Національна школа суддів України

21 вересня 2021 р. Програма на тему: “Особливості розуміння права на справедливий публічний розгляд справи у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини”

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Національної

школи суддів України

М. В. Оніщук

15 вересня 2021 року

 

Програма

періодичного навчання суддів місцевих загальних та апеляційних судів

з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на онлайн-семінарі

“Особливості розуміння права на справедливий судовий процес у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини”

за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу

у програмі “Zoom” (тривалістю 6 академічних годин)

21 вересня 2021 року – вівторок

 

 

Початок –09.30 год., завершення – 14.40 год.

Викладачі, задіяні протягом усього часу проведення семінару:

Андрій Мазниця – суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук;

Ірина Шаповалова   суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, докторка філософії в галузі права;

Майя Дальберг (Фінляндія) – регулярний експерт з питань конституційного права в Конституційному комітеті парламенту Фінляндської Республіки, докторка юридичних наук.


09.00 – 09.30

Онлайн–реєстрація суддів.

09.30 – 09.40

Відкриття онлайн-семінару.

Володимир Поплавський – виконуючий обов’язки директора Дніпровського регіонального відділення, суддя у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

Йоні Лехтімакі (Фінляндія) старший радник з питань реформування органів прокуратури представництва Консультативної місії Європейського Союзу України в місті Маріуполі.

09.40 – 10.40

Презентація PowerPoint лекції.

Допустимість  доказів сторони захисту та справедливості провадження, аналіз рішення ЄСПЛ Чжан проти України”.

Викладачка: Майя Дальберг (Фінляндія).

10.40 – 11.00

Обговорення. Запитання, відповіді.

11.00 – 11.10

Перерва.

11.10 – 12.10

Презентація PowerPoint лекції.

Принципи справедливого судового розгляду у практиці Європейського суду з прав людини та аналіз рішень “Кін проти України”, “Вега та інші проти України”,“Гарбуз проти України”, “Кінаш і Дзюбенко проти України”.

Викладач: Андрій Мазниця.

12.10 – 12.30

Обговорення. Запитання, відповіді.

12.30 – 13.10

Перерва.

13.10 – 14.10Презентація PowerPoint лекції.

Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції з урахуванням прецедентної практики ЄСПЛ у справах Бондар проти України, Якуба проти України”.

Викладачка: Ірина Шаповалова.

14.10 – 14.30

Обговорення. Запитання, відповіді.

14.30 – 14.40

Підбиття підсумків онлайн-семінару. Анкетування.

Володимир Поплавський – виконуючий обов’язки директора Дніпровського регіонального відділення, суддя у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.