Національна школа суддів України

5 лютого – 9 лютого 2018 р. Програма підготовки для підтримання кваліфікації суддів Верховного Суду у Касаційному господарському суді

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи  суддів України

М. В. Оніщуком

“02” лютого 2018 р.


Програма

підготовки для підтримання кваліфікації

суддів Верховного Суду у Касаційному господарському суді

Конференц-зала Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

( м. Київ, вул. Копиленка, 6, поверх 2)

 

5 лютого – 9 лютого 2018 року

 

5 лютого 2018 року – понеділок

 

13.30-13.50

Реєстрація слухачів.

14.00-14.30

Відкриття.

 

Львов Богдан Юрійович – заступник голови Верховного Суду, Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, Заслужений юрист України

Шукліна Наталія Георгіївна – проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Яутріте Брієде – постійний радник Проекту Twinning

 

14.30-17.00

Сутність касації.

Засоби правового захисту у апеляційних та касаційних провадженнях, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Георг Кодек (Dr. Georg E. Kodek), суддя Конституційного Суду Австрійської Республіки, професор кафедри цивільного та господарського права Віденської школи економіки та бізнесу

Яніс Нейманіс (Dr. Janis Neimanis), суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки, наразі суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки

 

17.00-18.00

Обговорення

 

6 лютого 2018 року - вівторок

13.30-13.50

Реєстрація слухачів.

14.00-17.00

Застосування «касаційних фільтрів» у судових системах Австрії та Латвії.

Застосування критерію «важливе питання права».

Стандарт перегляду встановлених фактичних обставин.

 

Георг Кодек (Dr. Georg E. Kodek), суддя Конституційного Суду Австрійської Республіки, професор кафедри цивільного та господарського права Віденської школи економіки та бізнесу

Яніс Нейманіс (Dr. Janis Neimanis), суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки, наразі суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки

 

17.00-18.00

Обговорення

 

 

 

7 лютого 2018 року - середа

13.30-13.50

Реєстрація слухачів.

14.00-17.00

Організація роботи судді.

Право голови суду визначати дати розгляду справи у судовому засіданні, давати доручення з підготовки справ.

Організація усного слухання. Організація письмових проваджень. Принцип змагальності.

Методологія вирішення правових питань. Використання «шаблонів».

 

Яніс Нейманіс (Dr. Janis Neimanis), суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки, наразі суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки

 

17.00-18.00

Обговорення

 

8 лютого 2018 року - четвер

13.30-13.50

Реєстрація слухачів.

14.00-17.00

Застосування принципів права при вирішенні справ.

Встановлення сутності принципу права.

Принцип добросовісності. Добросовісне використання прав та обов’язків учасників провадження.

Справедливість у господарському праві.

 

Яніс Нейманіс (Dr. Janis Neimanis), суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки, наразі суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки

 

17.00-18.00

Обговорення

 

9 лютого 2018 року – п’ятниця

13.30-13.50

Реєстрація слухачів.

14.00-17.00

Застосування оціночних понять та правових норм, що мають широке значення.

Правова аргументація рішень касаційного суду, колегій суддів: обсяг та зміст.

Конституційність норми.

Доцільність звуженого тлумачення.

 

Яніс Нейманіс (Dr. Janis Neimanis), суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки, наразі суддя Конституційного Суду Латвійської Республіки

 

17.00-17.45

Обговорення

17.45-18.00

Заключні слова. Вручення сертифікатів

Шукліна Наталія Георгіївна – проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Львов Богдан Юрійович – заступник голови Верховного Суду, Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, Заслужений юрист України

Яутріте Брієде – постійний радник Проекту Twinning