Національна школа суддів України

24 березня 2021 року Програма “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 5 ЄКПЛ, ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ СЛІДЧИХ СУДДІВ ТА СУДУ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректором

Національної школи

суддів України

Н. Г. Шукліною

“­­­ 19 ” березня 2021 року


 

 

 

 

 

 

 

Програма

апробації онлайн - тренінгу для суддів

судових палат у кримінальних справах апеляційних судів


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 5 ЄКПЛ, ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ СЛІДЧИХ СУДДІВ ТА СУДУ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ”

 

(тренінг проводиться за підтримки Консультативної місії

Європейського Союзу)

 

 

 

Дата проведення: 24 березня 2021 року

(в режимі онлайн)

 

Викладачі (тренери), задіяні протягом усього часу проведення онлайнтренінгу:

Олександр Коротких, виконуючий обов’язки начальника  відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України

Ольга Короткова, викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України

Юлія Найденко, головний спеціаліст відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України

Судді:

Світлана Яковлєва, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Галина Станковська, суддя Чернівецького апеляційного суду

Ольга Шаповалова, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Петро Заруба, суддя Дарницького районного суду м. Києва, к. ю. н.

Микола Місечко, суддя Оболонського районного суду  м. Києва

Світлана Муратова, суддя Київського районного суду м. Харкова, к. ю. н.

Лариса Радуцька, суддя Шевченківського районного суду м. Києва

Катерина Середа, суддя Печерського районного суду м. Києва, к. ю. н.

Представники Консультативної місії Європейського Союзу:

Гідо Острайш, старший юридичний радник Консультативної місії Європейського Союзу в Україні

Юрій Сіволога, спеціаліст з питань кримінального судочинства Консультативної місії Європейського Союзу в Україні


Мета навчального курсу у формі тренінгу: допомогти суддям судів апеляційної інстанції у забезпеченні ефективного судового контролю під час перегляду в апеляційному порядку ухвал слідчих суддів та суду щодо застосування запобіжних заходів крізь призму положень статті 5 ЄКПЛ з метою належного захисту прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Завдання навчального курсу

Пройшовши цей курс, судді під час перегляду в апеляційному порядку ухвал слідчих суддів та суду вмітимуть краще контролювати:

-         застосовування слідчими суддями та судом першої інстанції гарантій забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканість;

-         мотивування слідчим суддею (судом) обґрунтованості підозри та ризиків під час застосування запобіжних заходів;

-         правильність визначення строків запобіжних заходів у їх співвідношенні зі строками досудового розслідування;

-         вмітимуть краще визначати:

-         окремі аспекти судового контролю апеляційними судами з метою забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканість.

09:30 – 10:00

Реєстрація учасників


10:00 – 10:10

Відкриття тренінгу. Вступне слово. Загальний опис навчального курсу у формі тренінгу. Представлення викладачів

Модератори: Олександр Коротких, Гідо Острайш


10:10 – 10:15

Окреслення мети та завдань навчального курсу у формі тренінгу

Модератор: Олександр Коротких


10:15 – 10:30

 

 


Мозковий штурм

Які проблеми які ви вбачаєте під час перегляду в апеляційному порядку рішень щодо застосування запобіжних заходів?

Модератори: Олександр Коротких, Ольга Короткова

 

Тема 1.   Забезпечення права особи на свободу

та особисту недоторканість

10:30 – 11:00

Гарантії забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканість

  • Конституційне право особи на свободу та особисту недоторканість
  • Ст. 5 ЄКПЛ та практика Європейського Суду з прав людини
  • Вимоги КПК щодо забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканість

Мінілекція з використанням презентації  Power Point

Викладачі (тренери): Ольга Шаповалова, Петро Заруба


11:00 – 11:10

 

11:10 – 11:20

Обговорення, запитання-відповіді 

 

Перерва

 

Тема 2. Перевірка судового рішення: матеріальний та

процесуальний аспекти, що підлягають урахуванню при обранні та

продовженні запобіжного заходу

11:20 – 11:50

Перевірка судового рішення в апеляційному порядку (част. 1)

  • Мотивування слідчим суддею (судом) першої інстанції обґрунтованості підозри та ризиків під час застосування запобіжних заходів

Мінілекція з використанням презентації  Power Point 

Викладач (тренер): Микола Місечко


11:50 – 12:00

 

12:00 – 12:20


Обговорення, запитання-відповіді 

 

Практичні завдання

Викладачка (тренерка): Катерина Середа


12:20 – 12:50

 

 

 

 

 

 

 

12:50 – 13:00

Перевірка судового рішення в апеляційному порядку (част. 2)

  • Мотивування апеляційним судом прийнятого судового рішення щодо застосування запобіжних заходів
  • Практика застосування судами апеляційної інстанції ст. 5 ЄКПЛ

Мінілекція з використанням презентації  Power Point 

Викладачка (тренерка): Галина Станковська

 

Обговорення, запитання-відповіді 


13:00 – 14:00

Перерва

Тема 3. Строки запобіжних заходів та їх співвідношення зі строками досудового розслідування

14:00 – 14:15

Експрес-опитування

Модераторка: Світлана Муратова


14:15 – 14:50

 

 

 

 

14:50 – 15:00

 

15:00 – 15:10


Визначення строків запобіжних заходів та їх співвідношення зі строками досудового розслідування

Мінілекція з використанням презентації  Power Point

Викладачка: Світлана Муратова

 

Обговорення, запитання-відповіді

 

Перерва


Тема 4. Окремі аспекти судового контролю апеляційними судами для забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканість

15:10 – 15:40

 

 

 

15:40 – 16:10

 

 

 

16.10 – 16:25

 


Практичне завдання

Представлення результатів. Обговорення

Модераторки: Лариса Радуцька, Ольга Короткова


Особливості оскарження в порядку ст. 331 КПК України

Мінілекція з використанням презентації  Power Point

Викладачка: Світлана Яковлєва


Модерована дискусія щодо окремих аспектів судового контролю апеляційними судами

Модераторка: Світлана Яковлєва

 

16:25 – 16:40

Підведення підсумків тренінгу