Національна школа суддів України

Twinning “Підтримка Національної школи суддів України” за підтримки ЄС

   ПРОЕКТ TWINING
«ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ»
(завершено у липні 2011р.)


1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ TWINING


    Проект Twining (Твінінг) – це інструмент Європейської політики сусідства (ЄПС), який є ініціативою Європейської Комісії та засобом для розвитку співпраці між органами державної влади та установами, які виконують подібні функції (тобто є своєрідними близнюками (слово «Twin» означає «близнюк») в країнах–сусідах ЄС та країнах–членах ЄС.
    Концепція Twinning передбачає тісне співробітництво між країною-членом ЄС та країною-сусідкою ЄС з метою підвищення стандартів в різних сферах управління, а також наближення національного законодавства та практики його застосування до стандартів ЄС.
    Загальною метою таких проектів є зміцнення стабільності та безпеки в країнах-сусідах ЄС, а також розповсюдження загальноєвропейських цінностей.
    Ці проекти є інструментом інституційної розбудови, коли експерти країни ЄС та країни-сусідки ЄС спільно працюють над досягненням поставлених цілей.
    Проект Твінінг «Підтримка Національної школи суддів України» (UA08/ENP-PCA/JH/11) був першим проектом Twinning у сфері юстиції в Україні.


2. ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ

Основний бенефіціар - Національна школа суддів України.
Важливими учасниками Проекту з української сторони були Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Рада суддів України;

Виконавець проекту - Федеральне міністерство юстиції Австрії через Австрійський Центр сприяння розвитку правової компетенції у Східній Європі та Центральній Азії (CLC), який є уповноваженою неприбутковою асоціацією, що спеціалізується на виконанні проектів ЄС та інших проектів в галузі права.

   З австрійської сторони:

  - Керівник проекту - суддя Доріс Обередер,

  - Постійний радник проекту – суддя Курт Вайсграм.

  - Від Національної школи суддів України:

  - Керівник проекту - Шукліна Наталія Георгіївна, проректор з науково-дослідної роботи НШСУ,

  - український партнер Постійного радника проекту Twining - Фулей Тетяна Іванівна, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення (НШСУ).


3. РИСИ ПРОЕКТУ

  

  Виконується в межах Інструменту Європейської політики сусідства;
  Передбачає тісне співробітництво та спільну роботу працівників Національної школи суддів України та українських суддів з австрійськими суддями, експертами проекту, із залученням представників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України та інших органів судової влади;
  Термін дії - 24 місяці (з липня 2009 року до червня 2011 року);
  Фінансується за рахунок коштів ЄС, загальний бюджет - 1,1 млн. євро (отримувачем коштів є австрійський партнер проекту на забезпечення австрійської експертної допомоги, задіяні 30 експертів з Австрії, та організацію заходів);
  Контролюється Європейською Комісією та Представництвом ЄС в Україні.

  
4. ЗМІСТ ПРОЕКТУ


   Надати підтримку зусиллям України в розбудові національної системи підготовки суддів з метою встановлення ефективного, прозорого і передбачуваного правосуддя та ефективно функціонуючої судової системи.


   Напрямки/компоненти Проекту:


   А: Початкова підготовка (підготовка кандидатів на посаду судді);

   В: Тестування (критерії оцінки кандидатів на посаду судді);

   С: Підвищення кваліфікації суддів (вивчення права ЄС, дистанційне навчання).


5. РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ ТА ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ


Напрямок А: Початкова підготовка (підготовка кандидатів на посаду судді).

А.1. Оціночний візит австрійських експертів: проведене дослідження «кращого досвіду» ЄС у сфері початкової підготовки суддів у країнах-членах ЄС у порівнянні із українською системою, здійснено аналіз потреб і прогалин у системі початкової підготовки суддів в Україні. Результати оформлено у звіт.
А.2. Здійснено навчальний візит 8 викладачів Академії суддів України до Румунії та Португалії для ознайомлення із системою підготовки кандидатів на посаду судді.
 А.3.  На основі Аналізу потреб і прогалин у системі початкової підготовки суддів в Україні (A.1) та досвіду, отриманого протягом навчального візиту (A.2), розроблена Програма початкової підготовки (пропонований перелік тем та видів стажувань) для українських кандидатів на посаду судді.
 А.4.  На основі Програми початкової підготовки (А3), а також досвіду, отриманого під час навчального візиту (A.2), складені проекти навчальних планів початкової підготовки для майбутніх суддів.
 А.5.  На основі Програми початкової підготовки (A.4) та у тісній співпраці із Радою суддів України розроблена навчальна програма для підготовки викладачів з початкової підготовки кандидатів на посади суддів (теоретичні та практичні аспекти). Рекомендації зосереджені на методиці викладання та новітніх навчальних технологіях для професійної дорослої аудиторії.
 А.6.  Відповідно та на основі Програми початкової підготовки (A.3), а також досвіду, отриманого під час навчального візиту (A.2), навчальних планів початкової підготовки (A.4), розроблені рекомендації з підготовки навчальних матеріалів для початкової підготовки, тобто посібники у друкованій та електронній формах, що включають практичні аспекти, зокрема, спілкування зі сторонами у процесі та жертвами, неповнолітніми свідками, планування робочого часу тощо. Австрійські експерти на основі матеріалів, наданих українською стороною, підготували стислий огляд педагогічних та методичних принципів, які можуть слугувати основою для початкової підготовки.
 А.7.  На основі Програми початкової підготовки, навчальних планів підготовки викладачів, а також розробки навчальних матеріалів для початкової підготовки суддів (A.6), проведені два цикли семінарів (кожен цикл складався з двох триденних семінарів), в яких взяли участь 52 особи (з них 46 суддів), які можуть бути задіяними до викладання у НШСУ. Перший день кожного семінару присвячувався методології та дидактиці навчання, другий день – використанню рольових ігор у навчанні. На третій день були сформовані по три групи, кожна з яких розробила програму для одноденного семінару. У наступному циклі підготовки кожна група провела одноденний навчальний семінар для своїх колег суддів-викладачів учасників навчальних семінарів відповідно до розробленої програми.
 А.8.  В рамках виконання завдання із надання консультативно-правових послуг щодо початкової підготовки суддів австрійськими експертами була проведена експертна оцінка двох проектів положень «Про організацію підготовки судових кадрів у Національній школі суддів України» та «Про конкурсний добір викладачів Національної школи суддів України», які були розроблені фахівцями АСУ. Австрійськими експертами були надані рекомендації розробникам з акцентом на питаннях, які стосуються відбору та початковій підготовці кандидатів на посаду судді.Напрямок В: Тестування (критерії оцінки кандидатів на посаду судді)

