Національна школа суддів України

Науково-методична рада НШСУ

голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, д. ю. н., доцент, заслужений юрист України (Україна).НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

Науково-методична рада Національної школи суддів України (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом НШСУ, що діє на громадських засадах, і створена для організації і координації науково-дослідної діяльності НШСУ. Порядок роботи Ради визначається Регламентом. 


До складу Ради входять голова, його заступник, відповідальний секретар і члени Ради. Персональний склад Ради затверджується наказом ректора НШСУ. Очолює Раду ректор НШСУ (голова Ради) або за його дорученням заступник голови Ради. 


Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. У разі потреби рішення Ради вводяться в дію наказами і протокольними дорученнями ректора НШСУ. 


До складу Науково-методичної ради Національної школи суддів України входять:

 

Голова Науково-методичної ради:

Оніщук Микола Васильович

ректор Національної школи суддів України, д. ю. н., заслужений юрист України


Заступник Голови Науково-методичної ради:

Шукліна Наталія Георгіївна

проректор з науково-дослідної та науково-методичної роботи Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений юрист України

 

Відповідальний секретар Науково-методичної ради:

Шамрай Оксана Василівна

начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування Національної школи суддів України, к. ю. н.


Члени Науково-методичної ради:

 
 

Барабаш Юрій Григорович

проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, д. ю. н., професор (за згодою)


Беляневич Олена Анатоліївна

професор кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса, викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), д. ю. н., професор (за згодою)


Берназюк Ян Олександрович

суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду,         д. ю. н., професор (за згодою)


Блажівська Оксана Євгеніївна

член Вищої ради правосуддя, д. ю. н., доцент (за згодою)


Верещінська Наталія Олексіївна

координатор Проєкту Ради Європи “Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя” (за згодою)


Волошин Юрій Олексійович

декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, д. ю. н., професор, заслужений юрист України (за згодою)


Гетманцев Данило Олександрович

голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики,професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), президент Асоціації податкових радників, член Європейської асоціації податкових професорів, д. ю. н., професор (Україна)

Городовенко Віктор Валентинович

суддя Конституційного Суду України, член Консультативної ради європейських суддів, секретар Консультативної ради голів судів при Вищій раді правосуддя, викладач Національної школи суддів України, д. ю. н., професор, заслужений юрист України (Україна)


Князєв Всеволод Сергійович

голова Верховного Суду, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, д. ю. н., доцент (за згодою)


Ковальський Віктор Семенович

президент видавничої організації ТОВ “Юрінком Інтер”, д. ю. н., доцент (за згодою)


Луспеник Дмитро Дмитрович

cекретар Пленуму Верховного Суду, д. ю. н., доцент (за згодою)


Огренчук Анна Олександрівна

президент Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”, адвокат, к. ю. н. (за згодою)


Орлюк Олена Павлівна

виконувач обов’язків директора Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор,   академік Національної академії правових наук України (за згодою)


Петрова Наталія  Іванівна

заступник керівника Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Справедливість для всіх” (за згодою)


Савчин Михайло Васильович

директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету, викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), д. ю. н., професор (за згодою)


Смокович Михайло Іванович

голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, д. ю. н., доцент, заслужений юрист України (Україна).


Уркевич Віталій Юрійович

суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, член-кореспондент Національної академії правових наук України, д. ю. н., професор (за згодою)


Фазикош Ганна Василівна

голова Закарпатського апеляційного суду, к. ю. н. (за згодою)


Фулей Тетяна Іванівна

начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, к. ю. н., заслужений юрист України


Яновська Олександра Григорівна

суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду,  д. ю. н., професор (за згодою)