Національна школа суддів України

18 березня 2021р. “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО АРЕШТУ МАЙНА В ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО СУДДІ”

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

Національної школи

суддів України

_____________В. А. Мазурок

 

“­­­ 05 ” березня 2021 року

 

 

 

 

 


Онлайн - тренінг для суддів

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО АРЕШТУ МАЙНА В ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО СУДДІДата проведення: 18 березня 2021 року


Мета тренінгу:

        Сформувати у суддів правильне розуміння ролі слідчого судді щодо захисту прав людини та забезпечення балансу між інтересами держави й приватними інтересами власників майна під час розгляду клопотань та прийняття рішень щодо арешту майна.

Цілі та очікувані результати онлайн - тренінгу:

За результатами онлайн - тренінгу судді мають

знати та розуміти:

 • Ø національні та міжнародні стандарти захисту права власності під час вирішення клопотання щодо арешту майна у кримінальному провадженні
 • Ø особливості національного законодавства щодо арешту майна, суб’єктів  звернення та розгляду клопотання
 • Ø поняття та види майна, на яке може бути накладений арешт
 • Ø визначення арешту майна як одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження, його мети та завдань
 • Ø особливості підготовки до розгляду та розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна
  • Ø порядок та підстави скасування арешту майна
  • Ø процедуру оскарження ухвали слідчого судді щодо арешту майна

 

уміти (володіти):

 • Ø застосовувати загальні засади кримінального провадження, зокрема, принцип верховенства права та практику ЄСПЛ на стадії досудового розслідування під час розгляду клопотань щодо арешту майна
 • Ø визначати підстави та доцільність накладення арешту на майно у кримінальному провадженні
 • Ø вирішувати проблемні питання, що виникатимуть під час розгляду зазначених клопотань
 • Ø визначати особливості оцінки доказів, наданих слідчому судді для вирішення питання щодо арешту майна та скасування арешту
 • Ø належно обґрунтовувати рішення слідчого судді щодо арешту майна

 

 

 

 

Викладачі (тренери), задіяні протягом усього часу проведення онлайн -тренінгу:

 

Олександр Коротких, заступник начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України

Ольга Короткова, викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України

Юлія Найденко, головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України

Ольга Шаповалова, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Ірина Шаповалова, суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, доктор філософії в галузі права

Світлана Муратова, суддя Київського районного суду м. Харкова, кандидат юридичних наук

Лариса Радуцька, суддя Шевченківського районного суду м. Києва

 

 

 

 

09:30 – 10:00

Реєстрація учасників

 

10:00 – 10:15

Відкриття онлайн - тренінгу. Представлення викладачів.

Модератор: Олександр Коротких

10:15 – 10:30

 

Представлення програми онлайн - тренінгу, окреслення його мети та завдань. Визначення очікувань учасників і учасниць. 

Модератор: Олександр Коротких

 

10:30 – 10:45

 

Експрес-опитування

Модераторка: Ольга Короткова

 

Тема 1. Національні та міжнародні стандарти захисту права

власності під час вирішення клопотання щодо арешту майна

 у кримінальному провадженні

 

10:45 – 11:10

 

Стандарти захисту права власності в національному та міжнародному законодавстві 

 • Національні та міжнародні стандарти захисту права власності
 • Огляд окремих справ ЄСПЛ

Презентація  Power Point мінілекції

Обговорення, запитання-відповіді

Викладач (тренер): Ольга Шаповалова

Тема 2. Арешт майна в національному законодавстві

 

11:10 –11:30

 

 

Мозковий штурм (визначення найбільш проблемних питань, пов’язаних із арештом майна)

Модераторки: Світлана Муратова, Лариса Радуцька

 

11:30 –11:40

Перерва

 

11:40 – 12:10

 

Арешт майна в національному законодавстві

 • Поняття арешту майна
 • Мета та завдання арешту майна
 • Майно, на яке може бути накладений арешт: визначення поняття, види. Розмежування речових доказів та іншого майна, яке підлягає арешту
 • Майно, на яке не може бути накладений арешт

Презентація  Power Point мінілекції

Модерована дискусія, запитання-відповіді

Викладач (тренер): Ірина Шаповалова

 

Тема 3. Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт майна

 

12:10 – 12:50

 

Виконання практичних завдань

Модераторки: Світлана Муратова, Лариса Радуцька

 

12:50 – 13:30

 

Перерва

 

13:30 – 14:10

 

Розгляд клопотання про арешт майна

 • Вирішення слідчим суддею питання про арешт майна (ст. 173 КПК). Суб’єкти звернення, вимоги до клопотання
 • Визначення підсудності та суб’єкт розгляду клопотання
 • Підготовка до розгляду: строки звернення та наслідки їх порушення
 • Особливості розгляду питання про арешт майна, вилученого під час обшуку. Визначення доцільності застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження
 • Спосіб арешту майна (заборона користуватись, розпоряджатись, володіти)
 • Мотивування рішення. Питання виходу суду за межі заявлених вимог
 • Особливості викладення резолютивної частини рішення про арешт майна
 • Порядок виконання рішення про арешт майна

Презентація  Power Point мінілекції

Обговорення, запитання-відповіді

Викладач (тренер): Світлана Муратова

 

14:10 – 14:30

Модерована дискусія

Модераторка: Світлана Муратова

 

Тема 4. Скасування арешту майна. Оскарження ухвал

слідчого судді, постановлених за наслідками розгляду

клопотання щодо арешту майна

 

14:30 – 14:50

 

Експрес-опитування 

Модераторки: Лариса Радуцька, Ірина Шаповалова

 

14:50 – 15:00

 

Перерва

 

15:00 – 15:30

Скасування арешту майна. Оскарження ухвал слідчого судді

 • Суб’єкти звернення з клопотанням щодо скасування арешту майна    (ст. 174 КПК)
 • Порядок розгляду клопотання 
 • Види рішень слідчого судді за наслідками розгляду клопотання
 • Суб’єкти апеляційного оскарження ухвали слідчого судді щодо арешту майна
 • Строки оскарження

Презентація  Power Point мінілекції

Обговорення, запитання-відповіді

Викладач (тренер): Лариса Радуцька

 

15:30 – 16:00

 

Модерована дискусія

Модераторки: Лариса Радуцька, Світлана Муратова,  Ольга Шаповалова

 

16:00 – 16:15

 

Дискусія за результатами онлайн - тренінгу

Модератор: Олександр Коротких

 

16:15 – 16:30

Підбиття підсумків онлайн - тренінгу.

Модератор: Олександр Коротких