Національна школа суддів України

22 – 26 березня 2021 р. Підготовка для підтримання кваліфікації суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. ректора Національної

школи  суддів України

Н. Г. Шукліною

“11” березня 2021 р.


Програма

підготовки для підтримання кваліфікації суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів

в режимі онлайн на веб-сайті Національної школи суддів України

22 – 26 березня 2021 року

 

22 березня 2021 року - понеділок

09.20-09.50

Реєстрація слухачів.

09.50-10.00

Відкриття (в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”).

Костенко Анатолій Васильович – проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Марчук Ростислав Петрович – професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, доцент, кандидат юридичних наук

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Застосування антикорупційного законодавства щодо державних службовців органів судової влади. Електронне декларування: особливості та типові помилки.

Марчук Ростислав Петрович – професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, доцент, кандидат юридичних наук

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Актуальні питання застосування норм кримінального права при розгляді проваджень про кримінальні проступки.

Огурецький Василь Петрович – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, секретар Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Застосування статей 2, 3, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя.

Лук’яненко Жанна Володимирівна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (2014-2018 р.р.), адвокат

 

23 березня 2021 року – вівторок

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Актуальні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних справах.

Віхляєв Олексій Костянтинович – судовий експерт ТОВ “Експертно- дослідної служби України”

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Запобігання розвитку професійного вигорання.

Маслюк Андрій Миколайович – заступник начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів, доктор психологічних наук

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Докази і доказування у кримінальному провадженні.

Фомін Сергій Борисович - суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, кандидат юридичних наук, доцент

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Докази і доказування у кримінальному провадженні.

Огляд рішень ЄСПЛ «Чжан проти України», «Бондар проти України», «Якуба проти України».

Фомін Сергій Борисович - суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, кандидат юридичних наук, доцент

 

24 березня 2021 року – середа

10.00-17.00

Апробація тренінгу на тему: “Забезпечення стандартів прав людини, передбачених ст. 5 ЄКПЛ, під час перегляду ухвал слідчих суддів та суду в апеляційному порядку” в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”                                                       (за окремою програмою)

Реєстрація на дистанційний курс за посиланням на сайті НШСУ: http://sdn.nsj.gov.ua

Коротких Олександр Антонович – в. о. начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України


 

25 березня 2021 року – четвер

10.00-17.00

Тренінг на тему: “Актуальні питання щодо арешту майна в діяльності слідчого судді” в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”                                                       (за окремою програмою)

Реєстрація на дистанційний курс за посиланням на сайті НШСУ: http://sdn.nsj.gov.ua

Модератор: Коротких Олександр Антонович – в. о. начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України

 

26 березня 2021 року - п’ятниця

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Проблемні аспекти забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист.

Яновська Олександра Григорівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, доктор юридичних наук

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях.

Яновська Олександра Григорівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, доктор юридичних наук

12.50-13.00

Перерва

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Розгляд кримінальних проваджень, пов’язаних із торгівлею людьми.

Яковлєва Світлана Володимирівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді

14.20-14.30

Перерва

14.30-15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Особливості врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності судді.

Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя  Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

15.50-16.00

Закриття.