питання розгляду слідчим суддею скарг про зобов’язання слідчого, прокурора щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинене кримінальне правопорушення;

•   Вирішення питання слідчим суддею щодо знищення речових доказів;

•   Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

Дискусія

Чайкіна Ольга Володимирівна – суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

12.20-13.00

Перерва

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint

Особливості кримінального провадження на підставі угод:

 • Поняття кримінального провадження на підставі угод;
 • Угоди про визнання винуватості та про примирення;
 • Процесуальні вимоги щодо укладання угод. Добровільність угоди. Перевірка судом волевиявлення учасників процесу як ознаки добровільності під час затвердження угоди;
 • Межі дослідження та оцінки доказів під час розгляду таких кримінальних проваджень;
 • Проблемні питання використання повноважень суду щодо відмови у затвердженні угоди;
 • Межі оскарження вироку суду, ухваленого на підставі угоди.

Дискусія.

Дубовенко Ірина Геннадіївна суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

14.20-14.30

Перерва

14.30-15.50

Особливості розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за чинним Кримінальним кодексом України. Поняття статевої свободи особи та відмінність від статевої недоторканості. Міжнародні стандарти. Проблемні питання судової практики

Парфьонов Дмитро Олександрович – суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

20 лютого 2020 рокучетвер

09.30-17.00

Тренінг на тему: Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних правовідносин(за окремою програмою)

Модератор: Камбул Марина Олександрівна – суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

21 лютого 2020 рокуп’ятниця

09.30-10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint

Актуальні питання застосування трудового законодавства при розгляді цивільних справ.

Особливості судового розгляду трудових спорів:

 • про поновлення на роботі;
 • про стягнення заробітної плати та інших сум, що належать працівникові від підприємства, установи, організації;
 • про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої працівникам підприємствами, установами, організаціями (в т.ч. справи про нещасний випадок на виробництві);
 • про відшкодування працівниками шкоди, заподіяної підприємству, установі чи організації; вирішення питання щодо підсудності;
 • встановлення належного відповідача.

Дискусія

Красвітна Тетяна Петрівнасуддя Дніпровського апеляційного суду

10.50-11.00

Перерва

11.00-12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint

Відповідальність за порушення грошового зобов’язання.

 • Загальні правила відповідальності за порушення грошового зобов’язання;
 • Спеціальні правові наслідки прострочення виконання грошових зобов’язань.

Проблемні питання. Судова практика.

Дискусія

Дубовенко Ірина Геннадіївна суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

12.20-13.00

Перерва

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint

Строки у цивільному процесі та наслідки їх недотримання

Яковлев Дмитро Олександрович – суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська

14.20-14.30

Перерва

14.30-15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint

Дисциплінарна відповідальність судді

 • Законодавчі підстави та строки оскарження;
 • Пояснення судді;
 • Практичні кроки;

Заявлення клопотань.

Кудрявцева Тетяна Олександрівна – суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська

16.30-16.50

Підбиття підсумків. Анкетування учасників. Вручення сертифікатів НШСУ

Мартиненко Олександр Васильович директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, Заслужений юрист України