В.1. Здійснено оціночний візит австрійських експертів та проведено оцінювання системи тестування суддів в Україні, підготовлено Аналіз потреб і прогалин у системі тестування суддів в Україні.
Додатково проведено опитування суддів щодо потреби у первинній підготовці кандидатів на посади суддів, тривалості навчання та необхідного співвідношення практичної і теоретичної частин програми підготовки. В опитуванні взяли участь 1000 осіб (голови судів та судді).
В.2. Здійснено навчальний візит для 8 працівників та викладачів АСУ, представників Державної судової адміністрації України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Ради суддів України до Австрії та Нідерландів для ознайомлення з системою добору суддів, методиками тестування, організаційною та інституційною структурами для тестування кандидатів на посаду судді (ролі, повноваження, порядок функціонування тощо) для отримання інформації про досвід країн-членів ЄС у цій сфері.
В.3. В результаті візитів австрійських експертів та у співпраці з проектом «Україна: верховенство права» визначені теми і цілі вступних тестів та розроблено кваліфікаційні критерії, яким має відповідати майбутній суддя.
В.4. На основі Аналізу потреб і прогалин, проведеного у рамках напрямків діяльності A.1 та B.1, а також досвіду, отриманого під час навчальних візитів (A.2 та B.2), програми та навчальних планів початкової підготовки (A.3 та A.4), а також тем та цілей вступних тестів і кваліфікаційних критеріїв (B.3), розроблені принципи та рекомендації для складання письмових тестів.
В.5. На основі визначених тем та цілей тестування, а також кваліфікаційних критеріїв, відповідно до визначених способів тестування (B.4), надана експертна допомога у розробці вимог до екзаменаторів на базі прикладів кращого досвіду, отриманого протягом навчальних візитів до держав-членів ЄС ( A.2 та B.2).
В.6. На основі вимог до екзаменаторів (B.5), розроблені навчальні матеріали для підготовки потенційних екзаменаторів.
В.7. В час проведення першого добору кандидатів на посади суддів за Законом України «Про судоустрій і статус суддів», прийнятому у липні 2010 року, та розробки тестів і ситуативних завдань Національною школою суддів України для 42 учасників проведено семінар-презентацію австрійської екзаменаційної системи з прикладами розробки ситуативних завдань для кандидатів на посади суддів та методики проведення співбесіди, а також організовано серію консультацій для працівників НШСУ, розробників тестів і ситуативних завдань, працівників секретаріату ВККСУ.


Напрямок С: Безперервне навчання (підвищення кваліфікації, дистанційне навчання)

С.1. Проведено оціночний візит австрійських експертів та підготовлено звіт за результатами оцінювання правового та інституційного стану з точки зору системи безперервного навчання українських суддів, проведено порівняльне дослідження «кращого досвіду» ЄС, причому особлива увага приділялася запровадженню законодавства ЄС у нових державах-членах ЄС, у порівнянні з українською системою. Проведено Аналіз потреб і прогалин у сфері підвищення кваліфікації суддів в Україні.
С.2. Здійснено навчальний візит для 8 представників від АСУ до країни-члена ЄС Словенії для ознайомлення із системою та навчальними програмами підвищення кваліфікації суддів у цій країні.
С.3. Розроблено навчальний план 3-денного семінару для суддів з права ЄС.
С.4. НА основі навчального плану (C.3), розроблені навчальні матеріали 3-денного семінару для суддів з права ЄС (матеріали подані у друкованій та електронній формах).
С.5. Проведено 8 триденних семінарів для 136 суддів з права ЄС (в Одеському Чернівецькому, Харківському Донецькому, Дніпропетровському, Львівському, Севастопольському регіональних відділеннях НШСУ та місті Києві).
С.6. Розроблено концепцію запровадження безперервного дистанційного навчання у НШСУ.
С.7. На основі концепції запровадження безперервного дистанційного навчання / заочних курсів навчання для суддів (C.6) розроблені навчальні матеріали курсів дистанційного навчання за темами «Європейський Союз», «Рада Європи» та «Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». Ці матеріали розміщені на платформі дистанційного навчання МOODLE.
С.8. Проведено семінар для 10 учасників (працівників та суддів-викладачів Національної школи суддів України) із методики сегментації навчального матеріалу для створення дистанційних навчальних курсів та підготовки учбового матеріалу для розміщення на електронній навчальній платформі МOODLE.