Національна школа суддів України

17 – 21 лютого 2020 р. Програма апробації тренінгу на тему: “Актуальні питання надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку, огляду та тимчасового доступу до речей і документів”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректором Національної

школи суддів України

А. В. Костенком

“12” лютого 2020 р. ПРОГРАМА

апробації тренінгу на тему: “Актуальні питання надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку, огляду та тимчасового доступу до речей і документів”

в межах підготовки суддів місцевих загальних судів

17 – 21 лютого 2020  року Харківське РВ

(м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36,  зала №3 Харківського апеляційного суду)

 

Мета тренінгу: сформувати у суддів правильне розуміння ролі слідчого судді щодо захисту прав людини під час розгляду клопотань щодо проведення обшуку, огляду та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

 

Навчальні цілі та очікувані результати

За результатами тренінгу судді мають

знати та розуміти:

-       національні та міжнародні стандарти захисту прав людини щодо забезпечення права на приватне та сімейне життя та права власності під час розгляду клопотань про проведення обшуку, огляду та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-       особливості застосування національного законодавства щодо обшуку та огляду, мети проведення цих слідчих дій, надання тимчасового доступу до речей і документів, суб’єктів  звернення та розгляду клопотань;

-       особливості розгляду клопотань, пов’язаних з проникненням до володіння окремих категорій осіб;

-       мотивування рішення слідчого судді, особливості викладення резолютивної частини ухвал та наслідки їх невиконання.

вміти (володіти):

-       застосовувати загальні засади кримінального провадження, зокрема, принцип верховенства права та практику ЄСПЛ на стадії досудового розслідування під час розгляду клопотань щодо проведення обшуку, огляду та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-       вирішувати проблемні питання, що виникатимуть під час розгляду зазначених клопотань;

-       визначати особливості оцінки доказів, наданих слідчому судді для вирішення питання щодо обшуку, огляду та тимчасового доступу до речей і документів;

-       належно обґрунтовувати рішення слідчого судді за результатами розгляду цих клопотань.

Викладачі (тренери), які беруть участь протягом всього часу проведення тренінгу:

 

Ольга Шаповалова, начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

Ольга Короткова, викладач відділу підготовки викладачів (тренерів), суддя Оболонського районного суду м. Києва (2012-2018 р.р.)

Світлана Шаренко, суддя Київського районного суду міста Харкова, голова суду, кандидат юридичних наук

Олена Журавель, суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області

Олена Шевська, суддя Октябрського районного суду міста Полтави, кандидат наук з державного управління

Володимир Курило, суддя Жовтневого районного суду міста Харкова, кандидат юридичних наук

Ірина Березовська, суддя Харківського районного суду Харківської області

Дмитро Константинов, суддя Красноградського районного суду Харківської області

17 лютого 2020  року - понеділок

09.30 – 10.00

Реєстрація учасників

10.00 – 10.15

Відкриття тренінгу. Вступне слово. Представлення тренерів.

Коржик Валентина Костянтинівна директор Харківського регіонального відділення Національної школи суддів  України, суддя у відставці, заслужений юрист України.

Шаповалова Ольга Анатоліївна, начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

Гідо Острайш, старший радник з питань судової влади (кримінальне судочинство) проекту Консультативної місії Європейського Союзу.

10.15 – 10.30

Окреслення мети та завдань навчального курсу. Встановлення правил роботи в аудиторії

Модератор: Ольга Шаповалова

10.30 – 10.50

 

Мозковий штурм (назвіть по одній проблемі щодо вирішення слідчим суддею питань при розгляді клопотань про обшук, огляд)

Модератори:  Світлана Шаренко, Ольга Короткова

10.50 – 11.20

Тема 1.

Національні та міжнародні стандарти захисту прав людини під час вирішення (розгляду) слідчим суддею клопотання про дозвіл на проведення обшуку, огляду та надання тимчасового доступу до речей і документів

-     Національні та міжнародні стандарти захисту права людини на приватне та сімейне життя (ст. 8 ЄКПЛ). Пропорційність втручання з боку держави в особисте і сімейне життя.

-     Захист права власності під час розгляду зазначених клопотань (ст. 1 Першого Протоколу до ЄКПЛ).

-     Огляд окремих справ ЄСПЛ.

Міні-лекція з використанням презентації  Power Point.

