Національна школа суддів України

5 жовтня 2021 року ПРОГРАМА онлайн–тренінгу для суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів: “Актуальні питання щодо арешту майна в діяльності слідчого судді”

Ректор

Національної школи

суддів України

М. В. Оніщук

 “28” вересня 2021 року

ПРОГРАМА

онлайн–тренінгу

 для суддів судових палат у кримінальних справах апеляційних судів:

Актуальні питання щодо арешту майна в діяльності слідчого судді

в межах тижневої підготовки

у програмі “Zoom”

5 жовтня 2021 року

м. Київ (1 день)


Мета тренінгу: сформувати у суддів правильне розуміння ролі слідчого судді щодо захисту прав людини та забезпечення балансу між інтересами держави й приватними інтересами власників майна під час розгляду клопотань та прийняття рішень щодо арешту майна.

Навчальні цілі та очікувані результати

За результатами тренінгу судді мають

знати та розуміти:

-    національні та міжнародні стандарти захисту права власності під час вирішення клопотання щодо арешту майна у кримінальному провадженні;

-         особливості національного законодавства щодо арешту майна, суб’єктів  звернення та розгляду клопотання;

-         поняття та види майна, на яке може бути накладений арешт;

-         визначення арешту майна як одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження, його мети та завдань;

-         особливості підготовки до розгляду та розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна;

-         порядок та підстави скасування арешту майна;

-         процедуру оскарження ухвали слідчого судді щодо арешту майна;

 

вміти (володіти):

-         застосовувати загальні засади кримінального провадження, зокрема, принцип верховенства права та практику ЄСПЛ на стадії досудового розслідування під час розгляду клопотань щодо арешту майна;

-        визначати підстави та доцільність накладення арешту на майно у кримінальному провадженні;

-        вирішувати проблемні питання, що виникатимуть під час розгляду зазначених клопотань;

-       визначати особливості оцінки доказів, наданих слідчому судді для вирішення питання щодо арешту майна та скасування арешту;

-         належно обґрунтовувати рішення слідчого судді щодо арешту майна.

 

Учасники від НШСУ:

 

Ольга Короткова, викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України

Юлія Найденко, головний спеціаліст відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України

Судді :

 

Олена Святська, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у відставці

Світлана Муратова, суддя Київського районного суду м. Харкова, кандидат юридичних наук

Лариса Радуцька, суддя Шевченківського районного суду м. Києва

 

09:30 – 10:00

Реєстрація учасників

 

10:00 – 10:10

Відкриття тренінгу. Вступне слово.

Представлення викладачів.

Модератор: Ольга Короткова

10:10 – 10:30

 

Експрес-опитування

Модератор: Ольга Короткова

 

10:30 –10:40

 

 

Мозковий штурм (визначення найбільш проблемних питань, пов'язаних з арештом майна)

 

 

10:40 – 11:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератори : Світлана Муратова, Лариса Радуцька

 

Огляд мінілекції Арешт майна у національному законодавстві

 • Поняття арешту майна
 • Мета та завдання арешту майна
 • Майно, на яке може бути накладений арешт: визначення поняття, види. Розмежування речових доказів та іншого майна, яке підлягає арешту
 • Майно, на яке не може бути накладений арешт

Обговорення, запитання-відповіді

Доповідачі: Світлана Муратова, Олена Святська

11:15 – 11:30

Перерва

 

11:30 – 12:00

Модерована дискусія

Модератори :Світлана Муратова, Олена Святська

 

 

12:00 – 12:40

Виконання практичних завдань

Модератори : Ольга Короткова, Лариса Радуцька

 

12:40 – 13:30

 Перерва

 

13:30 – 14:00

Огляд мінілекції Розгляд клопотання про арешт майна

 • Вирішення слідчим суддею питання про арешт майна            (ст. 173 КПК). Суб’єкти звернення, вимоги до клопотання
 • Визначення підсудності та суб’єкт розгляду клопотання
 • Підготовка до розгляду: строки звернення та наслідки їх порушення
 • Особливості розгляду питання про арешт майна, вилученого під час обшуку. Визначення доцільності застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження
 • Спосіб арешту майна (заборона користуватись, розпоряджатись, володіти)
 • Мотивування рішення. Питання виходу суду за межі заявлених вимог
 • Особливості викладення резолютивної частини рішення про арешт майна
 • Порядок виконання рішення про арешт майна

Обговорення, запитання-відповіді

Доповідачі: Світлана Муратова, Олена Святська

 

 

14:30 – 15:00

Модерована дискусія

Модератори : Світлана Муратова, Олена Святська

 

15:00 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огляд мінілекції  “Скасування арешту майна. Оскарження ухвал слідчого судді”

 • Суб’єкти звернення з клопотанням щодо скасування арешту майна (ст. 174 КПК)
 • Порядок розгляду клопотання
 • Види рішень слідчого судді за наслідками розгляду клопотання
 • Суб’єкти апеляційного оскарження ухвали слідчого судді щодо арешту майна
 • Строки оскарження

 Обговорення, запитання-відповіді

Доповідачі : Лариса Радуцька, Олена Святська

 

15:30 – 15:50

Модерована дискусія

Модератори: Лариса Радуцька, Олена Святська

 

 

 

15:50 – 16:00

Підведення підсумків