Національна школа суддів України

ЄС-РЄ “Прозорість та ефективність судової системи України”

Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України" (завершено у грудні 2011р.)


Виконавець: Рада Європи


Бенефіціар: Вища рада юстиції.


Реципієнти: Верховний Суд України, Рада суддів України, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національна школа суддів України, Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Міністерство юстиції України, Комітет з питань правосуддя Верховної Ради України, Спілка адвокатів України, Національна комісія за зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Державна судова адміністрація України, державне підприємство «Інформаційні судові системи» та інші.


Термін дії: липень 2008р. – грудень 2011р.


Один із елементів програми був направлений на сприяння інституційному розвитку НШСУ, в рамках якого:


1.    Підготовлені висновки та рекомендації експертів РЄ щодо:
    проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у частині підготовки суддів та проблемних питань його впровадження (експерт РЄ Джакомо Оберто, Італія) для підготовки пропозицій щодо необхідних змін та доповнень;
     

положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що стосується підготовки суддів. Проведено експертний аналіз (Войтек Постульські, Польща, та Лієке ван Зантен-Рендерс, Нідерланди) та обговорення в рамках круглого столу (23.02.11);

     

проведення оцінки потреб суддів у навчальних програмах підготовки та підвищення кваліфікації у НСШУ. Виконана довготривала спільна робота з експертом з Молдови Крістіною Кожохару щодо ознайомлення з діючими програмами підготовки суддів, визначення порядку та змістовного наповнення анкет, в результаті чого проведено опитування 1236 суддів судів різної юрисдикції для визначення навчальних потреб. Наданий Національній школі суддів України аналіз та рекомендації як європейського, так і українських експертів, в період планування своєї роботи на наступний рік та формування навчальних програм був дуже корисними;.

     

підбору викладацького складу, опрацювання рекомендацій експертами РЄ Войтеком Постульські, Польща, та Хосе-Марія Віллалобосом, Іспанія, та розробки проекту Положення про конкурсний добір викладачів у НШСУ.

2.  

Проведено міжнародну конференцію «Європейські стандарти професійної підготовки суддів та прокурорів» спільно з Національною академією прокуратури України за участі експертів РЄ, які представляли провідні заклади підготовки суддів і прокурорів із Іспанії, Франції, Португалії, Нідерландів, Бельгії, Чорногорії, Молдови та Росії. В ході засідання секції були обговорені такі питання: методи і способи оцінювання знань кандидатів на посаду судді; організація спеціальної підготовки; навчальні програми первинної підготовки суддів: теоретичний та практичний аспект; порядок формування та зміст програми підготовки кандидатів на посаду судді; засоби та методи її реалізації; форми і методи підсумкового контролю набутих знань і навичок. Рекомендації європейських експертів та українських суддів, що були
висловлені під час обговорень, Національною школою суддів України включені у концепцію та проект програми підготовки кандидатів на посади суддів.

3.  

Вивчення міжнародного досвіду:

  Делегація АСУ (2009р.) відвідала Національну школу магістратури Франції для вивчення досвіду підготовки кандидатів на посади суддів та безперервного навчання суддів у різних підрозділах Школи у Парижі та Бордо;

    Наприкінці жовтня 2011р. делегація ВККСУ та НШСУ відвідала Національну школу судівництва і прокуратури Польщі для вивчення досвіду функціонування системи добору та підготовки суддівських кадрів у Польщі. 27 жовтня 2011 року під час перебування делегації у Кракові було підписано Угоду про співпрацю між Національною школою судівництва і прокуратури Польщі та Національною школою суддів України.


4.   Навчальні заходи:
  Підготовлена програма та навчальні матеріали, проведено тренінг для суддів-викладачів та 7 регіональних семінарів для суддів на тему: «Антикорупційне законодавство та практика його застосування: досвід країн ЄС та України»;
 

Здійснена підготовка суддів-викладачів з питань:

взаємин із засобами масової інформації;

медіації;

   

Проведений семінар для суддів за тематикою «Подолання расизму та нетерпимості: досвід країн ЄС та України»;

   

Спільно з Програмою HELP проведене:

навчання викладачів з питань «Застосування Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод та практики ЄСПЛ в цивільному судочинстві»;

установчий семінар для суддів – учасників пілотного дистанційного курсу з прав людини та сімейного права.

5.    Підготовлено та опубліковано:

Матеріали міжнародної конференції «Європейські стандарти професійної підготовки суддів та прокурорів»;

   А також посібники для суддів рекомендовані до друку Науково-методичною радою НШСУ, представники якої серед авторів видань. Ці книжки широко використовуються у навчальному процесі Школи та розповсюджуються серед суддів:
-   І Ліщина, Т. Фулей, Х.Хембах «Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ». Посібник для суддів
-  

Н.Ахтирська, В.Філатов, Т. Фулей, Х.Хембах «Стаття 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя».

6.   Обладнано комп’ютерні класи у регіональних відділеннях НШСУ за рахунок коштів Проекту.