Національна школа суддів України

Завдяки експрес-підготовці в НШС учорашні суперники навчаться приймати колегіальні рішення у ВС // інтерв"ю ректора М. Оніщука // Закон і бізнес

Закон і Бізнес


Ректор Національної школи суддів України Микола ОНІЩУК:

«Завдяки експрес-підготовці в НШС учорашні суперники навчаться приймати колегіальні рішення у ВС»


Микола ОНІЩУК: «Завдяки експрес-підготовці в НШС учорашні суперники навчаться приймати колегіальні рішення у ВС»

№14 (1312) 08.04—14.04.2017
МАРИНА ЗАКАБЛУК
1744

Національна школа суддів планує організувати 8-денний орієнтаційний навчальний курс для переможців конкурсу на посади у Верховному Суді. Викладачами будуть міжнародні та вітчизняні експерти, представники верховних судів інших країн. Чого та як вони навчатимуть служителів Феміди? Навіщо суддям нової установи слухати лекції та брати участь у тренінгах, якщо вони, ставши переможцями конкурсу, довели: є кращими із кращих? Із цими та іншими запитаннями ми звернулися до ректора Національної школи суддів Миколи ОНІЩУКА.


«Зважаючи на рівень навчальної програми, відмовлятися від проходження підготовки не раціонально»

— Миколо Васильовичу, чи буде навчання нових суддів ВС обов’язковим? Вони можуть відмовитися від його проходження?

— Перш за все хотілось би пояснити, чому НШС ініціювала підготовку. По суті, якісне оновлення ВС є національним проектом та водночас серйозним викликом, адже жодна держава світу не обирала одночасно 120 суддів до найвищої судової установи. Перезавантаження касаційної інстанції покликане змінити філософію її діяльності, доктринальні підходи до касаційного оскарження, ментальну й світоглядну позиції представників найвищої судової інстанції.

Усвідомлюючи свою роль у цьому проекті, НШС виступила з ініціативою реалізувати комплексну навчальну програму підготовки новопризначених суддів ВС. Ми розробили концепцію навчання. І це концептуальне бачення щодо необхідності підготовки активно підтримується судовими органами, експертною спільнотою та міжнародним співтовариством.

Очікується, що Вища кваліфікаційна комісія суддів переконливо рекомендуватиме переможцям конкурсу пройти навчання, яке відбудеться в період розгляду Вищою радою правосуддя матеріалів ВККС щодо рекомендованих осіб для їх призначення на посади. Хоч формального зобов’язання проходити підготовку не буде, але ті, хто прагне ефективно виконувати свої повноваження, розуміє відповідальність та виклики, що стоять перед правосуддям, зрештою, має бажання знати більше та саморозвиватися, обов’язково навчатимуться. Зважаючи на рівень навчальної програми, яку ми пропонуємо, відмовлятися від проходження підготовки не раціонально.

— Очевидно, навчання буде кориснішим для тих, хто займався науковою та адвокатською діяльністю. А що ж нового з тренінгів та лекцій зможуть почерпнути ті, хто вже працював суддею?

— Концепція комплексної навчальної програми підготовки новопризначених суддів ВС передбачає багато нового і корисного для всіх, хто переможе в конкурсі. Ввідний, або ж орієнтаційний, курс має на меті допомогти тим, хто розпочне роботу у ВС, належно виконувати повноваження суддів касаційної інстанції та зрозуміти суттєво нову роль судді найвищої установи та касаційної інстанції в цілому, закладену судовою реформою.

Працюючи над концепцією підготовки суддів, ми спочатку розглядали можливість їх навчання в окремих групах залежно від попереднього досвіду (судді, науковці та адвокати). Однак, вивчивши досвід закладів суддівської освіти інших країн, порадившись із міжнародними партнерами, прийняли інше рішення. Спільна підготовка переможців конкурсу до ВС матиме об’єднавчий характер, допоможе їм познайомитись, розпочати взаємодіяти, пройти перші кроки на шляху від суперництва до відчуття колективного духу вже на підготовчому етапі. Тож завдяки експрес-підготовці у НШС вчорашні суперники навчаться приймати колегіальні рішення у ВС. Крім того, очевидно, що різноманіття досвіду в групі, яка навчається за сучасними інтерактивними методиками, є перевагою.

Окремо хочу наголосити на змістовній частині навчання та його місії. Конституційні та законодавчі зміни у сфері правосуддя, оновлення процесуального законодавства кардинально змінюють наявні підходи в роботі касаційних судів. Новий склад ВС не лише шукатиме помилки та переглядатиме рішення попередніх інстанцій. Касація тлумачитиме закон, забезпечуючи єдність судової практики.

