Національна школа суддів України

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Відповідно до частини другої статті 77 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" програму, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді затверджує Вища кваліфікаційна комісія суддів України за рекомендацією Національної школи суддів України.

Відповідно до частини другої статті 70 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” добір кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, проводиться з особливостями, визначеними рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.


Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді

Положення про стажування та наставництво (коучинг) кандидатів на посаду судді

Положення про порядок визначення успішності виконання Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Інструкція з охорони праці
Методичні рекомендації. Щодо проведення ділових ігор під час проходження кандидатами на посаду судді стажування в місцевих судах
Методичні рекомендації. Щодо проведення ділових ігор під час проходження кандидатами на посаду судді стажування в місцевих судах (презентація)
Порядок здійснення моніторингу результатів іспиту та професійної діяльності судді

Частинами третьою та четвертою статті 77 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що спеціальна підготовка проводиться протягом дванадцяти місяців (якщо інший строк не визначений рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи, виплачується стипендія в розмірі посадового окладу помічника судді місцевого суду. Строк проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права.
Програму, навчальний план та порядок проходження спеціальної
підготовки кандидатами на посаду судді затверджує Вища кваліфікаційна
комісія суддів України за рекомендацією Національної школи суддів
України.Програму, навчальний план та порядок проходження спеціальноїпідготовки кандидатами на посаду судді затверджує Вища кваліфікаційнакомісія суддів України за рекомендацією Національної школи суддівУкраїни.