Національна школа суддів України

22 -23 червня 2020 р. Програма семінару на тему: “Врегулювання спорів за участю судді в цивільному судочинстві”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи  суддів України

М. В. Оніщуком

“15” травня 2020 р.Програма семінару

для суддів місцевих загальних судів

Врегулювання спорів за участю судді в цивільному судочинстві

(дистанційний формат)

22 -23 червня 2020 року – понеділок, вівторок

 

Початок – о 10.00.

Завершення – о 18.00.


Викладачі (тренери), задіяні протягом всього часу проведення семінару:

Ольга Шаповалова, начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

Андрій Маслюк, заступник начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів, кандидат психологічних наук

Юлія Герус, викладач відділу підготовки викладачів(тренерів)

Андрій Потапенко, суддя Ржищевського міського суду Київської області

Дмитро Кратко, суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області

Олександр Тиханський, суддя Обухівського районного суду Київської області


Мета семінару:
Пройшовши цей курс, судді зможуть:
- усвідомити переваги врегулювання спорів за участю судді (далі –ВСС);  
- набути додаткових вмінь та навичок застосування цієї процедури на практиці.

Завдання - допомогти суддям:
- засвоїти відповідний алгоритм проведення процедури ВСС;
- оволодіти новими знаннями щодо юридичних та психологічних прийомів (засобів) для врегулювання спору між сторонами за участю суддіДЕНЬ ПЕРШИЙ 22 чернвя 2020 року, понеділок

 

09.30-10.00Реєстрація учасників

10.00-10.20

 • Відео-привітання начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) - радника НШСУ, судді Верховного Суду України у відставці, заслуженого юриста України, кандидата юридичних наук Шаповалової О. А.
 • Опис структури дистанційного семінару
 • Мета й цілі дистанційного семінару


10.55-13.00


Модуль 1.  Врегулювання спору за участю судді: поняття, принципи, переваги. Міжнародний досвід. Відмінність від інших альтернативних способів врегулювання спорів


1.1.   Відео-звернення судді-розробника Кратка Д. М.


1.2.  Міні-лекція на тему “Поняття, принципи та переваги процедури ВСС. Міжнародний досвід. Відмінність від інших альтернативних способів врегулювання спорів” (у форматі doc та PDF):

 • визначення змісту поняття ВСС;
 • принципи та переваги процедури ВСС;
 • найкращий міжнародний досвід у сфері врегулювання спорів;
 • відмінність від інших альтернативних способів врегулювання спорів

1.3. Відео-розповідь про канадський досвід застосування ВСС керівника українсько-канадського Проекту підтримки судової реформи Любомира Маркевича

1.4.   Мозковий штурм:

 • як Ви розумієте врегулювання спорів за участю судді?
 • яка відмінність між врегулюванням спорів за участю судді та медіацією?
 • яка, на Вашу думку, роль судді у цій процедурі?
 • яка, на Вашу думку, роль представника (адвоката) у ВСС?

1.5.   Тестові запитання.

Тьютери: Кратко Д. М., Герус Ю. А.

 

13.00-14.00

 

Перерва


14.00-16.00


Модуль 2.  Психологічні аспекти врегулювання спорів за участю судді

 


2.1. Відео-звернення  розробника курсу, заступника начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів НШСУ Маслюка А. М.

2.2. Міні-лекція на тему “Психологічні аспекти ВСС” (у форматі doc та PDF):

 • поняття та види конфліктів;
 • механізми психологічної саморегуляції;
 • техніки взаємодії у процесі пошуку рішення;
 • пасивне та активне слухання;
 • вербальне та невербальне спілкування в процесі ВСС

2.2.1. Практичне завдання № 1  – творче завдання до теми 1 «ЗАПОРУКА УСПІХУ – ВНУТРІШНІ МОТИВИ»

2.2.2. Практичне завдання № 2 – творче завдання до теми 2 «СПРИЙНЯТТЯ, РОЗУМІННЯ, СТАВЛЕННЯ»

2.2.3. Практичне завдання № 3 – творче завдання до теми 4 «ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ СУДДІ»

2.3.  Відео «Маяк та капітан»

2.4.  Тестові запитання

Тьютери: Маслюк А. М., Герус Ю. А.


16.00-18.00


Модуль  3.  Порядок та умови проведення ВСС у цивільному судочинстві3.1. Відео-звернення  суддів-розробників Потапенка А. В. та Тиханського О. Б.

3.2.    Міні-лекція № 1 на тему  “Порядок та умови проведення ВСС у цивільному судочинстві” (у форматі doc та PDF):

 • підстави для проведення;
 • порядок призначення;
 • підготовка до проведення;
 • процедура проведення;
 • спільні наради;
 • закриті наради – переваги та ризики; етичні стандарти поведінки судді;
 • припинення ВСС; документальне оформлення результату

3.2.1. Відео 1 про переваги проведення процедури ВСС

3.2.2. Відео 2 про проведення спільних нарад

3.2.3. Відео 3 про проведення закритих нарад


Тьютери: Потапенко А. В., Тиханський О. Б., Герус Ю. А.
ДЕНЬ ДРУГИЙ, 23 червня 2020 року, вівторок


10.00-13.00


Модуль  3.  Порядок та умови проведення ВСС у цивільному судочинстві

(продовження)


3.3.   Міні-лекція № 2 на тему “Судові рішення в процедурі ВСС”  (у форматі doc та PDF):

 • ухвала про призначення процедури ВСС;
 • ухвала про припинення процедури ВСС у звˈязку із завершенням строку проведення;
 • ухвала про припинення процедури ВСС у звˈязку із заявою однієї сторони.

3.3.1.   Практичне завдання № 1  – написання зразка ухвали  в процедурі ВСС

3.3.2.   Практичне завдання № 2  – тестові й практичні завдання

3.3.3. Практичне завдання № 3 – аналіз сценарію неправильної поведінки судді в процедурі ВСС, виявлення помилок

3.4.    Тестові запитання

Тьютери: Потапенко А. В., Тиханський О. Б., Герус Ю. А.

 

13.00-14.00

 

Перерва


14.00-18.00


Проведення вебінару за результатами семінару. Обговорення, запитання-відповіді