Під час навчання планується надати можливість спілкування із суддями та юристами секретаріату Європейського суду з прав людини, суддями Суду Європейського Союзу (Люксембург) та верховних судів іноземних держав, членами Венеціанської комісії, Консультативної ради європейських суддів, провідними міжнародними та українськими експертами та науковцями. Лідери правової думки розкриють сучасну доктрину верховенства права та її застосування при здійсненні правосуддя, роль судді в демократичному суспільстві.

Корисним буде й вивчення сталих та прогресивних поглядів на роль верховних судів у забезпеченні єдності судової практики, вимог до актів касаційного судочинства.  Актуальним є також розуміння суддями зв’язку між національним і міжнародним, європейським законодавством, судовою практикою, адже попереду — шлях їх гармонізації.

Тобто і ті, хто вже працював суддею, і науковці, і адвокати мають навчитися нового. Їм належить не просто здійснювати правосуддя, а бути в авангарді його перебудови.

«Щоб побудувати ефективне правосуддя, якому довіряє суспільство, варто звернутися до досвіду країн, яким це вдалось»

— Чому на орієнтаційний курс відведено тільки 8 днів?

— Передусім слід розуміти, що 8 днів — це фактично 2 робочі тижні. Програма курсу була сформована, виходячи із часу, який переможці конкурсу зможуть фізично виділити. Очікується, що саме такий часовий проміжок можна бути запланувати між оголошенням результатів конкурсу та процесом розгляду матеріалів щодо призначення на посаду. Тож орієнтаційний курс — це підготовка, яка дає базис, світоглядну й ідеологічну основу для судді касаційної установи.

Потім, упродовж першого року перебування на посаді, НШС пропонуватиме суддям пройти обов’язкову тижневу підготовку, яка проводитиметься за 4 різними програмами залежно від спеціалізації. До речі, така підготовка передбачена законом «Про судоустрій і статус суддів» як обов’язкова: Один тиждень, або 30 академічних годин.

Програма формуватиметься за результатами оцінки навчальних потреб суддів ВС. Ця підготовка матиме практичне спрямування та допоможе в заповненні прогалин та вирішенні складних питань, які виникатимуть у суддів на перших етапах роботи.

Крім того, новообрані судді зможуть підвищувати кваліфікацію за власним вибором на тематичних короткострокових тренінгах, дистанційних курсах, а також брати участь у круглих столах з актуальних питань судочинства. Тобто після призначення на посади суддів ВС НШС щомісяця пропонуватиме відповідні навчальні заходи, які розроблятимуться та реалізовуватимуться як самостійно, так і у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги із залученням міжнародних експертів.

Саме судді ВС відповідатимуть за верифікацію правової системи країни, фактично виправляючи недоліки діяльності органів виконавчої та законодавчої влади. Зважаючи на цей тренд, а також фактори динамічності законодавства (набере чинності нове процесуальне законодавство), суддя повинен мати можливість обрати для себе тренінг з тих питань, з яких хоче підвищити кваліфікацію. Суддівська діяльність загалом, тим більше у новоствореній касаційній інстанції, вимагає від судді постійного навчання та самовдосконалення. А на новообраних суддів ВС чекає насичена, різноманітна за формою та за суттю, багато в чому унікальна навчальна програма.

— Виходить, навчання матиме своєрідний «міжнародний ухил»: володарів мантій знайомитимуть з міжнародними стандартами судочинства, роллю, яка відводиться верховним інституціям в інших країнах? Думаєте, служителям Феміди невідомо про такі стандарти?

— У процесі підготовки суддів ВС школа тісно співпрацюватиме з міжнародними організаціями та проектами/програмами міжнародної технічної допомоги ЄС, Ради Європи, ОБСЄ, USAID та уряду Канади. Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» та відповідна твінінг-програма виконуватимуть координаційну роль у процесі взаємодії та залучення міжнародних експертів високого рівня та репутації. Ця співпраця допоможе підготовці мати високий та водночас дійсно своєрідний «міжнародний ухил».

Наша держава визначила вектор на інтеграцію зі світом розвинутої демократії. Відповідно, діяльність державних інститутів і передусім судової системи має наближатися до міжнародних стандартів. Щоб побудувати ефективне правосуддя, якому довіряє суспільство, варто звернутися до досвіду країн, яким це вдалось.

Важливим є не просто ознайомлення з міжнародними стандартами, а їх глибоке усвідомлення суддями та запровадження в систему національного правосуддя. І розпочатись цей процес має саме з ВС. Якщо судді найвищої інстанції опанують згадані стандарти, країні буде легше вдосконалитися в питаннях здійснення правосуддя та захисту прав людини і основоположних свобод.

«У форматі тренінгу судді навчаться колегіально готувати, обговорювати та приймати судові рішення»

— Чи є сенс навчати володарів мантій, наприклад, застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, практику ЄСПЛ, якщо вони вже показали своє вміння використовувати положення цього документа та практику під час виконання практичного завдання і ВККС оцінила його?

