Національна школа суддів України

31 березня 2020 р. Програма на тему “Мова судово-процесуальної сфери”

     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               Ректором Національної

                                                                                                               школи  суддів України

                                                                                                               М. В. Оніщуком

                                                                                                               “13” лютого 2020 р.

 

 

ПРОГРАМА

 тренінгу для суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів 

    “Мова судово-процесуальної сфери

Конференц-зала Київського апеляційного суду

( м. Київ, вул. Солом’янська , 2-А)

 

31 березня 2020 року

 

Початок – о 10.00,

Завершення – о 17.00

 

 

Викладачі (тренери), задіяні протягом усього тренінгу:

 

Оксана Кабиш – головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук, доцент;

Ангеліна Черникова – суддя Донецького окружного адміністративного суду, к.ю.н;

Діна Огороднікова - суддя Господарського суду Донецької області;

Ірина Антипова – суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда;

Тетяна Гребенюк – суддя Господарського суду Харківської області;

Юлія Блінова – викладач-координатор відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України; 

 

 

Мета тренінгу:

-        ознайомити суддів зі змінами в сучасній мовно-писемній практиці;

-        підвищити рівень їхньої загальномовної підготовки, мовної грамотності.

 

Завдання тренінгу:

-     поглибити, систематизувати й закріпити знання з ділової української мови;

-     забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

-     удосконалити вміння і навички  редагування, коригування та оформлення  судових рішень відповідно до мовних норм та чинних стандартів.  

 

 

 9.30 – 10.00

Реєстрація учасників

 

10.00 – 10.20  

 Вступне слово. Окреслення мети й завдань навчального курсу

 Модератор: Кабиш О. 

10.20 – 10.30

З’ясування очікувань учасників від тренінгу

Модератор:  Блінова Ю.

 

Модуль 1

  Нормативно-стильові  основи  мови

судово-процесуальної сфери

 

10.30 – 10.50

 

Мінілекція  з використанням презентації Power Point.

Фонетико-орфоепічна компетентність судді

Викладач(тренер): Кабиш О.

 

10.50 – 11.00

Практичне завдання (робота в малих групах)

Фасилітатори: Черникова А., Антипова І., Огороднік Д., Гребенюк Т., Блінова Ю.

 

11.00 – 11.20 

Обговорення практичного завдання.

Модератор:  Кабиш О.

11.20 – 11.30

Перерва

11.30 – 12.00

Мінілекція  з використанням презентації Power Point.

Орфографічна та пунктуаційна компетентність судді

Викладач(тренер): Кабиш О.

 

12.00 – 12.15

Правописний практикум (робота в малих групах)

Фасилітатори: Черникова А., Антипова І., Огороднік Д., Гребенюк Т., Блінова Ю.

 

12.15 – 12.30

Обговорення правописного практикуму

Модератор:  Кабиш О.

 

12.30 – 13.00

Мінілекція з використанням презентації Power Point.

Граматична компетентність судді

Викладач(тренер): Кабиш О.

 

  13.00 – 14.00

Перерва

14.00  – 14.15

Практичне завдання (робота в малих групах)

Фасилітатори: Черникова А., Антипова І., Огороднік Д., Гребенюк Т., Блінова Ю.

 

 14.15 – 14.30 

Обговорення практичного завдання

Модератор:  Кабиш О.

 

14.30 – 14.50

Мінілекція з використанням презентації Power Point.

Лексична компетентність судді

Викладач(тренер): Кабиш О. О.

14.50 – 15.00 

Творче завдання (робота в малих групах)

Фасилітатори: Черникова А., Антипова І., Огороднік Д., Гребенюк Т., Блінова Ю.

15.00 – 15.20

Обговорення творчого завдання

Модератор:  Кабиш О.

15.20 – 15.30

Перерва

Модуль 2

 Судово-процесуальний  документ  як засіб

писемної професійної комунікації судді

 

 15.30 – 15.45

Мінілекція з використанням презентації Power Point.

Оформлення судово-процесуальних документів.

Викладач(тренер): Кабиш О. О.

15.45 – 15.55

Експрес-опитування (робота з клікерами)

Модератор:  Блінова Ю.

15.55 – 16.10

Мінілекція з використанням презентації Power Point

Оформлення цифрової інформації в ділових паперах.

Викладач(тренер): Кабиш О.

16.10 – 16.20

Практичне завдання (робота в малих групах)

Фасилітатори: Черникова А., Антипова І., Огороднік Д., Гребенюк Т., Блінова Ю.

 

16.30 – 16.40

Обговорення практичного завдання.

Модератор:  Кабиш О.

 

16.50 – 17.00

Підбиття підсумків. Оцінювання учасників за результатами тренінгу. Завершення тренінгу  

Модератор: Кабиш О. О.