Обговорення, запитання-відповіді

Викладачі (тренери): Світлана Шаренко, Олена Шевська

11.20 – 11.40

Перерва

11.40 – 15.20

Тема 2.

Обшук та огляд у національному законодавстві: суб’єкти  звернення та розгляду клопотання.

11.40 – 12.10

Практичні завдання для роботи в малих групах

Виконання (10 хв.),  представлення результатів та обговорення (20 хв.)

Модератори: Світлана Шаренко, Олена Шевська

Фасилітатори: Ірина Березовська, Олена Журавель, Ольга Короткова, Дмитро Константинов,  Володимир Курило, Ольга Шаповалова

12.10 – 12.40

Обшук та огляд у національному законодавстві України  (частина 1)

-     Поняття обшуку та огляду, їх види. Розмежування та мета проведення цих слідчих дій.

-     Суб’єкти звернення з клопотаннями, вимоги до клопотань.

-     Визначення підсудності та суб’єкти розгляду клопотання.

-     Процесуальний порядок розгляду клопотань слідчим суддею (строки, відкрите/закрите судове засідання, стандарт доведеності достатніх підстав). 

Міні-лекція з використанням презентації  Power Point

Викладачі (тренери): Володимир Курило, Олена Журавель

 

12.40 – 13.00

Модерована дискусія

Модератори: Володимир Курило, Олена Журавель

13.00 – 14.00

Перерва 

14.00 – 14.30

Експрес-опитування

Модератори: Світлана Шаренко, Олена Шевська

14.30 – 15.00

Обшук та огляд у національному законодавстві України (частина 2)

-     Особливості розгляду клопотань, пов’язаних з проникненням до житла та іншого володіння особи, без ухвали слідчого судді. Огляд на підставі добровільної згоди особи крізь призму забезпечення права на захист, оцінка її добровільності.

-     Розгляд клопотань, пов’язаних з проникненням до володіння окремих категорій осіб (суддів, адвокатів, депутатів, нотаріусів).

-     Вимоги до ухвали слідчого судді за результатами розгляду клопотань та строк дії ухвали.

-     Оформлення ухвал суду (кількість оригіналів та копій

Міні-лекція з використанням презентації  Power Point

Викладачі (тренери): Володимир Курило, Олена Журавель

 

15.00 – 15.20

Модерована дискусія

Модератори: Світлана Шаренко, Олена Шевська

15.20 – 15.40

Перерва

15.40 – 16.55

Тема 3. Тимчасовий доступ до речей і документів

15.40 – 16.10

Розгляд слідчим суддею клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів

-     Поняття та правова природа тимчасового доступу до речей і документів. Речі, документи, доступ до яких заборонено та які містять охоронювану законом таємницю.

-     Суб’єкти звернення з клопотаннями (у т.ч. потерпілий), вимоги до змісту клопотань.

-     Визначення підсудності та суб’єкт розгляду клопотання.

-     Виклик сторін та осіб, у яких знаходяться речі та документи. Можливість розгляду клопотання без виклику особи – володільця речей і документів.

-     Розгляд клопотання: строки розгляду, застосування принципу змагальності під час розгляду клопотання. Вирішення питання щодо можливості вилучення майна.

-     Мотивування рішення та викладення резолютивної частини ухвали слідчого судді (наслідки невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, строк дії ухвали, особливості оскарження).

-     Оформлення ухвал суду (кількість оригіналів та копій). Порядок виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Міні-лекція з використанням презентації  Power Point

 

16.10 – 16.25

Обговорення, запитання-відповіді

Викладачі  (тренери): Дмитро Константинов,  Ірина Березовська

 

16.25 – 16.55

Модерована дискусія

Модератори:   Дмитро Константинов,  Ірина Березовська

 

16.55 – 17.10

Практичні завдання для роботи в малих групах

Виконання (10 хв.),  представлення результатів та обговорення ( 20 хв.)

Модератори: Світлана Шаренко, Олена Шевська

Фасилітатори: Ірина Березовська, Олена Журавель, Ольга Короткова,  Дмитро Константинов,  Володимир Курило, Ольга Шаповалова

 

17.10 – 17.20

Дискусія за результатами тренінгу. Підбиття підсумків тренінгу

Модератор: Ольга Шаповалова