— Той факт, що переможці конкурсу показали своє вміння застосовувати конвенцію, практику ЄСПЛ, — свідчення того, що новий ВС дійсно формується з найкращих. Наше завдання — допомогти їм поглибити знання, виявити прогалини в розумінні конвенції та практики Євросуду, ефективно їх заповнити. Це, як кажуть, зайвим не буде.

Так, судді ЄСПЛ, провідні експерти в питаннях використання практики Суду та євростандартів розкриють поняття «справедливий суд», «незалежність та неупередженість суддів», а також пояснять роль ВС у цьому процесі. Під час тренінгів судді на практичних прикладах опрацюють концепцію ефективних засобів правового захисту, розглянуть основні групи справ, які виявляють системні проблеми судової системи, визначені ЄСПЛ, та механізми відкриття ВС провадження у справі на підставі рішення Євросуду.

З огляду на те що перехід до нової якості правосуддя потребує перебудови правової ментальності суддів, європейські колеги та експерти мають пояснити значення понять «пропорційність», «публічний інтерес», «необхідного в демократичному суспільстві», «визначеного законом» відповідно до судової практики ЄСПЛ.

Оскільки практика Євросуду є динамічною, то отримати нову інформацію з першоджерел завжди корисно, а суддям ВС необхідно. Ось чому вказаним питанням приділено досить багато уваги в орієнтаційному курсі.

— Чого суддів навчатимуть під час тренінгу, присвяченого роботі в колегії, прийняттю колегіальних рішень?

— Вміння працювати в колегії та навички прийняття колегіальних рішень є актуальними з огляду на специфіку роботи касаційної інстанції. І тим, хто мав досвід суддівської діяльності, і науковцям та адвокатам буде однаково корисно вивчити різні методи ефективного функціонування колегії суддів та судових палат. Наші партнери з Національного суддівського інституту Канади представлять досвід країн континентального і прецедентного права у цій сфері. Водночас судді здобудуть знання та навички щодо того, як забезпечити незалежність окремого судді в колегії.

Крім того, у форматі тренінгу судді оволодіють ефективною практикою проведення нарад до і після розгляду справи, навчаться колегіально готувати, обговорювати та приймати судові рішення. Такий практичний тренінг має допомогти новому ВС ефективно працювати з перших днів, відчутно посилити інституційний потенціал.

«Судді зможуть обговорити всі складні питання, які виникнуть на перших етапах після запровадження нових процесуальних кодексів»

— Напевно, велику увагу варто присвятити питанням психологічної адаптації до роботи. Адже, наприклад, адвокатам та науковцям, які тільки спостерігали за роботою володарів мантій, буде важко відразу влитися в суддівську роботу. Що передбачено для психологічної адаптації служителів Феміди?

— Треба зрозуміти, що судді касаційної установи не розглядають справ як судді першої та апеляційної інстанцій, а мають перевірити застосування закону для відновлення порушеного права. Психологічна адаптація судді ВС, який у минулому був науковцем чи адвокатом, передбачає трансформування мислення та здобуття вміння спільно приймати рішення. Саме такі навички пропонується опрацювати майбутнім суддям під час тренінгу з питань роботи в колегії та прийняття колегіальних рішень.

Як я згадував, після призначення на посаду передбачені періодичні навчальні заходи для суддів ВС. НШС має розроблений навчальний курс, присвячений проблематиці професійної психологічної адаптації, який будемо пропонувати суддям ВС пройти в першу чергу. Цей курс допоможе сформувати у суддів потреби в застосуванні превентивних заходів психологічного захисту від негативних психогенних чинників, набути навички протидії професійному вигорянню у процесі професійної діяльності.

— Проведення орієнтаційного курсу — це, звичайно, добре. Та чи не видається вам необхідним провести для суддів ВС навчання щодо застосування нових процесуальних кодексів?

— НШС усвідомлює таку потребу та активно працює над тим, щоб забезпечити кваліфікаційну спроможність правосуддя. Суддям ВС буде запропонований курс щодо юридичної аргументації при написанні рішення касаційної інстанції. Також, відчуваючи потребу, судді за власним вибором зможуть брати участь у тематичних короткострокових тренінгах, круглих столах. Планується, що значна їх частина буде проведена у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги та зосереджуватиметься на оновленому процесуальному законодавстві. Такі навчальні програми, спрямовані на швидке та ефективне опанування суддями положень нового процесуального законодавства, вже перебувають у фокусі суддівської освіти.

Крім того, в результаті аналізу потреб та практики правозастосування вже у IІ півріччі цього року чи на початку наступного в рамках обов’язкової підготовки детально опрацьовуватиметься нове процесуальне законодавство. Судді зможуть в рамках окремих юрисдикцій обговорити всі складні питання, які виникнуть на перших етапах після запровадження нових процесуальних кодексів.