Національна школа суддів України

5–9 квітня 2021 року ПРОГРАМА підготовки та підвищення рівня кваліфікації для помічників суддів і консультантів місцевих загальних (окружних) та апеляційних судів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором   Національної

школи суддів України

М. В. Оніщуком

“23” березня 2021 року

 

 

ПРОГРАМА

підготовки та підвищення рівня кваліфікації для помічників суддів і консультантів місцевих загальних (окружних) та апеляційних судів

в онлайн-режимі з використанням програми “Zoom”

 

5–9 квітня 2021 року

 

тривалістю 38 годин (1,27 кредита ЄКТС)

 

Приміщення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26; к. 632, 6 поверх)

 

5 квітня 2021 року – понеділок

 

09.00-10.00

Реєстрація слухачів

 

 

10.00-10.15

Відкриття. Вступне слово

Мартиненко Олександр Васильович – директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, заслужений юрист України

Баштанник Алла Григорівна – заступник директора Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, кандидат наук з державного управління

 

 

10.15-11.35

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Психологія діяльності працівників апаратів судів. Основи ефективних комунікацій в професійній діяльності працівників апаратів судів. Вирішення конфліктів. Психологічний аспект комунікацій, міжособистісних відносин секретаря судових засідань в професійній діяльності. Основи саморегуляції та її роль в адаптації до діяльності працівників апарату суду. Профілактика професійного та емоційного вигорання. Психологічні особливості ефективного спілкування та вирішення конфліктів у професійній діяльності працівників апаратів судів. Особливості спілкування працівників апарату суду з особами, які мають інвалідність, зокрема, з вадами зору, слуху, психічними та інтелектуальними розладами. Уроки особливого етикету

Бунас Аліна Анатоліївна – доцент кафедри загальної психології та патопсихології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат психологічних наук

 

 

11.35-11.45

Перерва

 

 

11.45-13.05

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Етичні основи судової діяльності та професійна етика працівників апарату суду. Застосування Правил поведінки працівника суду у новій редакції, затверджених рішенням Ради суддів України від 24 грудня 2020 року № 72. Дрес-код. Етика спілкування працівників суду. Етика спілкування в соціальних мережах

Бунас Аліна Анатоліївна – доцент кафедри загальної психології та патопсихології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат психологічних наук

 

 

13.05-13.40

Перерва

 

 

13.40-15.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Докази і доказування у кримінальному судочинстві. Електронні докази у кримінальному провадженні: порядок збирання, оформлення, дослідження та правової оцінки

Мазниця Андрій Анатолійович – суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

 

 

15.00-15.10

Перерва

 

 

15.10-16.30

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Проблемні питання судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції. Правові позиції Верховного Суду щодо розгляду окремих категорій справ. Аналіз помилок під час розгляду кримінальних справ у суді першої інстанції

Мазниця Андрій Анатолійович – суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

 

6 квітня 2021 року – вівторок

 

09.30-10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Практичне заняття з використанням роздаткового матеріалу. Обговорення, запитання-відповіді

Український правопис: зміни та доповнення. Українське ділове мовлення. Етика українського ділового мовлення

Баракатова Неонілла Анатоліївна доцент кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат філологічних наук, доцент

 

 

10.50-11.00

Перерва

 

 

11.00-12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Практичне заняття з використанням роздаткового матеріалу. Обговорення, запитання-відповіді

Мистецтво правового письма та процесуального документування

Баракатова Неонілла Анатоліївна доцент кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат філологічних наук, доцент

 

 

12.20-13.00

Перерва

 

 

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Статус помічників суддів та консультантів місцевих загальних та апеляційних судів. Положення про помічника судді. Кваліфікаційні вимоги. Порядок призначення, перебування та звільнення з посади помічника судді. Завдання, права та обов'язки помічника судді. Посадові інструкції помічників суддів, забезпечення їх виконання. Умови оплати праці, матеріального, соціального та іншого забезпечення

Юрлагіна Тамара Володимирівна суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області

 

 

14.20-14.30

Перерва

 

 

14.30-15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Стандарти написання судового рішення. Структура судового рішення. Підготовка проектів рішень, ухвал, постанов суду. Внесення судових рішень до автоматизованої системи документообігу

Юрлагіна Тамара Володимирівна суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області

 

7 квітня 2021 року – середа

 

09.30-10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Ефективне управління часом (тайм-менеджмент). Планування та досягнення мети. Методики оптимізації робочого часу, побудова стратегії кар’єрного зростання та саморозвитку

Бунас Аліна Анатоліївна – доцент кафедри загальної психології та патопсихології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат психологічних наук

 

 

10.50-11.00

Перерва

 

 

11.00-12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Процесуальні строки у цивільному процесі та судова практика Верховного Суду. Порядок обчислення. Строки позовної давності. Порядок розгляду заяв про перегляд заочного рішення. Скасування заочного рішення

Зімін Михайло Володимирович – суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

 

 

12.20-13.00

Перерва

 

 

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Демонстрація відеофільму. Обговорення, запитання-відповіді

Європейська система захисту прав людини. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці. Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”

Єдаменко Ірина Віталіївна – суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

 

 

14.20-14.30

Перерва

 

 

14.30-15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Правові позиції Європейського суду з прав людини, викладені в рішеннях ЄСПЛ, які набули статусу остаточних

Єдаменко Ірина Віталіївна – суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

 

8 квітня 2021 року – четвер

 

09.30-10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Особливості розгляду цивільних справ щодо позбавлення батьківських справ  та оспорювання батьківства, сплати аліментів на дитину стягнення аліментів у наказному провадженні

 

Самсонова Вікторія Василівна – суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська

 

10.50-11.00

Перерва

 

 

11.00-12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Судова практика розгляду земельних спорів та справ про договірні відносини. Докази і доказування при вирішенні судом земельних спорів

Парфьонов Дмитро Олександрович – суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

 

 

12.20-13.00

Перерва

 

 

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Німецька модель організації матеріалів справи кримінального провадження

Георг Партенхаймер – радник/експерт з кримінальних розслідувань представництва Консультативної місії Європейського Союзу України в місті Маріуполі (Федеративна Республіка Німеччина)

 

 

14.20-14.30

Перерва

 

 

14.30-15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Німецька модель організації матеріалів справи кримінального провадження

Георг Партенхаймер – радник/експерт з кримінальних розслідувань представництва Консультативної місії Європейського Союзу України в місті Маріуполі (Федеративна Республіка Німеччина)

 

9 квітня 2021 року – п’ятниця

 

09.30-10.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Спори, що виникають з прийняття, проходження  та припинення публічної служби

Єдаменко Ірина Віталіївна – суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

 

 

10.50-11.00

Перерва

 

 

11.00-12.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Обговорення, запитання-відповіді

Дисциплінарна та матеріальність відповідальність державних службовців в контексті Закону України “Про державну службу”. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження

Єдаменко Ірина Віталіївна – суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області, кандидат юридичних наук

 

 

12.20-13.00

Перерва

 

 

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Демонстрація відеороликів. Обговорення, запитання-відповіді

Дотримання правил безпеки працівниками апарату суду під час роботи в мережі Інтернет

Зімін Михайло Володимирович – суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

 

 

14.20-14.50

Підбиття підсумків. Анкетування

Мартиненко Олександр Васильович – директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, заслужений юрист України

Баштанник Алла Григорівна – заступник директора Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, кандидат наук з державного управління