Національна школа суддів України

НОВЕЛИ ПРОЕКТІВ ЗМІН ДО ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ \\ Юридичний вісник України

Днями в Харкові Національна школа суддів провела семінар «Незалежність та ефективність судової влади у світлі змін до процесуального законодавства України» для суддів місцевих та апеляційних судів.

Відкрила семінар директор регіонального відділення Валентина Коржик, яка зазначила, що даний курс організовано з метою підвищення рівня кваліфікації суддів місцевих та апеляційних судів із застосуванням інтерактивних методів навчання, залучаючи до організації дискусії досвідчених суддів і науковців. Добір слухачів  для проходження курсу здійснювався за допомогою сучасних електронних засобів, зокрема використовуючи можливості офіційного веб-сайту Національної школи суддів України (попередній електронний запис), завдяки чому у семінарі взяли участь понад 150 слухачів, серед яких судді, науковці, юристи з різних областей України.

Правники впевнені, що вже сьогодні є нагальна необхідність вивчати та обговорювати основні концептуальні засади нових процесуальних правил, передбачати шляхи подолання можливих викликів, що виникнуть під час практичного застосування.

Учасники семінару зосередили увагу на основних тенденціях змін до процедури розгляду цивільних, господарських  та адміністративних справ.

Як відомо, основною метою внесення змін до процесуальних кодексів заявлялося забезпечення  ефективності  судового процесу,  в тому числі чітке розмежування юрисдикції судів різних спеціалізацій (адміністративних, господарських і загальних), запровадження ефективних механізмів запобігання зловживанню процесуальними правами, дотримання стадійності судового процесу й розумних строків судового розгляду, розширення та посилення ролі альтернативних способів вирішення спорів, вирішення питання групових (або «класових») позовів та інші питання, які дозволять зменшити навантаження на судову систему.

У семінарі взяли участь провідні науковці Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Костянтин Гусаров та  доцент кафедри адміністративного  права Дмитро Лученко.

Окреслення особливостей відповідних процесуальних норм, закладених  у проектах кодексів взяли на себе судді Вищого господарського суду України Лариса Рогач та Вищого адміністративного суду України Тетяна Стрелець. А судді Апеляційного суду Донецької області Валентина Курило, Апеляційного суду Харківської області Віктор Яцина та Лариса Швецова акцентували увагу учасників семінару на концептуальних та  практичних аспектах застосування проектів норм.

Перевагами проектів процесуальних кодексів та викликами, які вочевидь можуть постати в правозастосуванні, ділилися з колегами судді Господарського суду Харківської області Тетяна Суярко, Олексій Бринцев, Господарського суду Луганської області Олена Фонова, Харківського окружного адміністративного суду Людмила Волкова та Денис Бездітко.

Жваві, а подекуди досить гарячі, дискусії про практичне майбутнє дозволили присутнім відчути причетність до формування  найближчого майбутнього судової влади нашої держави. Жоден із учасників не залишився осторонь обговорення цих питань, бо судді, науковці, юристи прийшли з розумінням шукати спільні шляхи для ефективної праці в умовах нових правил та процедур.

http://yvu.com.ua/novely-proektiv-zmin-do-protsesualnyh-kodeksiv/